FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Projektiranje električnih mreža i postrojenja

    (FENI38)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • usvajanje osnovnih znanja o zakonskoj regulativi i tehničkim propisima u elektroenergetici i graditeljstvu,
    • izradu projektne dokumentacije
    • projektiranje u CAD alatu
    • izradu proračuna za dimenzioniranje, odabir i specifikaciju opreme

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. prepoznati i interpretirati bitne elemente zakonskih odredbi i tehničkih standarda u procesu pripreme projektne dokumentacije,
    2. objasniti razlike između razina razrade projektne dokumentacije,
    3. objasniti bitne elemente idejnog i glavnog projekta,
    4. koristiti i primjenjivati CAD programske alate,
    5. izraditi osnovne elemente jednostavnog projekta električne mreže, i/ili elektroenergetskog postrojenja,
    6. prepoznavati bitne tehničke uvjete i izraditi osnovne proračune temeljem kojih će moći napraviti odabir i specifikaciju opreme.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Propisi i standardi u elektrotehnici. Zakonska regulativa u području prostornog uređenja i gradnje. Zakonska regulativa u elektroenergetici. Vrste i sadržaj projektne dokumentacije. Elementi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Geodetske i ostale projektne podloge. Grafički simboli i označavanje elemenata električnih mreža i postrojenja. Projektiranje kabela i dalekovoda. Projektiranje električnih postrojenja. Osnovni proračuni za dimenzioniranje i odabir opreme. Specifikacija opreme i radova, izrada troškovnika. Strujne sheme. Primjena računala u projektiranju električnih postrojenja. Programski alati Autocad, Eplan.

    preporučena literatura
    • 1. Interna skripta

    • 2. AutoCAD 2014 i Autocad LT 2014 – osnove, CET, 2014

    dopunska literatura
    • 1. Zbirka propisa za polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke, Elektrotehničko društvo Zagreb, 2014.

    • 2. Srb, V., "Električne instalacije i niskonaponske mreže", Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Seminarski radovi i usmeni ispit

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Propisi i standardi u elektrotehnici. Zakonska regulativa u području prostornog uređenja i gradnje. Zakonska regulativa u elektroenergetici.

    2 sata
    2.

    Geodetske i ostale projektne podloge. Grafički simboli i označavanje elemenata električnih mreža i postrojenja. Projektni zadatak i posebni uvjeti za projektiranje.

    2 sata
    3.

    Vrste i sadržaj projektne dokumentacije. Bitni elementi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Odgovornost projektanta.

    2 sata
    4.

    Osnovni proračuni za dimenzioniranje i odabir opreme. Primjeri proračuna strujnog opterećenja i padova napona pri dimenzioniranju i odabiru opreme. Ostali proračuni.

    2 sata
    5.

    Projektiranje kabela i dalekovoda. Izbor trase kabela. Izbor trase dalekovoda. Specifični proračuni pri projektiranju kabela i dalekovoda.

    2 sata
    6.

    Projektiranje električnih postrojenja. Primarna oprema. Uzemljivač. Sekundarna oprema. Strujne sheme. Specifični proračuni pri projektiranju električnih postrojenja SN/NN, SN/SN, VN/SN.

    3 sata
    7.

    Specifikacija opreme i radova, izrada troškovnika.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnove rada u AutoCAD-u. Grafički simboli i crtanje osnovnih elektrotehničkih elemenata. Blokovi.

    2 sata
    2.

    Osnove rada u naprednim alatima u AutoCAD-u (prvi dio): izrada sastavnica, slojevi, priprema layout-a. 2

    2 sata
    3.

    Osnove rada u naprednim alatima u AutoCAD-u (drugi dio dio): koordinatni sustavi, korištenje kartografskih i katastarskih podoga, geokodiranje

    2 sata
    4.

    Crtanje osnovnih preglednih shema.

    2 sata
    5.

    Izrada idejnog/glavnog projekta TS SN/NN. Dispozicija. Osnovni proračuni. Uzemljivač. Specifikacija opreme i troškovnik.

    4 sata
    6.

    Izrada projekta SN kabela. Idejni projekt – odabir trase. Glavni projekt – osnovni proračuni, nacrti, specifikacija opreme i troškovnik.

    4 sata
    7.

    Izrada projekta instalacije objekta.

    4 sata
    8.

    Crtanje strujnih shema

    4 sata
    9.

    Izrada seminarskog rada (dio koji se izvodi u laboratoriju)

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.