FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Korisnička sučelja

    (FELK01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osnovni ciljevi predmeta su:
    • pružiti studentima uvid u osnove dizajna interakcija između čovjeka i računala
    • predstaviti studentima dokazane tehnike za implementaciju i unaprijeđenje korisničkih sučelja
    • osposobiti studenate za primjenu metodičkih procedura za dizajn sustava koji će krajnjem korisniku biti jednostavni za uporabu

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • objasniti relevantnost metodičkog pristupa dizajnu korisničkih sučelja
    • objasniti pojam dobrog dizajna
    • primjeniti iterativni proces izrade i vrjednovanja korisničkih sučelja
    • identificirati korisnike i zadaće koje sučelje mora podržavati
    • opravdati razvoj low fidelity prototipova prethodno razvoju finalnog konačno sučelje
    • izraditi i vrjednovati low- i hi-fidelity prototipove korisničkih sučelja
    • vrjednovati korisnička sučelja tehnikom cognitive walkthrough
    • vrjednovati korisnička sučelja postupkom heurističkog vrjednovanja
    • opravdati odgovarajući vizualni dizajn temeljem osnovnih principa vizulanog dizajna

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja i terminologija. Psihologija i dizajn svakodnevnih stvari. Čovjek i tehnologija/računalo: interakcija sa strane čovjeka, interakcija sa strane računala. Modeli ponašanja čovjeka u interakciji s računalom. Postupak razvoja interaktivnog sustava: iteracija dizajniranja i vrednovanja. Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka. Zadatku (korisniku) usmjeren proces razvoja interaktivnih računalnih sustava. Dizajniranje korisničkog sučelja; principi i smjernice dobrog dizajna. Vrednovanje korisničkog sučelja; metode vrednovanja koje uključuju ispitne korisnike i koje uključuju HCI stručnjake. Implementacija i izrada prototipa.

    preporučena literatura
    • Dix A., Finaly J., Abowd G. D., Beale R.: Human-Computer Interaction, 3rd, Pearson, Prentice Hall, 2004.

    • Nielsen J.: Usability Engineering, AP Professional, 1993.

    • Norman D.: The Psychology of Everyday Things, Basic Books, 1988.

    • Slideovi s predavanja dostupni početkom semestra na http://www.fesb.hr/~mcagalj/HCI)

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (nakon 7. odnosno 13. tjedna neposredne nastave). U okviru laboratorijskih vježbi student je dužan realizirati jedan semestarski projekt (proizvoljna tema s naglaskom na HCI); rad u grupama od 2-3 studenta. Po realizaciji projekta student (grupa) će pripremiti finalni izvještaj i prezentaciju. Svaka grupa je dužna prezentirati projekt na kraju semestra (zadnja dva tjedna u terminu laboratorijskih vježbi). Završen projekt (predan izvještaj i održana prezentacija) je preduvjet za upis ocjene. Profesor/asistent će osigurati svu podršku potrebnu za uspješnu realizaciju projekta.

    Ocjenjivanje:

    A - Prisustvo na predavanjima i rad u laboratoriju = 5%
    B - Finalni izvještaj i prezentacija projekta = 30%
    C - 1. kolokvij = 25%
    D - 2. kolokvij (cijelo gradivo) = 40%

    Ocjena = zaokruži( 0.05A + 0.3B + 0.25C + 0.4D )

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodna razmatranja. Interakcija čovjeka i računala. Korisničko sučelje.

    2 sata
    2.

    Psihologija i dizajn svakodnevnih stvari.

    2 sata
    3.

    Razumijevanje korisnika i njihovih zadataka.

    2 sata
    4.

    Razvoj interaktivnih računalnih sustava.

    2 sata
    5.

    Zadatku /korisniku/ usmjeren proces dizajniranja.

    2 sata
    6.

    Čovjek i tehnologija/računalo: interakcija sa strane čovjeka.

    2 sata
    7.

    Čovjek i tehnologija/računalo: interakcija sa strane računala.

    2 sata
    8.

    1. kolokvij

    9.

    Modeli ponašanja čovjeka u interakciji s računalom.

    2 sata
    10.

    Postupak razvoja interaktivnog sustava: iteracija dizajna i vrednovanja.

    2 sata
    11.

    Dizajniranje korisničkog sučelja. Principi i smjernice dizajniranja.

    2 sata
    12.

    Vrednovanje korisničkog sučelja. Definicija upotrebljivosti.

    2 sata
    13.

    Metode vrednovanja upotrebljivosti (uključuju ispitne korisnike).

    2 sata
    14.

    Implementacija i izrada prototipa.

    2 sata
    15.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u projekt i HCI metode (heuristike, izrada prototipa, evaluacija)

    3 sata
    2.

    Rad na projektu

    19 sati
    3.

    Prezentacija projekata

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.