FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Kriptografija i mrežna sigurnost

    (FELK10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Osnove računalnih mreža.
    ciljevi predmeta

    Osnovni ciljevi predmeta su:
    • pružiti studentima uvid u osnovne značajke i aspekte zaštite digitalnih informacija primjenom kriptografskih mehanizama
    • predstaviti studentima dokazane alate i mehanizme za zaštitu sigurnosti digitalnih informacija
    • osposobiti studenate za implementaciju i primjenu kriptografskih mehanizama u dizajnu komunikacijsko-informacijskih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • objasniti ključne koncepte informacijske sigurnosti (povjerljivost, integritet i dostupnost)
    • objasniti suštinsku razliku između osiguravanja integriteta i povjerljivosti poruka
    • odabrati primjerene/sigurne mehanizme za zaštitu digitalnih informacija
    • karakterizirati razinu zaštite koju pružaju IPsec i TLS protokoli za danu konfiguraciju
    • uspostaviti virtualnu privatnu mrežu (VPN) primjenom kriptografske zaštite na mrežnoj i transportnoj razini
    • preporučiti kriptografske mehanizme za zaštitu povjerljivosti i integriteta na aplikacijskoj razini
    • integrirati i koristiti kriptografske biblioteke u vlastitim softverskim rješenjima
    • generirati i upravljati digitalnim certifikatima
    • osmisliti sustave za autentifikaciju korisnika temeljene na digitalnim certifikatima
    • kritički prosuditi sigurnost informacijskih sustava baziranih na osnovnim kriptografskim primitivima (AES, HMAC, CBC-MAC, DH, RSA i sl.)

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u informacijsku sigurnost. Osnovni koncepti, osnovne sigurnosne prijetnje, osnovni sigurnosni ciljevi. Kriptografija bazirana na simetričnom (tajnom) ključu. Klasični (povijesni) kriptosustavi. Moderne šifre (DES, AES). Blok i slijedne šifre. Osnovni modovi rada modernih šifri (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR mode). Kriptografija bazirana na asimetričnom (javnom) ključu: RSA kripostustav i DiffieHellman protokol za uspostavu tajnog ključa. Autentifikacijske funkcije (hash i MAC algoritmi) i njihova primjena. Digitalni potpisi i certifikati. Zaštita podataka na mrežnoj razini: Internet Protocol Security (IPSec). Web sigurnost: Secure Socket Layer (SSL). Sigurnost bežičnih mreža (WLAN, IEEE 802.11i). Mrežni vatrozidi ('network firewalls').

    preporučena literatura
    • Stallings W.: Cryptography and Network Security, Principles and Practice, Prentice Hall, 2005.

    • Menezes J., van Oorschot P. C., Vanstone S. A.: Handbook of AppliedCryptography, CRC Press, 1996.

    • Slideovi s predavanja dostupni početkom semestra na http://www.fesb.hr/~mcagalj/CNS

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski ili engleski (po dogovoru)
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (nakon 7. odnosno 13. tjedna neposredne nastave). U okviru kolegija organizirat će se praktične ('hands-on') laboratorijske vježbe. Student je dužan prisustovati svim vježbama te izraditi i predati odgovarajuća izvješća (predana izvješća s laboratorijskih vježbi su preduvjet za upis ocjene).

    Ocjenjivanje:

    A - Prisustvo na predavanjima i rad u laboratoriju = 5%
    B - Izvješća s laboratorijskih vježbi = 10%
    C - 1. kolokvij = 35%
    D - 2. kolokvij (cijelo gradivo) = 50 %

    Ocjena = zaokruži( 0.05A + 0.10B + 0.35C + 0.50D )

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u informacijsku sigurnost (sigurnosne prijetnje, osnovni sigurnosni ciljevi)

    2 sata
    2.

    Kriptografija bazirana na simetričnom (tajnom) ključu ('secret-key cryptography')

    2 sata
    3.

    Osnovni modovi rada modernih šifri (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR mode)

    2 sata
    4.

    Kriptografija bazirana na asimetričnom (javnom) ključu ('public-key cryptography')

    4 sata
    5.

    Autentifikacijske funkcije ('hash' i MAC algoritmi, digitalni potpisi i digitalni certifikati javnih ključeva)

    4 sata
    6.

    1. kolokvij

    7.

    'Internet Security Protocol' (IPSec)

    2 sata
    8.

    IPSec: 'Internet Key Exchange' (IKE) protocol

    2 sata
    9.

    Web sigurnost: 'Secure Socket Layer' (SSL) i 'Transport Layer Security' (TLS)

    2 sata
    10.

    Mrežni vatrozidi ('network firewalls')

    2 sata
    11.

    Sigurnost bežičnih pristupnih mreža (IEEE 802.11i, WEP, WPA i WPA2)

    4 sata
    12.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Ranjivost računalnih mreža (MitM, DoS, ARP 'spoofing' napadi)

    4 sata
    2.

    Simetrična kriptografija (DES, 3DES, CBC)

    2 sata
    3.

    Asimetrična kriptografija (RSA, Diffie-Hellman)

    4 sata
    4.

    Autentifikacijske funkcije ('hash' i MAC algoritmi, digitalni potpisi i digitalni certifikati javnih ključeva)

    4 sata
    5.

    'Internet Security Protocol' (IPSec) i IKE protokol

    4 sata
    6.

    Web sigurnost: SSL/TLS

    2 sata
    7.

    Mrežni vatrozidi ('network firewalls')

    2 sata
    8.

    Sigurnost bežičnih mreža (WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS)

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.