FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Optički komunikacijski sustavi

    (FELJ10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i tehnologija optičkih komunikacijskih sustava i mreža,
    • poznavanje i primjenu pasivnih i aktivnih komponenata optičkih komunikacijskih sustava i mreža,
    • sudjelovanje u projektiranju, razvoju i održavanju optičkih komunikacijskih sustava i mreža,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja optičkih komunikacijskih sustava i mreža.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:

    - definirati osnovne koncepte prijenosa i obradbe signala primjenom optičkih komunikacijskih sustava,
    - identificirati značajke i primjenjivati pasivne i aktivne komponente optičkih komunikacijskih sustava i mreža,
    - identificirati značajke i primjenjivati tehnologije optičkih komunikacijskih mreža,
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju optičkih komunikacijskih sustava i mreža,
    - usvajati znanja o novim i produbljivati znanja o postojećim optičkim komunikacijskim sustavima i mrežama.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Prijenos i obradba signala primjenom fotoničkih sustava. Svjetlovodne niti. Linearne i nelinearne pojave pri prijenosu signala svjetlovodnim nitima. Pasivni elementi optičkih komunikacijskih sustava: usmjerni sprežnici, izolatori, cirkulatori, optički filtri i multipleksori. Braggova rešetka. Mach-Zender interferometar. Fabry-Perot filtar. Aktivne komponente optičke komunikacijske mreže. Optička pojačala. EDFA pojačala. Svjetlosni izvori: svjetleće diode (LED), laserske diode (LD). Svjetlosni detektori: pin fotodiode, lavinske fotodiode (APD). Fotonički preklopnici. Modulatori i demodulatori svjetlosnog signala. Značajke svjetlosnih prijamnika. Projektiranje fizičke razine svjetlovodnog prijenosnog sustava. Optičke mreže. SDH/SONET. Sustavi s vremenskim multipleksitranje i multipleksiranjem valnih duljina: WDM, DWDM. Optički sloj. Svjetlovodna tehnologija u pristupnim mrežama. FTTx sustavi. Pasivne optičke mreže (PON). Upravljanje optičkim komunikacijskim mrežama.

    preporučena literatura
    • Dinko Begušić: Optički komunikacijski sustavi, interni nastavni tekst, 2016.

    dopunska literatura
    • Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan: Optical Networks: A Practical Perspective (Second edition), Academic Press, 2002.

    • Kazovsky, L., Benedetto,S., Willner, A.: Optical Fiber Communication Systems

    • IEEE Communications Magazine

    • Preporuke ITU

    • Preporuke ETSI

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Međuispiti se održavaju u pisanom obliku. Međuispit sadrži deset pitanja, a trajanje međuispita je dva školska sata. Prvi međuispit se održava nakon prvih pet tjedna nastave, a drugi nakon deset tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koji nije obuhvaćen međuispitima te dio gradiva koji nisu uspješno položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja:

    Ocjena (%) = 0,3 (M1 + M2) + 0,2 A + 0,2 L

    A - ocjena auditornih vježbi izražena u postotcima
    L - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postotcima
    M1, M2 - ocjene međuispita izražene u postotcima

    Ocjena (%) - Ocjena (s predznakom)
    91%-100% izvrstan (5)
    88%-90% - izvrstan (-5)
    85%-87% + vrlo dobar (+4)
    78%-84% dobar (4)
    75%-77% - vrlo dobar (-4)
    72%-74% + dobar (+3)
    65%-71% dobar (3)
    62%-64% - dobar (-3)
    59%-61% + dovoljan (+2)
    50%-58% dovoljan (2)

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ocjene kontinuirane provjere znanja i usmenog dijela završnog ispita. Završnom ispitu studenti mogu pristupiti na prva dva roka nakon završetka nastave u semestru u kojem su predmet upisali. Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu. Popravnom ispitu student može pristupiti najviše dva puta i to na ispitnim rokovima u razdoblju od završetka predavanja u ljetnom semestru do kraja akademske godine u skladu s kalendarom nastave. Na popravnom ispitu student polaže cijelo gradivo.
    Studenti koji ne polože ispit do kraja akademske godine u kojoj su upisali predmet ponovno upisuju predmet u sljedećoj akademskoj godini.

    Ispitni rokovi (ispitna grupa 24): Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Prijenos i obradba signala primjenom fotoničkih sustava. Svjetlovodne niti.

    2 sata
    2.

    Linearne i nelinearne pojave pri prijenosu signala svjetlovodnim nitima.

    2 sata
    3.

    Pasivni elementi optičkih komunikacijskih sustava: usmjerni sprežnici, izolatori, cirkulatori, optički filtri i multipleksori.

    2 sata
    4.

    Braggova rešetka. Mach-Zender interferometar. Fabry-Perot filtar.

    2 sata
    5.

    Aktivne komponente optičke komunikacijske mreže. Optička pojačala. EDFA pojačala.

    2 sata
    6.

    Svjetlosni izvori: svjetleće diode (LED), laserske diode (LD).

    2 sata
    7.

    Svjetlosni detektori: pin fotodiode, lavinske fotodiode (APD).

    2 sata
    8.

    Prvi međuispit

    9.

    Fotonički preklopnici. Modulatori i demodulatori svjetlosnog signala.

    2 sata
    10.

    drugi međuispit

    2 sata
    11.

    Značajke svjetlosnih prijamnika. Projektiranje fizičke razine svjetlovodnog prijenosnog sustava.

    2 sata
    12.

    Sustavi s vremenskim multipleksitranje i multipleksiranjem valnih duljina: WDM, DWDM.

    2 sata
    13.

    Optičke mreže. SDH/SONET. Optički sloj. Svjetlovodna tehnologija u pristupnim mrežama. FTTx sustavi.

    2 sata
    14.

    Pasivne optičke mreže (PON). Upravljanje optičkim komunikacijskim mrežama.

    2 sata
    15.

    Drugi međuispit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
      prazno 1 sat
    2.

    Linearne i nelinearne pojave pri prijenosu signala svjetlovodnim nitima.

    1 sat
    3.

    Pasivni elementi optičkih komunikacijskih sustava: usmjerni sprežnici, izolatori, cirkulatori, optički filtri i multipleksori.

    1 sat
    4.

    Braggova rešetka. Mach-Zender interferometar. Fabry-Perot filtar.

    1 sat
    5.

    prvi međuispit

    1 sat
    6.

    Aktivne komponente optičke komunikacijske mreže. Optička pojačala. EDFA pojačala.

    1 sat
    7.

    Svjetlosni izvori: svjetleće diode (LED), laserske diode (LD).

    1 sat
    8.

    Svjetlosni detektori: pin fotodiode, lavinske fotodiode (APD).

    1 sat
    9.

    Fotonički preklopnici. Modulatori i demodulatori svjetlosnog signala.

    1 sat
    10.

    drugi međuispit

    1 sat
    11.

    Značajke svjetlosnih prijamnika. Projektiranje fizičke razine svjetlovodnog prijenosnog sustava.

    1 sat
    12.

    Sustavi s vremenskim multipleksitranje i multipleksiranjem valnih duljina: WDM, DWDM.

    1 sat
    13.

    Optičke mreže. SDH/SONET. Optički sloj. Svjetlovodna tehnologija u pristupnim mrežama. FTTx sustavi.

    1 sat
    14.

    Pasivne optičke mreže (PON). Upravljanje optičkim komunikacijskim mrežama.

    1 sat
    15.

    provjera znanja

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Svjetlovodne niti i kabeli.

    2 sata
    2.

    Mjerenje gušenja u optičkim komunikacijskim sustavima.

    2 sata
    3.

    Optički konektori.

    2 sata
    4.

    Optički razdjelnici i spojnice.

    2 sata
    5.

    Mjerenja na WDM sustavima.

    2 sata
    6.

    Mjerenja na svjetlovodnim nitima primjenom optičkog reflektormetra.

    2 sata
    7.

    Mjerenja na PON mreži.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.