FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računalna forenzika

    (FELK40)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razumijevanje uloge računalne forenzike u ICT okruženju; razumijevanje i poznavanje pojmova i metoda sigurnosti računalnih sustava; osposobljenost za primjenu metoda i tehnika računalne forenzike; poznavanje i primjena softverskih i hardverskih forenzičkih alata.

    očekivani ishodi učenja

    1. Utvrditi i predvidjeti zlouporabu ICT tehnologija.

    2. Prepoznati, klasificirati i analizirati relevantne podatke u slučajevima zlouporabe ICT tehnologija.

    3. Preporučiti softverske i hardverske forenzičke alate.

    4. Utvrditi i preporučiti sigurnosne aspekte informacijskih i telekomunikacijskih sustava.

    5. Predložiti metode prikupljanja relevantnih podataka u slučajevima ugroze sigurnosti i zlouporabe informacijskih i komunikacijskih mreža

    6. Voditi forenzičku analizu u slučajevima ugroze sigurnosti i zlouporabe informacijskih i komunikacijskih mreža

    7. Primijeniti suvremenu metodologiju i tehnologiju forenzičnih znanosti

    8. Objasniti i primijeniti programske i računalne forenzične alate

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sadržaj:
    Uvod u računalnu forenziku
    Osnovni pojmovi računalne forenzike, definicije, faze istrage mjesta događaja, dokazi u računalnoj forenzici
    Alati računalne forenzike
    Analiza nositelja podataka, slojevi, volumen
    Alati za analizu nositelja podataka. Tehnologija tvrdog diska, adresiranje
    Datotečni sustav, kategorije podataka, boot sektor
    Windows i linux forenzika
    Forenzika fotografija, steganografija
    Prikupljanje nestalnih podataka (RAM). Mrežna forenzika
    Forenzika smartphone uređaja
    Forenzika mikrokontrolera
    Forenzika bežičnih mrežnih sustava
    Budućnost razvoja računalne forenzike

    Popis laboratorijskih vježbi:
    Rad s diskovima, particijama, datotekama
    Razumijevanje hash funkcija, hexadecimalne notacije, metapodataka
    Provjera integriteta slike i kreiranje Live USB-a
    Restauracija izbrisanih podataka, kreiranje slike medija i sigurno brisanje medija
    Forenzika fotografija, steganografija i metapodaci
    Windows Registry, event logovi i USB forenzika
    Mrežna forenzika
    Forenzika smartphone uređaja
    Pronalaženje tragova korištenja e-maila
    Forenzika memorijskih sadržaja na mikrokontrolerima

    preporučena literatura
    • - Nastavni tekst Računalna forenzika

    • - Internet

    dopunska literatura
    • - Criss Posise, Kevin Mandia, Matt Pepe: "Incident Response and Computer Forensics", Second Edition, McGraw-Hill, Inc. New York, USA, 2001.

    • - Waren G. Kruse, Jay H. Heiser: "Computer Forensics: Incident Response Essentials"

    • - "Security Engineering", Ross Anderson

    • - E. Eugene Schultz, Russell Shumway: "Incident Response: A Strategic Guide to Handling System and Network Security", Sums Publishing, 2001.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra biti će održana dva međuispita (kolokvija) prema kalendaru nastave ili će biti podijeljeni seminarski radovi a ovisno o dogovoru sa studentima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 45% bodova na svakom međuispitu (seminaru), ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu te pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi. Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom ispitu je 50% ukupnog broja bodova.

    Svaki međuispit se sastoji od 4 pitanja , završni ispit sastoji se od 6 pitanja podijeljenih u dvije skupine. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja.

    U konačnoj ocjeni, svaki kolokvij sudjeluje s maksimalno 30% (seminar 60%), a laboratorijske vježbe s maksimalno 40% od ukupno maksimalno mogućeg broja bodova (30%+30%+40%).

    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim uvjetima, a konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 60%) i laboratorijskih vježbi (40%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u računalnu forenziku

    2 sata
    2.

    Osnovni pojmovi računalne forenzike. definicije. Faze istrage mjesta događaja. dokazi u računalnoj forenzici

    4 sata
    3.

    Alati računalne forenzike

    2 sata
    4.

    Analiza nositelja podataka, slojevi, volumen

    2 sata
    5.

    Alati za analizu nositelja podataka. Tehnologija tvrdog diska, adresiranje

    2 sata
    6.

    Datotečni sustav, kategorije podataka, boot sektor

    2 sata
    7.

    Windows i linux forenzika

    2 sata
    8.

    Forenzika fotografija, steganografija

    2 sata
    9.

    Prikupljanje nestalnih podataka (RAM). Mrežna forenzika

    3 sata
    10.

    Forenzika smartphone uređaja

    3 sata
    11.

    Forenzika mikrokontrolera

    2 sata
    12.

    Forenzika bežičnih mrežnih sustava

    2 sata
    13.

    Budućnost razvoja računalne forenzike

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Rad s diskovima, particijama, datotekama

    2 sata
    2.

    Razumijevanje hash funkcija, hexadecimalne notacije, metapodataka

    2 sata
    3.

    Provjera integriteta slike i kreiranje Live USB-a

    2 sata
    4.

    Restauracija izbrisanih podataka, kreiranje slike medija i sigurno brisanje medija

    2 sata
    5.

    Forenzika fotografija, steganografija i metapodaci

    2 sata
    6.

    Windows Registry, event logovi i USB forenzika

    2 sata
    7.

    Mrežna forenzika

    2 sata
    8.

    Forenzika smartphone uređaja

    2 sata
    9.

    Pronalaženje tragova korištenja e-maila

    2 sata
    10.

    Forenzika memorijskih sadržaja na mikrokontrolerima

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.