FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Transport u industriji

    (FESL06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost samostalnog projektiranja sustava neprestanog i povremenog transporta

    očekivani ishodi učenja

    1. Proračunati i projektirati vozno vitlo.
    2. Uočiti fizikalne principe na kojima pojedini sklopovi funkcioniraju
    3. Objasniti prednosti i nedostatke povremenog i neprestanog transporta
    4. Navesti utjecaje transporta na proizvodne procese
    5. Sintetizirati znanje iz Elemenata strojeva, Mehanike i Transportnih sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Podjela transportnih sustava. Transportirani materijal i transportno stredstvo. Pojam i podjela dizalica. Opterećenje konstrukcije. Sklopovi za prihvat tereta. Užeta i užetnici. Lanci i lančanici. Bubnjevi i koloturnici. Kočnice. Pogonski sklopovi dizalica.Mehanizmi za kretanje i promjenu dohvata. Dizala. Žičare. Mali transportni uređaji. Transportne trake. Pločasti transporteri. Vjedreni elevatori. Kružni ovjesni transporteri. Strugala. Pužni transporteri. Inercijski transporteri. Transport pomoću sile teže. Pneumatski transport. Zračni žlijeb.

    preporučena literatura
    • P. Grisogono: "Transport u industriji", FESB – Split, 1996.

    • V. Koharić: "Rukovanje materijalom", Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1981.

    • T. Piršić: Transport u industriji, FESB - Split, 2005.

    • J. Serdar: "Prenosila i dizala", Tehnička knjiga, Zagreb, 1983.

    • H. I. Shapiro, J. P. Shapiro, L. K. Shapiro: "Cranes and Dericks", McGraw – Hill Professional, 1999.

    • A. Spivakovsky, V. Dyachkov: "Conveying Machines 1 - 2", MIR Publishers, Moscow, 1984.

    • D. Šćap: "Prenosila i dizala, podloge za konstrukciju i proračun", Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1988.

    • Tehnička enciklopedija, 6. tom, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1988.

    dopunska literatura
    • S. Dedijer: "Osnovi transportnih uređaja", Građevinska knjiga, Beograd, 1978.

    • M. A. Alspaugh, R. O. Bailey: "Bulk Material Handling by Conveyor Belt", Society for Mining Metalurgy & Exploration, 1996.

    • J. Fruchtbaum: "Bulk Materials Handling Handbook", Van Nostrand Reinhol, 1988.

    • D. E. Mulcahy: "Materials Handling Handbook", McGraw – Hill Professional, 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će održana dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 15 tjedana nastave. Uvjeti za pozitivnu ocjenu su pozitivna ocjena programa i 40% bodova na svakom kolokviju.

    Ocjena (%) = 0.33 (S1 + S2 + S3)

    S1 - ocjena u postotcima iz 1. kolokvija
    S2 = ocjena u postotcima iz 2. kolokvija
    S3 - ocjena u postotcima iz programa

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži pet teorijskih pitanja

    Ispitni rokovi: prema planu ispita, predmet spada u petu ispitnu grupu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pojam, podjela i povijest transportnih sustava.

    2 sata
    2.

    Transportirani materijal i transportno stredstvo.

    2 sata
    3.

    Pojam i podjela dizalica. Opterećenje konstrukcije.

    2 sata
    4.

    Sklopovi za prihvat tereta. Užeta i užetnici.

    2 sata
    5.

    Lanci i lančanici. Bubnjevi i koloturnici.

    2 sata
    6.

    Kočnice.

    2 sata
    7.

    Pogonski sklopovi dizalica.

    2 sata
    8.

    Mehanizmi za kretanje i promjenu dohvata

    2 sata
    9.

    Dizala. Žičare.

    2 sata
    10.

    Mali transportni uređaji.

    2 sata
    11.

    Transportne trake.

    2 sata
    12.

    Pločasti transporteri. Vjedreni elevatori. Kružni ovjesni transporteri.

    2 sata
    13.

    Strugala. Pužni transporteri.

    2 sata
    14.

    Inercijski transporteri. Transport pomoću sile teže.

    2 sata
    15.

    Pneumatski transport. Zračni žlijeb.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Pojam, podjela i povijest transportnih sustava.

    2 sata
    2.

    Transportirani materijal i transportno stredstvo.

    2 sata
    3.

    Pojam i podjela dizalica. Opterećenje konstrukcije.

    2 sata
    4.

    Sklopovi za prihvat tereta. Užeta i užetnici.

    2 sata
    5.

    Lanci i lančanici. Bubnjevi i koloturnici.

    2 sata
    6.

    Kočnice.

    2 sata
    7.

    Pogonski sklopovi dizalica.

    2 sata
    8.

    Mehanizmi za kretanje i promjenu dohvata

    2 sata
    9.

    Dizala. Žičare.

    2 sata
    10.

    Mali transportni uređaji.

    2 sata
    11.

    Transportne trake.

    2 sata
    12.

    Pločasti transporteri. Vjedreni elevatori. Kružni ovjesni transporteri.

    2 sata
    13.

    Strugala. Pužni transporteri.

    2 sata
    14.

    Inercijski transporteri. Transport pomoću sile teže.

    2 sata
    15.

    Pneumatski transport. Zračni žlijeb.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.