FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mobilne komunikacije

    (FELJ14)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijskih tehnologija
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • projektiranje radijskih sustava,
    • analizu fizičkog sloja OSI ćelijskih radijskih mreža,
    • analizu širokopojasnih mobilnih radijskih kanala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će, nakon uspješno savladanog gradiva moći:
    1. proračunati optimalni radio-sustav u smislu odabira modulacije i kodiranja digitalnih radijskih kanala,
    2. izvršiti osnovna modeliranja ćelijskih radio mreža: proračun interferencije i snage odašiljanja baznih postaja,
    3. računati i analizirati parametre (uskopojasnih i širokopojasnih) radio-kanala,
    4. analizirati mjerenja radijskih kanala.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pregled mobilnih radijskih sustava. Podjela radijskog kanala. Propagacijski kanal. Radio kanal. Modulacijski kanal. Digitalni kanal. Performanse digitalnih radiokomunikacijskih sustava. Sustavi s ograničenom širinom pojasa. Sustavi s ograničenjem snage.
    Radijski DS/SS sustavi. Ćelijski radijski sustavi. Istokanalna interferencija. Zakon gubitaka propagacije. Proračun snage bazne postaje. Višestazni prijam. Analiza mobilnog propagacijskog kanala Bellovim funkcijama. Mjerenja propagacijskog kanala.
    Klasifikacija propagacijskog kanala. Rasipanje kašnjenja i koherentni pojas kanala.

    preporučena literatura
    • Vijag, K. Garg, Joseph, E. Wilkes: Wireless and Personal Communications Systems, Prentice Hall PTR, NY 1996.

    • David Parson.: The Mobile Radio Propagation Channel, Pentech Press Pub. London, 1992.

    dopunska literatura
    • R. Steele: "Mobile Radio Communications", Pentech Press, London, GB and IEEE Press, Piscataway, USA, 1992.

    jezik poduke
    Hrvatski. Mogućnost izvođenja nastave i na engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putom anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija u skladu s kalendarom nastave. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit ukoliko postigne pozitivnu ocjenu iz svakog od tih kolokvija. Na svakom od dva kolokvija student polaže jedan dio gradiva. Na dva završna ispita u veljači tekuće godine studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Pod zasebnim dijelom gradiva se podrazumijeva se točno utvrđena i zaokružena cjelina gradiva obuhvaćena kolokvijem. Također, na ispitu student može odgovarati pojedinu cjelinu ili čitavo gradivo ukoliko nije zadovoljan postignutim uspjehom na kolokviju ili konačnom ocjenom.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela kolokvija ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    Ocjena % 0.1 0.1 80/ 600        NPV LV K K K  1 2 3 
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - NPV - nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama (%),
    - LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi (%),
    - K1, K2, K3 - bodovi iz pojedinog kolokvija (%),
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti početkom rujna tekuće godine na tzv. popravnom ispitu. Samo studentima koji su prethodno položili kolokvij iz pojedinog dijela gradiva bit će priznato da su položili taj dio gradiva.
    Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak prvi il drugi dio gradiva. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti održan u drugom dijelu rujna prema kalendaru nastave.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva. Ocjena se računa prema prethodno navedenoj formuli.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 59% dovoljan (2)
    60% do 74% dobar (3)
    75% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati.
    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    1 sat
    2.

    Podjela radijskog kanala.

    2 sata
    3.

    Performanse digitalnih radiokomunikacijskih sustava.

    2 sata
    4.

    Sustavi s ograničenom širinom pojasa

    2 sata
    5.

    Sustavi s ograničenjem snage.

    2 sata
    6.

    Sustavi s ograničenom širinom pojasa i s ograničenjem snage.

    2 sata
    7.

    Radijski DS/SS sustavi.

    2 sata
    8.

    Ćelijski radijski sustavi. Istokanalna interferencija.

    2 sata
    9.

    Zakon gubitaka propagacije. Proračun snage bazne postaje. Višestazni prijam.

    2 sata
    10.

    Proračun pokrivenosti ćelije.

    2 sata
    11.

    Analiza mobilnog propagacijskog kanala.

    2 sata
    12.

    Mjerenja propagacijskog kanala.

    2 sata
    13.

    Klasifikacija propagacijskog kanala. Rasipanje kašnjenja i koherentni pojas kanala.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenja parametara radio-antena. Uskopojasna mjerenja radio-kanala u zatvorenom prostoru.

    5 sati
    2.

    Kalibracija mjernog sustava. Širokopojasna mjerenja parametara radijskog kanala.

    5 sati
    3.

    Analiza mjerenih statističkih parametara kanala i računalne simulacije radijskih kanala.

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.