FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  231 Automatizacija i pogoni
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Automatizacija industrijskih postrojenja

    (FENA19)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje pojmova vezanih za tehnološke procese i postrojenja te tokove materije, energije i informacije,
    • modeliranje tehničkih procesa: proces skladištenja fluida, toplinske procese, procese oblikovanja, gibanja i transporta.
    • rad s naprednim tehnologijama za automatizaciju industrijskih procesa,

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati odnose među tokovima materije, energije i informacije u različitim tehničkim procesima,
    2. izgraditi matematički model:
    • procesa skladištenja i gibanja fluida,
    • toplinske procese,
    • procese gibanja i oblikovanja materijala.
    3. definirati složene strukture upravljanja,
    4. opisati i definirati koncepte industrijskih komunikacijskih mreža,
    5. analizirati protok podataka u industrijskih komunikacijskih mreža.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 12 tjedana
    sadržaj

    Opći pojmovi o tehnološkim procesima i postrojenjima. Tokovi materijala, energije i informacija. Karakteristični podsustavi industrijskih postrojenja: elektromotorni pogoni, hidraulički pogoni, fleksibilni proizvodni sustavi, industrijski roboti. Centralizirani i distribuirani sustavi upravljanja, struktura i hijerarhija. Sistemska i aplikacijska programska podrška. Industrijske komunikacijske mreže: topologija, prijenosni mediji. Komunikacijski protokoli: ethernet, TCP/IP, Profibus, Profinet. Sučelje čovjek - postrojenje.Nadzor, vizualizacija i dijagnostika u automatiziranim postrojenjima. Distribuirani sustavi upravljanja za rad u stvarnom vremenu: funkcionalni zahtjevi, analiza kašnjenja, globalno vrijeme u sustavu, upravljanje u zatvorenoj petlji preko komunikacijske mreže.
    Odabrani primjeri automatiziranih postrojenja: hidroelektrana, crpna postrojenja, cementara, željezara, kranski sustavi.

    preporučena literatura
    • N. Perić, I. Petrović, Automatizacija postrojenja i procesa – predavanja, Zavod za APR, Zavodska skripta, FER, Zagreb 2000

    • O. Bego, A. Slutej: Predavanja iz predmeta Automatizacija industrijskih postrojenja

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon održene cjelokupne nastave. Na završnom ispitu u lipnji i srpnju studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima, na ispitima u rujnu polaže se cjelokupno gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na osnovi međuispita je najmanjie 40% bodova na svakom međuispitu, te najmanje 50% bodova ukupno.
    Ocjena(%)= 0,2*L+0,8*(M1 + M2)/2
    L - ocjena laboratorijskih vježni u postocima
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjelokupni ispit. Ocjena ukupnog određuje se na osnovi prethodno određenih postotaka.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Dinamika procesa – uvodna razmatranja .

    2 sata
    2.

    Procesi gibanja i skladištenja fluida – spremnici.

    2 sata
    3.

    Procesi gibanja i skladištenja fluida – crpke, kompresori, cijevni sustavi, modeli mješanja.

    2 sata
    4.

    Dinamike toplinskih procesa.

    2 sata
    5.

    Dinamike procesa oblikovanja, gibanja i transporta.

    2 sata
    6.

    Strukture i tehnološke izvedbe modernih sustava za automatizaciju. Objektno orjentirani programi u industrijskoj automatizaciji.

    2 sata
    7.

    Sustavi za rad u realnom vremenu. Distribuirani sustavi upravljanja.

    2 sata
    8.

    Industrijske komunikacijske mreže – koncept i kriteriji. Komunikacijski standardi. OSI model.

    2 sata
    9.

    Komunikacijski protokoli – uvod. Profibus i Modbus protokol.

    2 sata
    10.

    TCP/IP komunikacijski protokol.

    2 sata
    11.

    Primjeri izvedbe sustav automatizacije: dizalični sustavi.

    2 sata
    12.

    Primjeri izvedbe sustav automatizacije: betonare, hidroelektrane.

    2 sata
    13.

    Posjet industrijskom postrojenju.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Modeliranje laboratorijske makete spremnika tekućine

    2 sata
    2.

    Identifikacija parametara laboratorijske makete spremnika tekućine

    2 sata
    3.

    Izgradnja sustava upravljanja laboratorijskom maketom spremnika tekućine

    2 sata
    4.

    Industrijske komunikacijske mreže - Profibus

    2 sata
    5.

    Industrijske komunikacijske mreže – Ethernet

    2 sata
    6.

    Industrijske komunikacijske mreže – Modbus

    2 sata
    7.

    Sustavi za vizualizaciju industrijskih procesa – OPC serveri.

    2 sata
    8.

    Sustavi za vizualizaciju industrijskih procesa – SCADA sustavi.

    2 sata
    9.

    Seminarski rad - konzultacije

    2 sata
    10.

    Seminarski rad - konzultacije

    2 sata
    11.

    Seminarski rad - konzultacije

    2 sata
    12.

    Seminarski rad - konzultacije

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.