FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računalna grafika

    (FELK04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje osnovnih aspekata i algoritama računalne grafike,
    • razumijevanje tehnologija koje se koriste u računalnoj grafici,
    • izradu i primjenu algoritama iz područja računalne grafike u programskom jeziku C te korištenje grafičkih biblioteka u programiranju.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti način rada grafičkog cjevovoda,
    2. analizirati način rada osnovnih algoritama računalne grafike,
    3. povezati redoslijed grafičkih transformacija s ciljem postizanja željene transformacije za prikaz,
    4. preporučiti vrstu sjenčanja i animacije za postizanje željenog rezultata,
    5. kritički prosuđivati mogućnosti različitih ispisnih i prikaznih tehnologija,
    6. modelirati jednostavnije objekte pomoću odgovarajućih računalnih alata,
    7. kreirati jednostavnije animacije pomoću odgovarajućih računalnih alata,
    8. kreirati jednostavnije računalne programe za prikaz objekata korištenjem grafičkih biblioteka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Primjene i osnovni koncepti računalne grafike. Računalna grafika u inženjerskim primjenama. Grafičko sklopovlje i uređaji. Organizacija mikroračunalnog grafičkog sustava. Grafički programski paketi i grafički sustavi. Interaktivna računalna grafika. Grafički terminal i grafički procesor. Matematički temelji računalne grafike. Rasterski i vektorski grafički sustavi. Grafičke transformacije. Projekcije. Osnovni algoritmi rasterske grafike. Prikazivanje crta, krivulja, površina i tijela. Animacija. Boja u računalnoj grafici. CAD sustavi.

    preporučena literatura
    • S. Marschner, P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, 4th edition, CRC Press, 2015.

    • J.D.Foley, A.Dam, S.K.Feiner, J.F.Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice (second edition in C), Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

    • Papić, V.: Uvod u računalnu grafiku, skripta, 2013.

    dopunska literatura
    • Tomas Akenine-Moller et al, Real Time Rendering, CRC Press; 4th edition, 2018.

    • F.S.Hill, Jr. i S.M. Kelley, Computer Graphics Using OpenGL, 3rd edition, Pearson education, 2007.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) prema kalendaru nastave. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na kolokvijima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju, odnosno završnom ispitu, izrađen seminarski rad te odrađene laboratorijske vježbe. U konačnoj ocjeni, svaki kolokvij sudjeluje s maksimalno 25%, seminar s maksimalno 30%, laboratorijske vježbe s maksimalno 20% od ukupno maksimalno mogućeg broja bodova (25%+25%+30%+20%).

    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim uvjetima, a konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 60%), seminara (maksimalno 30%) i laboratorijskih vježbi (10%).

    Ispitni rokovi (ispitna grupa 15): Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Elementi slike, vektorski i rasterski sustavi, koncept interaktivne grafike

    2 sata
    3.

    Osnovni algoritmi rasterske grafike

    2 sata
    4.

    Ispunjavanje primitiva i odrezivanje

    2 sata
    5.

    Grafičko sklopovlje

    4 sata
    6.

    Antialiasing

    2 sata
    7.

    Geometrijske transformacije

    2 sata
    8.

    Objekti u 3D prostoru

    2 sata
    9.

    Krivulje i površine

    3 sata
    10.

    Osvjetljenje i sjenčanje

    3 sata
    11.

    Animacija

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u OpenGL

    4 sata
    2.

    OpenGL vježba: Animacija

    2 sata
    3.

    OpenGL vježba: Teksture

    2 sata
    4.

    OpenGL vježba: Filteri za teksture

    2 sata
    5.

    OpenGL vježba: Osvjetljenje i interakcija

    2 sata
    6.

    OpenGL vježba: Miješanje boja

    2 sata
    7.

    OpenGL vježba: 3D

    4 sata
    8.

    Blender modeliranje

    4 sata
    9.

    Blender: animacija

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.