FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Inženjerska ekonomika

    (FENI37)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • stjecanje osnovnih znanja iz inženjerske ekonomike uz razumijevanje koncepta vremenske vrijednosti novca,
    • estimaciju troškova i izradu troškovnika,
    • izradu ekonomsko-financijskih analiza investicijskih projekata,
    • izradu računalnih modela za donošenje poslovnih odluka,
    • evaluaciju projekata i investicijskih odluka,

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti i primijeniti u praksi osnovne relacije složenog kamatnog računa,
    2. objasniti i primijeniti u praksi metode za izračun isplativosti investicija,
    3. osmisliti i definirati projektni zadatak i ključne ulazne i izlazne parametre modela za tehno-ekonomske analize investicijskih projekata i poslovnih odluka,
    4. dizajnirati i realizirati računalne modele za analizu investicijskih projekata i poslovnih odluka,
    5. osmislitii i kreirati modele za analizu tarifnih sustava
    6. osmisliti I kreirati modele za analizu alternative, analizu osjetljivosti i analizu rizika,
    7. procijeniti i izabrati optimalna tehno-ekonomska rješenja za poslovne odluke na osnovu sagledavanja varijantnih rješenja i rezultata ekonomsko-financijskih modela

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Teorija i koncept troškova, odnosi vrijeme - novac, složeni kamatni račun, tijek novca, metoda sadašnje i buduće vrijednosti novca, stope rentabilnosti, vrijeme povrata investicije. Estimacija troškova, izrada troškovnika.
    Analiza zamjene opreme i tehnologije. Usporedba alternativa, analiza osjetljivosti, analiza rizika. Evaluacija projekata i investicija, studije isplativosti, ugovaranje. Modeli odlučivanja.
    Odabrani primjeri i izrada računalnih modela za analizu tehno-ekonomskih parametara investicijskih projekata i poslovnih odluka

    preporučena literatura
    • W.G. Sullivan, J.A. Bontadelli, E.M. Wicks: Engineering economy, Prentice Hall, 1999.

    • Goić, R.: Inženjerska ekonomika (interna skripta i ddatni materijali)

    dopunska literatura
    • W. L. Winston, S. C. Albright: Practical Management Science, Duxbury Press, 2001.

    • F. Khan, R. Parra: Financing Large Projects: Using Project Finance Techniques and Practices, Pearson Education Asia Pte., 2003.

    • Lj. Vidučić: Financijski menadžment, RRIF-plus d.o.o., 2002.

    • http://www.ise.ufl.edu/ein6357/downloads.html

    jezik poduke
    Hrvatko
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra organiziraju se stalna provjera znanja preko izrade modela u excelu, i to tijekom nastave (lab.vj.) i domaćih radova temeljem baznih modela iz laboratorijskih vježbi. Polaganje ispita:
    a) preko dva kolokvija tijekom semestra
    b) na dva završna ispita, za djelove koje studenti nisu položili preko kolokvija
    c) na popravnom i komisijskom roku, kao cjeloviti ispit
    Ocjena u svim varijantama se utvrđuje na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50 % do 6 1% dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti.
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama
    100% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod – osnove inženjerske ekonomike. Osnovna teorija troškova.

    2 sata
    2.

    Vremenska vrijednost novca (1. dio - teorija)

    2 sata
    3.

    Vremenska vrijednost novca (1. dio - primjer)

    2 sata
    4.

    Metode za izračun isplativosti ulaganja (1. dio – teorija)

    2 sata
    5.

    Metode za izračun isplativosti ulaganja (1. dio – primjer)

    2 sata
    6.

    Usporedba alternativa

    2 sata
    7.

    I kolokvij

    2 sata
    8.

    Analiza zamjene opreme

    2 sata
    9.

    Kompenzacija jalove snage - ekonomski proračun.

    2 sata
    10.

    Amortizacija opreme. Porezni sustav.

    2 sata
    11.

    Tarifni sustavi (1. dio – teorija)

    2 sata
    12.

    Tarifni sustavi (2. dio – primjer 1)

    2 sata
    13.

    Tarifni sustavi (3. dio – primjer 2)

    2 sata
    14.

    Analiza osjetljivosti i analiza rizika. Modeli odlučivanja, ugovaranje, izrada troškovnika

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Obračun potrošnje električne energije

    2 sata
    2.

    Primjer analize troškova

    2 sata
    3.

    Složeni kamatni račun, 1. dio

    2 sata
    4.

    Složeni kamatni račun, 2. dio

    2 sata
    5.

    Model otplate kredita

    2 sata
    6.

    Primjer modela za proračun isplativosti ulaganja

    2 sata
    7.

    Proračun isplativosti izgradnje VE

    2 sata
    8.

    Model odabira transformatora – analiza alternativa

    2 sata
    9.

    Model isplativosti zamjene niskonaponskog voda

    2 sata
    10.

    Model za proračun kompenzacije jalove energije

    2 sata
    11.

    Model za izračun troškova električne energije industrijskog potrošača, 1.dio

    2 sata
    12.

    Model za izračun troškova električne energije industrijskog potrošača, 2.dio

    2 sata
    13.

    Model za analizu isplativosti korištenja vlastitog agregata

    2 sata
    14.

    Model za analizu osjetljivosti i analizu rizika

    2 sata
    15.

    Model za analizu isplativosti ulaganja uz uvažavanje amortizacije

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.