FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Bežične komunikacijske mreže

    (FELJ09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i tehnologija bežičnih komunikacijskih mreža,
    • sudjelovanje u projektiranju, razvoju i održavanju bežičnih komunikacijskih mreža,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja bežičnih komunikacijskih mreža.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - identificirati, selektirati i primjenjivati tehnike bežičnih komunikcijskih mreža
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju mreža bežične javne telefonije (NMT, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE)
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju bežičnih pristupnih mreža (WMAN)
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju bežičnih lokalnih mreža (WLAN, IEEE 802.11x)
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju bežičnih osobnih mreža (WPAN, Bluetooth)
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju ad-hoc mreža
    - sudjelovati u projektiranju, razvoju i održavanju satelitskih komunikacijskih sustava (LEO, MEO, GEO)
    - sudjelovati u razvoju usluga temeljenih na primjeni bežičnih komunikacijskih mreža
    - usvajati znanja o novim i produbljivati znanja o postojećim bežičnim komunikacijskim mrežama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Struktura bežičnog komunikacijskog sustava. Osnovne značajke bežičnih komunikacijskih kanala (feding, višestazno prostiranje, Dopplerov efekt). Digitalna obrada signala i tehnike višestrukosti.
    Tehnike višestrukog pristupa i korištenja zajedničkog medija (FDMA, TDMA, CDMA). Ćelijski sustavi. Evolucija mreža bežične javne telefonije. Arhitekture i norme mreža bežične javne telefonije mreža (NMT, AMPS, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE). Koncept bežičnih mreža četvrte generacije. Bežične lokalne mreže (IEEE 802.11x. Bežične pristupne mreže (IEEE 802.16, HiperLAN). Bežične osobne komunikacije (WPAN, IEEE 802.15, Bluetooth, HomeRF).
    Satelitski komunikacijski sustavi (LEO, MEO, GEO). Upravljanje mobilnom mrežom. Usluge u mobilnim mrežama. Bežično računarstvo i povezivanje bežičnih mreža s Internetom.

    preporučena literatura
    • Dinko Begušić: Bežične komunikacijske mreže, interni nastavni tekst, 2011.

    dopunska literatura
    • A.Bažant i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb, 2004.

    • P.M.Shankar: Introduction to Wireless Systems, John Wiley & sons, SAD, 2002.

    • IEEE Communications Magazine

    • Preporuke ETSI, ITU, IEEE

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Međuispiti se održavaju u pisanom obliku. Međuispit sadrži deset pitanja, a trajanje međuispita je dva školska sata. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koji nije obuhvaćen međuispitima te dio gradiva koji nisu uspješno položili na međuispitima. Preduvjet za pristup završnom ispitu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih i auditornih vježbi.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena svih auditornih i laboratorijskih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja utvrđuje se kako slijedi:

    Ocjena (%) = 0,3 (M1 + M2) + 0,2 A + 0,2 L

    A - ocjena auditornih vježbi izražena u postotcima
    L - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postotcima
    M1, M2 - ocjene međuispita izražene u postotcima

    Ocjena (%) - Ocjena (s predznakom)

    91%-100% izvrstan (5)
    88%-90% - izvrstan (-5)
    85%-87% + vrlo dobar (+4)
    78%-84% dobar (4)
    75%-77% - vrlo dobar (-4)
    72%-74% + dobar (+3)
    65%-71% dobar (3)
    62%-64% - dobar (-3)
    59%-61% + dovoljan (+2)
    50%-58% dovoljan (2)

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ocjene kontinuirane provjere znanja i usmenog dijela završnog ispita. Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu. Na popravnom ispitu student polaže cijelo gradivo.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovne značajke bežičnih komunikacijskih kanala (feding, višestazno prostiranje, Dopplerov efekt).

    2 sata
    2.

    Digitalna obrada signala i tehnike višestrukosti u bežičnim komunikacijama.

    2 sata
    3.

    Tehnike višestrukog pristupa i korištenja zajedničkog medija (FDMA, TDMA, CDMA).

    2 sata
    4.

    Ćelijski sustavi.

    2 sata
    5.

    Bežične lokalne mreže (WLAN), IEEE 802.11x).

    2 sata
    6.

    Bežične osobne mreže (WPAN, IEEE 802.15., Bluetooth).

    2 sata
    7.

    Prvi međuispit

    2 sata
    8.

    Evolucija mreža bežične javne telefonije; mreže prve generacije. Mobilne mreže druge generacije; GSM.

    2 sata
    9.

    Mobilne mreže 2+ generacije; GPRS, EDGE.

    2 sata
    10.

    Mobilne mreže treće generacije 3G (UMTS).

    2 sata
    11.

    Mobilne mreže 3+ generacije (HSPA), Bežične pristupne mreže (WMAN, WiMAX, IEEE 802.16.).

    2 sata
    12.

    Mobilne mreže 4. generacije 4G (LTE, LTE Advanced). Koncept mreža pete generacije 5G.

    2 sata
    13.

    Satelitske komunikacijske mreže (LEO, MEO, GEO).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Seminar iz područja standarda za bežične komunikacijske mreže

    7 sati
    2.

    prvi međuispit

    3.

    Seminar iz područja tehnologija i primjena bežičnih komunikacijskih mreža

    6 sati
    4.

    drugi međuispit

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Konfiguriranje sustava IEEE 802.11x.

    2 sata
    2.

    Propusnost sustava IEEE 802.11x

    2 sata
    3.

    Značajke sustava IEEE 802.15.4 ZigBee i Bluetooth

    2 sata
    4.

    Signalizacija i sinkronizacija u GSM mreži.

    2 sata
    5.

    Signalizacija i sinkronizacija u UMTS mreži

    2 sata
    6.

    Signalizacija i sinkronizacija u LTE mreži.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.