FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programsko inženjerstvo u telekomunikacijama

    (FELJ18)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i metoda programskog inženjerstva s primjenom u području telekomunikacija,
    • sudjelovanje u projektiranju, razvoju i održavanju programske opreme u telekomunikacijama,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja programskog inženjerstva u telekomunikacijama.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:

    - definirati osnovne pojmove i koncepte programskog inženjerstva,
    - poznavanje značajki procesa programskog inženjerstva u telekomunikacijama,
    - vrednovati i primjenjivati metode i alate za razvoj telekomunikacijskih programskih proizvoda,
    - sudjelovati u razvoju telekomunikacijskih programskih proizvoda i primjenu odgovarajućih metoda programskog inženjerstva,
    - trajno usvajati znanja o novim i produbljivati znanja o postojećim metodama programskog inženjerstva u telekomunikacijama.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Modeli razvitka telekomunikacijskih sustava. Objektno strukturiranje telekomunikacijskihsustava. Programski proizvod. Modeli životnog ciklusa programskog proizvoda. Specifikacija zahtjeva. Formalne metode. Tehnike testiranja. Softverska metrika. Ekonomika programskog inženjerstva. Kvaliteta softvera. Održavanje programske opreme. Programski jezici, tehnike i alati za razvitak telekomunikacijske programske opreme. Primjena UML, RUP, PROPS i agilnih metoda u razvoju telekomunikacijske programske opreme. Brzi razvoj telekomunikacijske programske opreme. Agilne metode. Programski sustavi za upravljanje u telekomunikacijama.

    preporučena literatura
    • Dinko Begušić: Programsko inženjerstvo u telekomunikacijama, interni nastavnitekst, 2016.

    • Antun Carić: Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, ELEMENT, Zagreb, 2003.

    • Ian Sommerville: Software Engineering, Addison Wesley, UK, 2008.

    dopunska literatura
    • Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), http://www.swebok.org/, Computer Society of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) & ACM (Association for Computer Machinery)

    • Robert S. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Inc., 2000.

    jezik poduke
    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave (testovi, projekti) Ispit: pismeni/usmeni/seminar
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelj studija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Međuispiti se održavaju u pisanom obliku. Međuispit sadrži deset pitanja, a trajanje međuispita je dva školska sata. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koji nije obuhvaćen međuispitima te dio gradiva koji nisu uspješno položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja
    Ocjena (%) = 0,3 (M1 + M2) + 0,4 L

    L - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postotcima
    M1, M2 - ocjene međuispita izražene u postotcima

    Ocjena kontinuirane provjere znanja utvrđuje se kako slijedi:
    Ocjena (%) Ocjena
    50%-51% - dovoljan (-2)
    52%-58% dovoljan (2)
    59%-61% + dovoljan (+2)
    62%-64% - dobar (-3)
    65%-71% dobar (3)
    72%-74% + dobar (+3)
    75%-77% - vrlo dobar (-4)
    78%-84% vrlo dobar (4)
    85%-87% + vrlo dobar (+4)
    88%-90% - izvrstan (-5)
    91%-100% izvrstan (5)

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ocjene kontinuirane provjere znanja i usmenog dijela završnog ispita. Preduvjet za pristup završnom ispitu ili popravnom ispitu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi i pozitivna ocjena svih auditornih vježbi. Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu. Na popravnom ispitu polaže se cjelovito gradivo predmeta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Programski proizvod. Osnovni pojmovi programskog inženjerstva.

    2 sata
    2.

    Modeli životnog ciklusa programskog proizvoda.

    2 sata
    3.

    Značajke programskih proizvoda za primjenu u telekomunikacijkim sustavima.

    2 sata
    4.

    Modeli razvoja RUP, XP, PROPS.

    2 sata
    5.

    UML. Agilne metode razvoja. SCRUM, KANBAN.

    2 sata
    6.

    Vođenje softverskih projekata u telekomunikacijama.

    2 sata
    7.

    Inovativna R&D organizacija. Zaštita intelektualnog vlasništva.

    2 sata
    8.

    Prvi međuispit

    2 sata
    9.

    Specifikacija zahtjeva programskih proizvoda u telekomunikacijama.

    2 sata
    10.

    Tehnike testiranja telekomunikacijskih programskih proizvoda.

    2 sata
    11.

    Softverska metrika i kvaliteta softvera.

    2 sata
    12.

    Održavanje programskih proizvoda u telekomunikacijama.

    2 sata
    13.

    Tehnike za izradu robustnog komunikacijskog softvera.

    2 sata
    14.

    Implementacija telekomunikacijskog programskog proizvoda.

    2 sata
    15.

    Drugi međuispit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Programski proizvod i programsko inženjerstvo u telekomunikacijama

    4 sata
    2.

    Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

    2 sata
    3.

    Strukturirani pristup modeliranju i kodiranju

    2 sata
    4.

    Projektni pristup programskom inženjerstvu (izrada projekta).

    16 sati
    5.

    Promjene u projektu - utjecaj novih zahtjeva

    2 sata
    6.

    Agilni pristupi procesima i organiziranju timova

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.