FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Nelinearni regulacijski sustavi

    (FELG11)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Upisani i odslušani osnovni kolegij automatske regulacije (Linearni regulacijski sustavi)
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona automatskog upravljanja u analizi nelinearnih regulacijskih sustava,
    • provođenje analize nelinearnih sustava automatskog upravljanja u vremenskom području,
    • provođenje analize nelinearnih sustava u faznoj ravnini
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja nelinearnih sustava automatskog upravljanja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojmove analize nelinearnog sustava u vremenskom području,
    2. prezentirati različite nelinearnosti
    3. provesti analizu nelinearnog sustava u vremenskom području,
    4. opisati nelinearnosti opisnom funkcijom,
    5. provesti analizu stabilnosti sustava,
    6. provesti analizu nelinearnog sustava u faznoj ravnini.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Nelinearni regulacijski sustavi (NRS). Elementi nelinearnih regulacijskih sustava. Prijelazne pojave. Analiza u faznoj ravnini. Linearizacija nelinearnih dinamičkih sustava. Harmonička linearizacija NRS-a. Analiza nelinearnih sustava frekvencijskim postupcima. Stabilnost po Ljapunovu. Stabilnost po Nyquistu. Relejni sustavi i stabilnost relejnih sustava. Nelinearni regulatori. On-off vođenje.

    preporučena literatura
    • Horacio J. Marquezz, Nonlinear Control Systems : Analysis and Design , WileyInterscience 2003.

    • Jean-Jacques Slotinee, Weiping Li, Applied Nonlinear Control, Pearson Education, 1990.

    • Mojmil Cecić, Nelinearni regulacijski sustavi, interna skripta, FESB Split, 2007.

    dopunska literatura
    • Henk Nijmeijer, Arjan Van Der Schaft, Nonlinear Dynamical Control Systems, Springer Verlag, 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 13 tjedna nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dio gradiva kojeg nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova ostvarenih na međuispitima i odrađene obveze prema auditornim vježbama. Student koji nije zadovoljan prolaznom ocjenom ima pravo zatražiti ponovno polaganje ispita u sljedećem ispitnom terminu. Na ponovljenom ispitu vrednuje se isključivo znanje prikazano na tom ispitu slijedom čega student može biti ocijenjen i nižom ocjenom, uključujući i negativnu.

    Konačna ocjena(%)= 0,5*(M1 + M2)

    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postotcima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    - 50% do 65% dovoljan (2)
    - 65% do 77.5% dobar (3)
    - 77.5% do 90% vrlo dobar (4)
    - 90% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Temeljne postavke nelinearnih regulacijskih sustava

    2 sata
    2.

    2. Nekontinuirane nelinearnosti, relejni sustavi

    2 sata
    3.

    3. Prijelazne pojave

    4 sata
    4.

    4. Linearizacija nelinearnih dinamičkih sustava

    2 sata
    5.

    5. Metoda harmoničke ravnoteže, opisna funkcija

    4 sata
    6.

    6. Stabilnost relejnih sustava (Ljapunov, Nyquist)

    4 sata
    7.

    7. Fazni portreti

    4 sata
    8.

    8. Analiza nelinearnih regulacijskih sustava u faznoj ravnini

    4 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    1. Temeljne postavke nelinearnih regulacijskih sustava

    2 sata
    2.

    2. Nekontinuirane nelinearnosti, relejni sustavi

    4 sata
    3.

    3. Prijelazne pojave

    4 sata
    4.

    4. Linearizacija nelinearnih dinamičkih sustava

    2 sata
    5.

    5. Metoda harmoničke ravnoteže, opisna funkcija

    2 sata
    6.

    6. Stabilnost relejnih sustava (Ljapunov, Nyquist)

    4 sata
    7.

    7. Fazni portreti

    4 sata
    8.

    8. Analiza nelinearnih regulacijskih sustava u faznoj ravnini

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.