FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  230 Elektrotehnika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove mehaničkih konstrukcija

    (FESI01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    -čitanje i izradu tehničkih crteža
    -trajno usvajanje znanja iz područja općeg strojarstva-elemenata strojeva
    -rješavanje jednostavnih konstrukcijskih elemenata

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    -izraditi tehnički crtež
    -razumjeti svaki tehnički crtež
    -primijeniti opće zakone mehanike
    -dimenzionirati jednostavnije konstrukcijske elemente
    -prepoznati i koristiti osnovne strojne elemente

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u konstrukcije i konstruiranje. Norme. Tehničko crtanje koje uključuje osnove crtanja, klasifikaciju hrapavosti, tolerancije i dosijede. Osnove mehanike (statika, kinematika, dinamika) kao nužno predznanje za osnove čvrstoće, dimenzioniranja konstrukcija, problem vršnih naprezanja. Pregled osnovnih materijala u strojogradnji. Elementi strojeva vezani za elektroenergetiku (vijčani spojevi, opruge, zavareni spojevi, elementi okretnog gibanja i elementi za prijenos okretnog gibanja).

    preporučena literatura
    • Domazet, Ž., Krstulović-Opara, L."Skripta iz osnova mehaničkih konstrukcija", mrežna besplatna interna skripta dostupna na e-learning portalu.

    dopunska literatura
    • V. Hrgešić i J. Baldani, "Mehaničke Konstrukcije", Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički Fakultet, Zagreb, 1990.

    • E. Hercigonja, Tehnička grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

    • D. Marjanović, "Izrada tehničke dokumentacije pomoću računala", Inženjerski priručnik IP1. Temelj inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

    • O. Muftić, "Mehanika I.;. Statika", Školska knjiga, Zagreb, 1983.

    • S. Jecić, "Mehanika II.; Kinematika i dinamika", Školska knjiga, Zagreb, 1989

    • I. Alfirević, Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

    • B. Kraut, Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb.

    • K.-H. Decker, Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1980

    jezik poduke
    Hrvatsk
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija koja uključuju teorijski dio te predaja programskih zadataka koji s teorijskim dijelom sačinjavaju ukupnu ocjenu. Prvi kolokvij ješestom tjednu nastave, a drugi u skupa s prvim ispitnim rokom Predaja programskih
    zadataka vrši se u posljednjem tjednu nastave, a programi se ne primaju nakon prvog ispitnog roka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova iz teorijskog dijela, 70% prisustvovanja ukupnoj nastavi te predaja programskog zadatka. Prvi kolokvij obuhvaća pismenu provjeru teorijskog dijela do elemenata strojeva, drugi dio obuhvaća elemente strojeva.
    Ocjena teorijskog dijela se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ocjena programskog zadatka se ocjenjuje ocjenama od dovoljan (2) do izvrstan (5).
    Ukupna ocjena računa se kao prosjek ocjene teorijskog dijela i programskog zadatka.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u konstruiranje, tehničko pismo, vrste crta i njihova primjena

    3 sata
    2.

    Tehničko crtanje. Klasifikacija hrapavosti. Tolerancije

    3 sata
    3.

    Čvrstoća.

    3 sata
    4.

    Materijali u strojogradnji

    3 sata
    5.

    Vijčani spojevi s proračunom. Opruge.

    3 sata
    6.

    Zavareni spojevi s proračunom. Spajanje lemljenjem.

    3 sata
    7.

    Osovine i vratila. Spajanje okretnih dijelova s osovinama i vratilima.

    3 sata
    8.

    Spojke

    3 sata
    9.

    Klizni i kotrljajući ležajevi

    3 sata
    10.

    Elementi za prijenos okretnog gibanja. Tarni prijenosnici.

    3 sata
    11.

    Zupčanici

    3 sata
    12.

    Remenski prijenos

    3 sata
    13.

    Lančani prijenos

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u tehničko pismo i tehničko crtanje

    3 sata
    2.

    Programski zadatak – tablica simbola (definiranje, komentiranje)

    1 sat
    3.

    Programski zadatak – ortogonalno projiciranje (definirane, komentiranje)

    2 sata
    4.

    Rješavanje zadataka iz odabranih poglavlja iz mehanike i nauke o čvrstoći

    7 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.