FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje računalnih videoigara

    (FELK34)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Omogućiti studentima, kroz primjere različitih igara, stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o razvoju i dizajniranju računalnih videoigara, od ideje do završne realizacije, pri čemu će naglasak biti stavljen na njihovo programiranje.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno svladanog predmeta moći:
    1. koristiti Unity razvojno okruženje za izradu interaktivnih 2D i 3D sadržaja;
    2. objasniti način rada fizikalnog pokretačkog stroja;
    3. izgraditi jednostavni igraći svijet pomoću ugrađenih primitivnih oblika te gotovog pribora i animiranih likova uvezenih iz programa za 3D modeliranje;
    4. složiti i oblikovati osnovne elemente grafičkog korisničkog sučelja;
    5. primijeniti C# programski jezik za uspostavu temeljne funkcionalnosti igre;
    6. integrirati umjetnu inteligenciju u igru;
    7. razviti jednostavnu računalnu igru i pripremiti je za objavljivanje.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pregled razvoja videoigara kroz povijest. Općenite smjernice za razvoj videoigara. Osnove rada s Unity razvojnim okruženjem. Izrada jednostavne igre: stvaranje i razmještanje primitivnih oblika, uvod u fiziku računalnih igara. Upoznavanje s unutrašnjom strukturom koda računalnih igara. Stvaranje novih materijala i njihova primjena na modele. Detektiranje sudara među objektima u igrama. Korištenje sustava čestica. Upravljanje 3D animiranim likovima. Dodavanje zvučnih efekata i rad s kamerama. Oblikovanje elemenata grafičkog korisničkog sučelja. Umjetna inteligencija u igrama. Priprema igara za objavljivanje.

    preporučena literatura
    • 1. Interna skripta

    • 2. Miller, T.; “Beginning 3D Game Programming“, Sams Publishing, 2004, ISBN: 0-672-32661-2.

    dopunska literatura
    • 1. Finney, K. C.; “3D Game Programming All in One”, Premier Press, 2004. ISBN: 1-59200-136-X.

    • 2. Blackman, S; “Beginning 3D Game Development with Unity”, Apress, 2011, ISBN: 978-1-4302-3422-7

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan međuispit (kolokvij), prema kalendaru nastave. Umjesto ispita iz drugog dijela gradiva studentima će biti ponuđena mogućnost izrade seminarskog rada.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je prisustvo i rad na laboratorijskim vježbama te najmanje 50 % točnih odgovora iz svakog od dvaju dijelova gradiva. Studenti sa tri ili više izostanaka s laboratorijskih vježbi neće smjeti pristupiti ispitu iz kolegija!

    Konačna se ocjena, na osnovu ukupnog ostvarenog broja bodova, utvrđuje na sljedeći način:

    Ocjena [%] = 0,5 * (G1 + G2) gdje su:

    G1, G2 - bodovi ostvareni iz pojedinog dijela gradiva, izraženi u postocima.

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi će se održati prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.