FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Antenski sustavi i tehnologije

    (FELJ21)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - analizu složenijih antena kao zračećih struktura
    - primjenu antenskih sustava u sustavima bežičnih komunikacija
    - projektiranje i izradu antena i antenskih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    - izračunati elektromagnetsko polje u okolišu složenijih antenskih struktura
    - analizirati planarne nizove
    - analizirati širokopojasne antene i ocijeniti njihove parametre
    - analizirati površinske antene za mikrovalne frekvencije
    - argumentirano prosuditi o prikladnosti pojedinih antenskih sustava za specifičnu namjenu
    - izračunati elektromagnetsko polje antene iznad zemlje
    - konstruirati prilagodne sklopove za prilagođenje antene na prijenosnu liniju
    - projektirati antenski sustav za određenu aplikaciju
    - vrjednovati značajke antenskog sustava za određenu aplikaciju

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Primjene pravila o množenju dijagrama zračenja. Antenski nizovi s nejednolikom raspodjelom amplituda. Superusmjereni nizovi. Planarni nizovi. Yagi antena. Širokopojasne antene. Spiralne antene. Logaritamski periodičke antene. Helikoidna antena. Otvor kao izvor zračenja. Lijevak-antena. Prorez-antena. Princip dualnosti, Babinetov princip. Reflektori u antenskim sustavima. Pravokutni reflektor. Parabolični reflektor. Prilagođenje u antenskim sustavima. Prilagođenje po simetriji. Prilagođenje po impedanciji. Antena iznad beskonačno vodljive ravnine. Antena iznad konačno vodljive ravnine. Planarne antene. Mikrotrakasta ("patch") antena. Različite vrste antena prema frekvencijskom području i primjeni. Aktivne antene. Elektroničko pomicanje glavne latice. Pametne antene. Antene za EMC. Antene mobilnih terminala. Antene baznih postaja. Komercijalne antene. Metode mjerenja.

    preporučena literatura
    • E. Zentner: Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb 2001.

    • Constantine A. Balanis: Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 1997.

    dopunska literatura
    • V. Roje: Antene I dio, skripta, Sveučilište u Splitu 1981.

    • Handbook of antennas in wireless communications, CRC Press, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se polovinom semestra, a drugi međuispit nakon završenih predavanja i vježbi u terminima, prema dogovoru sa studentima.
    Na prvom međuispitu polaže se prva polovina gradiva. Na drugom međuispitu polaže se druga polovina gradiva.
    Uvjet za prolaz na svakom međuispitu je min. 50% bodova.
    Preduvjet za izlazak na drugi međuispit je min. 30% bodova na prvom međuispitu.
    Ako student postigne pozitivnu ocjenu na oba međuispita, smatra se da je položio cjeloviti ispit s postignutom prosječnom ocjenom.
    Na 1. ispitnom roku studenti polažu samo onu polovinu gradiva koju nisu položili na međuispitima.
    Na ostalim rokovima studenti polažu cjeloviti ispit (cjelokupno gradivo), bez obzira na postignuti uspjeh na međuispitima.
    Polaganje ispita uvjetovano je izvršenjem nastavnih obaveza.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira konačna ocjena dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja korigiran usmenom provjerom.
    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak -> Ocjena
    50% do 62,4% -> dovoljan (2)
    62,5% do 74,9% -> dobar (3)
    75% do 87,4% -> vrlo dobar (4)
    87,5% do 100% -> izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Superusmjereni nizovi. Planarni niz.

    2 sata
    2.

    Yagi antena. Širokopojasne antene. Spiralna antena.

    2 sata
    3.

    Logperiodska antena. Helikoidna antena.

    2 sata
    4.

    Otvor kao izvor zračenja. Otvoreni valovod. Lijevak antena.

    2 sata
    5.

    Prorez antena. Princip dualnosti. Babinetov princip.

    2 sata
    6.

    Reflektorske antene. Ravni reflektor. Kutni reflektor. Parabolni reflektor.

    2 sata
    7.

    Prilagođenje po simetriji. Balun. Napajanje dipola.

    2 sata
    8.

    Prilagođenje po impedanciji.

    2 sata
    9.

    Vertikalni i horizontalni dipol iznad beskonačno vodljive ravnine.

    2 sata
    10.

    Vertikalni i horizontalni dipol iznad konačno vodljive ravnine.

    2 sata
    11.

    Patch antena. Antenski sustavi za RFID.

    2 sata
    12.

    Antenski sustavi za različite aplikacije (mobilni terminali, bazne postaje, bežični senzori, biomedicinske primjene, ...). Pregled antena i antenskih sustava.

    2 sata
    13.

    Praktični primjeri antenskih instalacija u korištenju – obilazak (terenska nastava).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Odabir antenskog sustava za zadanu specifičnu aplikaciju, proračun budžeta linka i parametara antenskog sustava

    2 sata
    2.

    Projektiranje, modeliranje i simulacija osnovnih parametara odabranog antenskog sustava različitim softverskim paketima za elektromagnetske simulacije

    6 sati
    3.

    Projektiranje praktične izvedbe antenskog sustava uz optimizaciju simulacijom

    4 sata
    4.

    Izrada odabranog antenskog sustava u laboratoriju (na CNC stroju)

    6 sati
    5.

    Mjerenje parametara izrađenog antenskog sustava u laboratoriju (GTEM komori)

    4 sata
    6.

    Terensko ispitivanje/obilazak sustava u korištenju

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.