FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Upravljanje projektima

    (FETJ01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - upravljanje projektima kroz planiranje, upravljanje i kontrolu projekata
    - timski rad na projektima
    - korištenje tehnika mrežnog planiranja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Razlikovati metode za upravljanje projektima
    2. Opisati glavne ciljeve projekta
    3. Analizirati glavne aktivnosti projekta i strukturu raspodjele rada
    4. Analizirati vrijeme projekta
    5. Analizirati kapacitete projekta
    6. Analizirati troškove i rizike projekta
    7. Napraviti projekt kroz rad u timu

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u upravljanje projektima - Organizacija i menadžment. Projektna organizacijska struktura. Osnove upravljanja projektima.
    Projektni tim i rad u timu - Timski rad. Timska organizacijska struktura. Komunikacija. Motivacija.
    Odlučivanje u upravljanju projektima - Timsko odlučivanje. Višekriterijalno odlučivanje. PROMETHEE metoda.
    Planiranje, upravljanje i kontrola projekta - Pokretanje projekta. Planiranje projekta. Upravljanje izvođenjem projekta. Kontrola projekta. Zatvaranje projekta.
    Tehnike mrežnog planiranja - Analiza strukture. Analiza vremena. Analiza troškova. Analiza resursa. Uvod u Microsoft Project.
    Lean projektni management - Identificiranje i mapiranje procesa. Dijagram toka vrijednosti. Lean principi i Lean alati.

    preporučena literatura
    • I. Veža, B. Bilić, N. Gjeldum, M. Mladineo, „Upravljanje projektima”, Split: FESB, 2011.

    • V. Majstorović, „Projektni menadžment”, Mostar: Sveučilište u Sarajevu, 2010.

    • I. Kerzner, „Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling”, 10. izdanje - New York: John Wiley & Sons, 2009.

    dopunska literatura
    • Project Management Institute, „A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide”, Newtown: Project Management Institute, 2004.

    • M. Mladineo, „Production Networks meet Industry 4.0”, Munich: GRIN Publishing, 2020.

    • Z. Babić, „Modeli i metode poslovnog odlučivanja”, Osijek: Ekonomski fakultet u Splitu, 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra, studenti u grupama po 2 ili 3 studenta izrađuju svoj projekt korištenjem znanja stečenih na predavanjima, te ga prezentiraju na kraju semestra. Znanje s vježbi se kolokvira kroz rješavanje zadataka iz tehnika mrežnog planiranja. Evidentirana prisutnost na nastavi (prisustvo) također ulazi u ukupni rezultat i ocjenu iz predmeta.

    Rezultat = 0,8 * Bodovi + 0,2 * Prisustvo

    Bodovi = (P + K) / 2

    P - bodovi ostvareni izradom i prezentiranjem projekta.
    K - bodovi ostvareni na kolokviju iz tehnika mrežnog planiranja, pri čemu je potrebno ostvariti najmanje 50% bodova iz kolokvija.
    Prisustvo - evidentirana prisutnost na nastavi (prosjek Predavanja i Laboratorijskih vježbi), pri čemu je potrebno biti prisutan na više od 80% Laboratorijskih vježbi.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Rezultat / Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Upravljanje projektima - Uvod

    2 sata
    2.

    Upravljanje projektima - Organizacija i menadžment

    2 sata
    3.

    Upravljanje projektima - Projektna organizacijska struktura

    2 sata
    4.

    Osnove upravljanje projektima

    2 sata
    5.

    Projektni tim - Timski rad

    2 sata
    6.

    Projektni tim - Komunikacija i motivacija

    2 sata
    7.

    Odlučivanje - Timsko odlučivanje i metode odlučivanja

    2 sata
    8.

    Odlučivanje - Višekriterijalno odlučivanje PROMETHEE metodom

    2 sata
    9.

    Primjeri projekata iz prakse

    2 sata
    10.

    Projekt - Metode upravljanja projektima

    2 sata
    11.

    Projekt - Pokretanje projekta

    2 sata
    12.

    Projekt - Planiranje projekta

    2 sata
    13.

    Projekt - Upravljanje izvođenjem i kontrola projekta

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u Tehnike mrežnog planiranja

    2 sata
    2.

    Tehnike mrežnog planiranja - Analiza vremena CPM i PERT metodom

    2 sata
    3.

    Tehnike mrežnog planiranja - Analiza vremena PDM metodom

    2 sata
    4.

    Tehnike mrežnog planiranja - Analiza troškova i analiza resursa

    2 sata
    5.

    Uvod u Microsoft Project

    2 sata
    6.

    Upravljanje projektima vs. Upravljanje poslovnim procesima

    2 sata
    7.

    Identificiranje i mapiranje procesa

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.