FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Transmisijski sustavi

    (FELJ03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i tehnologija transmisijskih sustava i komunikacijskih mreža,
    • sudjelovanje u projektiranju, razvoju i održavanju transmisijskih sustava i komunikacijskih mreža,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja transmisijskih sustava i komunikacijskih mreža.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:

    - poznavanje temeljnih načela transmisijskih sustava,
    - poznavanje osnovnih značajki digitalnih transmisijskih sustava (PDH, SDH),
    - poznavanje osnovnih značajki optičkih multipleksnih sustava (WDM, OTDM),
    - poznavanje osnovnih značajki ATM sustava,
    - poznavanje osnova arhitekture mreže sljedće generacije (NGN) i sustava MPLS,
    - poznavanje osnovnih značajki Internetske arhitekture,
    - poznavanje Ethernet tehnologije u transmisijskoj mreži,
    - poznavanje osnova upravljanja mrežom,
    - osposobljenost za sudjelovanje u projektiranju, razvoju i održavanju transmisijskih sustava.
    - trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja transmisijskih sustava i komunikacijskih mreža

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Slojevita arhitektura informacijske mreže. Kvaliteta usluge i vrednovanje svojstava mreže. Metode prijenosa i multipleksiranja signala. Digitalni prijenos, PCM. Sinkronizacija takta. Pleziokrona digitalna hijerarhija (PDH). Sinkrona digitalna hijerarhija (SDH).
    Optički transmisijski sustavi. Optički multipleksni sustavi: WDM, OTDM. Arhitekture transmisijskih mreža. Komutacija okvira. Asinkroni način transfera informacija (ATM). Sustavi MPLS. Internetska arhitektura i protokolarni sadržaj.
    Sustavi Ethernet za transmisijske sustave. Osnove upravljanja mrežom, TMN.

    preporučena literatura
    • A.Bažant i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb, 2004.

    • D.Begušić: Transmisijski sustavi, interni nastavni tekst, 2011.

    dopunska literatura
    • IEEE Communications Magazine

    • ITU/ETSI/IEEE Recommendations

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja studija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Međuispiti se održavaju u pisanom obliku. Međuispit sadrži deset pitanja, a trajanje međuispita je dva školska sata. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koji nisu uspješno položili na međuispitima. Preduvjet za pristup završnom ispitu je pozitivna ocjena svih auditornih i laboratorijskih vježbi.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi, auditornih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja
    Ocjena (%) = 0,2 L + 0,2 A + 0,3 (M1 + M2)

    L - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postotcima
    A – ocjena auditornih vježbi izražena u postotcima
    M1, M2 - ocjene međuispita izražene u postotcima

    Ocjena (%) Ocjena
    50%-58% dovoljan (2)
    59%-61% + dovoljan (+2)
    62%-64% - dobar (-3)
    65%-71% dobar (3)
    72%-74% + dobar (+3)
    75%-77% - vrlo dobar (-4)
    78%-84% vrlo dobar (4)
    85%-87% + vrlo dobar (+4)
    88%-90% - izvrstan (-5)
    91%-100% izvrstan (5)

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ocjene kontinuirane provjere znanja i usmenog dijela završnog ispita.

    Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu. Na popravnom ispitu student polaže cjelovito gradivo.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Općeniti model informacijske mreže.

    2 sata
    2.

    Pristup prijenosnom mediju.

    2 sata
    3.

    Slojevita arhitektura informacijske mreže.

    2 sata
    4.

    Postupci usmjeravanja informacija u mreži.

    2 sata
    5.

    Kvaliteta usluge i vrednovanje svojstava mreže.

    2 sata
    6.

    Metode prijenosa i multipleksiranja signala.

    2 sata
    7.

    Optički multipleksni sustavi: WDM, OTDM.

    2 sata
    8.

    Prvi međuispit

    2 sata
    9.

    Pleziokrona digitalna hijerarhija (PDH), sinkrona digitalna hijerarhija (SDH).

    2 sata
    10.

    Arhitekture transmisijskih mreža.

    2 sata
    11.

    Asinkroni način transfera informacija (ATM).

    2 sata
    12.

    Protokolarna arhitektura ATM mreže.

    2 sata
    13.

    Internetska arhitektura i protokolarni sadržaj.

    2 sata
    14.

    Ethernet tehnologije u transmisijskoj mreži . Osnove upravljanja mrežom, TMN.

    2 sata
    15.

    Drugi međuispit

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Seminar iz područja normi za transmisijske sustave

    7 sati
    2.

    prvi međuispit

    3.

    Seminar iz područja transmisijskih sustava i tehnologija

    6 sati
    4.

    drugi međuispit

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Optička transmisijska oprema

    2 sata
    2.

    Linijski terminal za STM 4

    2 sata
    3.

    Prijenos Ethernet prometa

    2 sata
    4.

    Oblikovanje transmisijske strukture

    2 sata
    5.

    Platforma CPP Cello

    2 sata
    6.

    Sustav ENUM I DNS.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.