FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Medicinski uređaji

    (FELH18)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - upoznati vrste, izvedbe i područja primjene elektroničke/komunikacijske/informacijske tehnologije u medicinskim okruženjima
    - steći znanja o terapijskim, dijagnostičkim i nadzornim medicinskim elektroničkim uređajima
    - razumjeti posebnosti funkcionalnih i sigurnosnih zahtjeva za medicinske elektroničke uređaje
    - razumjeti kriterije uspješnosti kod inovacija i razvoja medicinskih uređaja

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    - koristiti znanje iz elektroničke/komunikacijske/informacijske tehnologije prilikom analize i razvoja medicinskih uređaja
    - koristiti znanja iz ljudske fiziologije, naročito elektrofiziologije, prilikom analize i razvoja medicinskih uređaja
    - analizirati elektroničke sklopove za primjenu u medicinskim uređajima
    - analizirati komponente medicinskih elektroničkih uređaja i njihovu interakciju s ljudskim tijelom
    - analizirati medicinske elektroničke uređaje s aspekta sigurnosti
    - analizirati kriterije uspješnosti kod inovacija i razvoja medicinskih uređaja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove humane fiziologije i elektrofiziologije
    Mjerni medicinski elektronički uređaji
    Dijagnostički medicinski elektronički uređaji
    Terapijski medicinski elektronički uređaji
    Elektronički sklopovi i komponente u medicinskim uređajima
    Sklopovi i uređaji za električnu i magnetsku stimulaciju na niskim frekvencijama
    Sklopovi i uređaji za termičke postupke na visokim frekvencijama
    Aspekti električne sigurnosti i elektromagnetske kompatibilnosti medicinskih elektroničkih uređaja
    Nadzorni i pomoćni medicinski elektronički uređaji. E-zdravstvo. Teranostički medicinski elektronički uređaji – objedinjavanje terapije i dijagnostike u inovativnim medicinskim uređajima i metodama.
    Translacijska istraživanja i razvoj medicinskih uređaja od laboratorija do kliničke prakse. Ocjena kliničke i ekonomske učinkovitosti medicinske tehnologije (Health Technology Assessment - HTA)
    Kliničke studije: načela i provedba kliničkih ispitivanja medicinskih uređaja

    preporučena literatura
    • • Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies, Cambridge University Press, 2009

    • • Ante Šantić: Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

    • • Jaakko Malmivuo & Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995.

    dopunska literatura
    • • Handbook of biological effects of electromagnetic fields (third edition): Bioengineering and Biophysical Aspects of Electromagnetic Fields, Ed. Frank S. Barnes and Ben Greenebaum, CRC Press, 2007.

    • • Handbook of biological effects of electromagnetic fields (third edition): Biological and Medical Aspects of Electromagnetic Fields, Ed. Frank S. Barnes and Ben Greenebaum, CRC Press, 2007.

    • • The Biomedical Engineering Handbook (Second Edition), Ed. Joseph D. Bronzino, CRC Press, 2000.

    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Predavanja i ispite u cjelini izvodi prof. Šarolić, voditelj Katedre za primjenu elektromagnetskih polja.
    Vježbe u cjelini izvode asistenti i vanjski suradnici Katedre za primjenu elektromagnetskih polja.
    Ispit: prezentacija i obrana seminarskog rada

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.