FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Aerotehnika i vjetroturbine

    (FESL38)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • objasniti i primijeniti osnovna svojstva atmosferskih strujanja,
    • prepoznati utjecaje zračne struje na objekte, poglavito vjetroturbine i odabrati pravilne relacije za njihovo rješavanje,
    • analizirati i proračunati energetske pretvorbe i jednostavne probleme.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti genezu vjetra u atmosferi i opisati osnovne utjecaje na atmosferska strujanja,
    2. nabrojati i opisati osnovne uređaje za praćenje stanja atmosfere,
    3. analizirati stanje vjetropotencijala i navesti njegove osnovne karakteristike
    4. nabrojati dijelove manjih i većih vjetroturbina i proračunati osnovne radne parametre,
    5. komentirati stanje i trendove pučinskih vjetroelektrana,
    6. prepoznati i opisati osnovne značajke krutog jedrilja,
    7. predstaviti i komentirati uporabu priletnika i bespilotnih letjelica.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Atmosferska i generirana strujanja zraka i plinova. Klimatske promjene i utjecaj na globalna strujanja. Praćenje stanja, meteorološki uređaji i mjerenja. Atmosferski granični sloj i utjecaji na zračnu struju. Strujanja u okolišu i kompleksnoj topografiji. Vjetropotencijal. Opstrujavanja objekata. Osnove aeroelasticiteta. Vrtloženje. Von Karmanov trag. Geneza vibracija i frekvencija odvajanja. Eulerov, Reynoldsov, Machov i Strouhalov broj. Ekstremna djelovanja fluida. Vjetroturbine i vjetroelektrane. Pučinske vjetroelektrane. Kruto jedrilje. Primjena numeričkih postupaka modeliranja strujanja. Numerička, tunelska (modelna) i prototipna ispitivanja.

    preporučena literatura
    • Klarin, B., "Aerotehnika i vjetroturbine'', materijali s predavanja u elektroničkom obliku, 2012.

    • Kroo, I.: ''Applyed Aerodynamics'', Digital textbook, Desktop Aeronautic, Stanford, 1992.

    • Dyrbye, C.; Hansen, S.O.: ''Wind Loads on Structures'', Wiley, 1996.

    dopunska literatura
    • McCormick, B.W.: ''Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics'', Wiley, 1995.

    • Panton, R.L.: ''Incompressible Flow'', Wiley, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (seminarski radovi, rad na terenu...)
    Prezentacija seminarskog rada i usmeni ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Uži i širi pojam aerotehnike. Primjeri uz definiciju i iz prirode.

    2 sata
    2.

    Atmosfera i geneza vjetra. Klimatske promjene i utjecaj na globalna strujanja.

    2 sata
    3.

    Utjecaji na zračnu struju.

    2 sata
    4.

    Praćenje stanja, meteorološki uređaji i mjerenja. Vjetropotencijal.

    2 sata
    5.

    Opstrujavanja objekata. Granični sloj oko nastrujavanih površina. Uzgonske površine i kontrola.

    2 sata
    6.

    Utjecaj strujanja zraka i plinova na razne objekte, prometne objekte i turbostrojeve (vjetroturbine).

    2 sata
    7.

    Atmosferski singulariteti. Ekstremna djelovanja atmosfere na objekte. Načini zaštite ljudi i okoliša.

    2 sata
    8.

    Manje i veće vjetroturbine i značajke.

    2 sata
    9.

    Vjetroelektrane i pučinske vjetroelektrane.

    2 sata
    10.

    Kruta i semi-kruta jedra i primjene.

    2 sata
    11.

    Strujanje oko cilindra i vrtložni trag.

    2 sata
    12.

    Uvod u letenje. Predzemni efekt i priletnici. Bespilotne letjelice.

    2 sata
    13.

    Odabrana poglavlja aerotehnike i rad sa zračnim tunelom.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Mjerni uređaji za mjerenje brzine vjetra.

    2 sata
    2.

    Mjerenje brzine vjetra u tunelu i na otvorenom.

    2 sata
    3.

    Prikupljanje podataka o vjetropotencijalima.

    2 sata
    4.

    Značajke vjetropotencijala. Tablice frekvencija. Ruža vjetrova. Razdioba.

    2 sata
    5.

    Visinska korekcija.

    2 sata
    6.

    Značajke bure.

    2 sata
    7.

    Lopatica vjetroturbine.

    2 sata
    8.

    Proračun manje vjetroturbine.

    2 sata
    9.

    Proračun velike vjetroturbine.

    2 sata
    10.

    Strujanje kroz razne oblike i oko raznih prepereka u zračnom tunelu.

    10 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.