FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Optimizacija i optimalni sustavi

    (FELG23)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razumjeti smisao i način na koji se primjenjuju optimizacijski postupci. Razumjeti i biti u mogućnosti primijeniti veći broj različitih optimizacijskih tehnika za rješavanje problema u područjima inženjerstva kao što su upravljanje robotom, planiranje proizvodnje i/ili analiza (razumijevanje) sadržaja slike.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Definirati i razumjeti temeljne pojmove i smisao optimizacijskog postupka.
    2. Primijeniti optimizacijski postupak na tipičan inženjerski problem što uključuje: definiranje modela sustava, definiranje optimizacijskog problema, primjenu optimizacijskog postupka, razumijevanje i interpretiranje rezultata.
    3. Primijeniti optimizacijski postupak bez ograničenja na rješavanje kontinuiranih problema metodom najbržeg spusta, Newton-ovom metodom ili kvazi Newton-ovom metodom.
    4. Primijeniti diskretne algoritme kao što su postupak grananja s ograničenjem, ili simulirano kaljenje.
    5. Primijeniti simpleks algoritam za rješavanje linearnih problema s ograničenjima.
    6. Kreirati optimalno rješenje korištenjem poznatijih softverskih paketa u rješavanju tipičnih optimizacijskih problema.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Linearno programiranje. Transportni problem. Cjelobrojno programiranje. Primjeri primjene linearnog programiranja. Nelinearno programiranje. Kriteriji optimalnosti regulacijskih sustava. Upravljivost i mjerljivost regulacijskih sustava. Statičko optimalno upravljanje. Varijacioni račun. Dinamičko programiranje. Optimalno vođenje dinamičkih procesa. Princip maksimuma u optimalnom vođenju. Optimalno vođenje složenih procesa: decentralizirano i hijerarhijsko optimalno vođenje. Uvodne informacije o stručnim sustavima -primjeri. Problem optimalnog vođenja beskonačno dimenzionalnih procesa. Primjena digitalnog računala u postupcima optimiranja i optimalnog vođenja.

    preporučena literatura
    • V. Zanchi, Optimizacija, Sveučilište u Splitu, 1983.

    dopunska literatura
    • D. Pierre, Optimization Theory With Applications, John Willey & Sons, New York, 1969.

    • B. Anderson, J. Moore, Linear Optimal Control, Prentice Hall Inc., Englewood Clifes, New Jersey, 1971.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit: pismeni/usmeni/prezentacija seminarskog rada Ocjena će se dodjeljivati na temelju redovitog pohađanja predavanja i vježbi (20%), kvalitete seminarskog rada (50%) i rezultata pismenog ispita u obliku testa (30%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Linearno programiranje. Transportni problem.
    Cjelobrojno programiranje. Primjeri primjene linearnog programiranja.

    6 sati
    2.

    Nelinearno programiranje. Iterativni postupci za izračunavanje optimalnih vrijednosti.

    4 sata
    3.

    Kriteriji optimalnosti regulacijskih sustava.

    2 sata
    4.

    Upravljivost i mjerljivost regulacijskih sustava.

    2 sata
    5.

    Statičko optimalno upravljanje.

    2 sata
    6.

    Varijacioni račun.

    2 sata
    7.

    Dinamičko programiranje.

    2 sata
    8.

    Optimalno vođenje dinamičkih procesa.

    2 sata
    9.

    Princip maksimuma u optimalnom vođenju.

    2 sata
    10.

    Optimalno vođenje složenih procesa: decentralizirano i hijerarhijsko optimalno vođenje.

    2 sata
    11.

    Uvodne informacije o stručnim sustavima - primjeri.

    2 sata
    12.

    Uvod u teoriju igara.

    2 sata
    13.

    Primjena tipičnih optimizacijskih postupaka u robotici i digitalnohj obradi slike

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Linearno programiranje. Transportni problem.
    Cjelobrojno programiranje. Primjeri primjene linearnog programiranja.

    2 sata
    2.

    Nelinearno programiranje. Iterativni postupci za izračunavanje optimalnih vrijednosti.

    6 sati
    3.

    Kriteriji optimalnosti regulacijskih sustava.

    2 sata
    4.

    Upravljivost i mjerljivost regulacijskih sustava.

    2 sata
    5.

    Statičko optimalno upravljanje.

    2 sata
    6.

    Varijacioni račun.

    2 sata
    7.

    Dinamičko programiranje.

    2 sata
    8.

    Optimalno vođenje dinamičkih procesa.

    2 sata
    9.

    Princip maksimuma u optimalnom vođenju.

    2 sata
    10.

    Uvodne informacije o stručnim sustavima - primjeri.

    2 sata
    11.

    Vođenje robota vidom

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.