FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Sustavi za pohranu energije

    (FENG04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje pojmova vezanih za različite tehnologije pohrane energije,
    • odabir sustava za pohranu obzirom na tehničke, tehnološke i ekonomske aspekte primjene,
    • analizu naprednih funkcije aktivnih sustava pohrane u cilju stabilizacije elektroenergetske mreže.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. analizirati potrebu za primjenom sustava za pohranu energije,
    2. odabrati pojedinu tehnologiju pohrane energije obzirom na zahtjeve elektroenergetskog sustava
    3. izgraditi matematički model:
    • baterijskog sustava za pohranu energije,
    • utjecaja sustava za pohranu energije na električnu mrežu,
    4. definirati zahtjeve za napredne funkcije aktivnih sustava za pohranu energije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pohrana energije – koncept, podjela, primjena
    Primjena sustava za pohranu energije. Poseban osvrt na primjenu u slabim i izoliranim mrežama, mikromreže.
    Podjela na sustave s kratkoročnom i dugoročnom pohranom. Pregled tehnologija.
    Tehno-ekonomski aspekti primjena sustava za pohranu energije.
    Termalni sustavi za pohranu energije. Pneumatski sustavi za pohranu energije.
    Mehanički sustavi za pohranu energije: potencijalna energija (reverzibilne hidroelektrane), kinetička energija (zamašne mase).
    Reverzibilne kemijske reakcije za pohranu energije: vodik, metan.
    Pohrana energije u elektromagnetskim sustavima. Izvedba i primjena superkondenzatora. Primjena u automobilskoj industriji.
    Elektrokemijska pohrana energije. Baterije: tehnologije, karakteristike.
    Nadzor stanja baterija, procjena stanja napunjenosti (SOC), sustavi monitoringa baterija.
    Primjena baterijskih sustava u stabilizaciji elektroenergetske mreže. Konfiguracija sustava za spoj na mrežu.
    Aktivni uređaj za spoj na mrežu (active front end – AFE), sustav za monitoring stanja mreže.
    Aplikacije u stabilizaciji mreže: uravnoteženje potrošnje i proizvodnje, rotirajuća rezerva, besprekidno napajanje, regulacija napona,...

    preporučena literatura
    • O. Bego: Predavanja iz predmeta Sustavi za pohranu energije

    dopunska literatura
    • Robert A. Huggins: Energy storage, Springer, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra studenti će dobiti zadatke za samostalni rad koje će trebati prezentirati u zadnjem tjednu nastave. Nakon toga bit će organiziran usmeni ispit. Konačna ocjena se formira prema formuli:
    Ocjena(%)= 0,4*S+0,6*U
    S - ocjena seminarskog rada
    U –ocjena na ispitu

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pohrana energije – koncept, podjela, primjena

    2 sata
    2.

    Primjena sustava za pohranu energije. Poseban osvrt na primjenu u slabim i izoliranim mrežama, mikromreže.

    2 sata
    3.

    Podjela na sustave s kratkoročnom i dugoročnom pohranom. Pregled tehnologija.

    2 sata
    4.

    Tehno-ekonomski aspekti primjena sustava za pohranu energije.

    2 sata
    5.

    Termalni sustavi za pohranu energije. Pneumatski sustavi za pohranu energije.

    2 sata
    6.

    Mehanički sustavi za pohranu energije: potencijalna energija (reverzibilne hidroelektrane), kinetička energija (zamašne mase).

    2 sata
    7.

    Reverzibilne kemijske reakcije za pohranu energije: vodik, metan.

    2 sata
    8.

    Pohrana energije u elektromagnetskim sustavima. Izvedba i primjena superkondenzatora. Primjena u automobilskoj industriji.

    2 sata
    9.

    Elektrokemijska pohrana energije. Baterije: tehnologije, karakteristike.

    2 sata
    10.

    Nadzor stanja baterija, procjena stanja napunjenosti (SOC), sustavi monitoringa baterija.

    2 sata
    11.

    Primjena baterijskih sustava u stabilizaciji elektroenergetske mreže. Konfiguracija sustava za spoj na mrežu.

    2 sata
    12.

    Aktivni uređaj za spoj na mrežu (active front end – AFE), sustav za monitoring stanja mreže.

    2 sata
    13.

    Aplikacije u stabilizaciji mreže: uravnoteženje potrošnje i proizvodnje, rotirajuća rezerva, besprekidno napajanje, regulacija napona,...

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Superkondenzatori – modeliranje

    3 sata
    2.

    Superkondenzatori – monitoring stanja

    3 sata
    3.

    Baterije - modeliranje

    3 sata
    4.

    Baterije – monitoring stanja

    3 sata
    5.

    Seminarski rad - prezentacija

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.