FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  221 Elektronika
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Optoelektronika

    (FELH14)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj predmeta je upoznati studente s fizikalnim principima rada osnovnih optoelektroničkih elemenata koji se koriste u brojnim elektroničkim uređajima široke namjene, komunikacijskim sustavima i industrijskoj instrumentaciji.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. objasniti fizikalni princip rada optoelektroničkih elemenata,
    2. proračunati osnovne fizikalne veličine ključne za rad optoelektroničkih elemenata,
    3. analizirati mogućnost primjene poluvodičkih materijala u optoelektronici prema strukturi energijskih pojasova,
    4. objasniti tehnike za modificiranje širine zabranjenog pojasa poluvodiča,
    5. usporediti optička i električna svojstva svjetleće diode i lasera,
    6. usporediti fotodetektore prema osnovnim svojstvima (kvantna učinkovitost, odzivnost, vrijeme porasta, struja tame).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Radiometrija i fotometrija. Fizikalni temelji optoelektronike. Svojstva poluvodičkih materijala koji se koriste u optoelektronici. Poluvodičke heterostrukture i kvantne jame. Mehanizmi apsorpcije i emisije fotona. Optoelektronički izvori zračenja. Laseri. Svijetleće diode (LED). Optički pokazivači. Fotodetektori: fotodiode, PIN diode, lavinske fotodiode. Sunčane ćelije.

    preporučena literatura
    • S. Beroš: Optoelektronika, Bilješke za pripremu predavanja, FESB, Split, 1997;

    • S.O. Kasap: Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, Addison-Wesley, 2000;

    • C-L. Chen: Elements of optoelectronics and fiber optics, Irwin, Chicago, 1996;

    • P. Bhattacharya: Semiconductor Optoelectronic Devices, Prentice Hall, 1997;

    • S.M. Sze, K.K. Ng: Physics of Semiconductor Devices, Wiley, 2006;

    dopunska literatura
    • B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics, 2nd edition, Wiley, 2007.

    • J. Singh: Semiconductor Optoelectronics: Physics and Technology, McGraw-Hill, 1995.

    jezik poduke
    Hrvatski/engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od tri dijela: ispit znanja (T), rada u laboratoriju (L) i izrade seminarskog rada (S).
    Ispit znanja provodi se tijekom 1. kolokvija i na ispitnim rokovima u obliku pisanog ispita u trajanju od 90 minuta. Ispit znanja sadrži teorijska pitanja i zadatke, a za pozitivnu ocjenu iz ispita znanja potrebno je imati barem 50% od ukupnog broja bodova. Studenti koji ispit znanja polože na 1. kolokviju, oslobođeni su polaganja ispita znanja na ispitnim rokovima.
    Rad u laboratoriju obuhvaća praktičnu provedbu obaveznih vježbi. Za pozitivnu ocjenu iz laboratorijskih vježbi, studenti trebaju imati 100% prisutnost na svim laboratorijskim vježbama te pozitivno ocijenjene sve izvještaje.
    Izrada seminarskog rada je fakultativna te se dogovara sa svakim studentom i može biti praktični ili teorijski rad.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz kolegija je pozitivna ocjena iz ispita znanja i laboratorijskih vježbi, a konačna se ocjena formira prema formuli:

    Ocjena(%) = 0,3T+0,3L+0,4S
    gdje su: T – bodovi iz ispita znanja izraženi u postocima; L – bodovi iz laboratorijskih vježbi izraženi u postocima; S – bodovi iz seminarskog rada izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% - 62% - dovoljan (2)
    63% - 74% - dobar (3)
    75% - 87% - vrlo dobar (4)
    88% - 100% - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u područje optoelektronike.

    2 sata
    2.

    Teorija energijskih pojasova u čvrstim tijelima. Gustoća stanja. Vjerojatnost zaposjednuća i Fermijeva energijska razina.

    2 sata
    3.

    PN spoj, spoj metal-poluvodič (Schottkyjeva dioda) i omski kontakt.

    2 sata
    4.

    Poluvodički materijali u optoelektronici. Tehnike za promjenu širine zabranjenog pojasa.

    2 sata
    5.

    Poluvodičke heterostrukture i kvantne jame.

    2 sata
    6.

    Mehanizmi apsorpcije i emisije fotona. Spontana i stimulirana emisija. Mjera emisije i apsopcije.

    2 sata
    7.

    Uvjet za ostvarivanje pojačanja svjetla stimuliranom emisijom (LASER).

    2 sata
    8.

    Elektroluminiscencija. Svjetleća dioda.

    2 sata
    9.

    Poluvodički laseri.

    2 sata
    10.

    Ostale vrste lasera: kristalni laseri, plinski laseri, laseri s organskim bojilima.

    2 sata
    11.

    Poluvodička optička pojačala. Starkov efekt. Elektro-apsorpcijski modulatori.

    2 sata
    12.

    Vrste fotodetektora: fotodiode, PIN diode, lavinske fotodiode (APD). Šumovi u fotodetektorima.

    2 sata
    13.

    Sunčane ćelije.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje laboratorijske opreme.

    3 sata
    2.

    Svjetleća dioda.

    6 sati
    3.

    PIN fotodioda.

    6 sati
    4.

    Lavinska fotodioda.

    6 sati
    5.

    Optički sprežnici.

    3 sata
    6.

    Sunčana ćelija.

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.