FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Industrijska robotika

    (FELG05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovo znanje fizike i mehanike.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    1. stjecanje temeljnih znanja o industrijskim robotima i vještini modeliranja kinematike i dinamike robota,
    2. izvođenje planiranih trajektorija te primjena različitih metoda upravljanja robotima,
    3. osposobljavanje studenata za samostalne simulacije pomoću programa Matlab,
    4. razvijanje sposobnosti samostalnog rada i rada u manjim grupama (timski rad) i prikaza ostvarenih rezultata

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku kolegija studenti bi trebali:
    1. Opisati različite mehaničke konfiguracije robotskih manipulatora,
    2. Razumjeti funkcionalnost i ograničenja robotskih aktuatora i senzora,
    3. Napraviti kinematičku analizu robotskog manipulatora,
    4. Razumjeti zašto je važna dinamika robota,
    5. Znati kako primijeniti različite tehnike za rješavanje različitih problema vezanih za vođenje robota i navigaciju,
    6. Programirati robota da izvede specifičan zadatak,
    7. Razumjeti kako funkcioniraju simulacije, zašto su korisne i koji su im nedostaci.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod: povijest robotike, definicija robota, osnovne komponente robota, kinematički lanac, stupnjevi slobode, unutrašnje i vanjske koordinate. Kinematika robota: translacijska transformacija, rotacijska transformacija, homogene transformacije, inverzna transformacija, direktna kinematika, DH (DenavitHartenberg) zapis, rješenje inverznog kinematičkog problema. Dinamika robota: Euler-Lagrangeova diferencijalna jednadžba, Lagrangian, proračun momenata, inverzni dinamički model, Prigoni u robotici: električki motori (DC, AC, koračajni motori). Senzori u robotici: senzori pomaka, brzine, sile, pritiska, senzori dodira i okoline.

    preporučena literatura
    • Saeed B. Niku: Introduction to Robotics: Analysis, Systems, Applications, Prentice Hall, 2001.

    dopunska literatura
    • Tadej Bajd: Osnove robotike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 2000.

    • Kovačić, Laci, Bogdan, Osnove robotike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 13 tjedna nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dio gradiva kojeg nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova ostvarenih na međuispitima i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi. Student koji nije zadovoljan prolaznom ocjenom ima pravo zatražiti ponovno polaganje ispita u sljedećem ispitnom terminu. Na ponovljenom ispitu vrednuje se isključivo znanje prikazano na tom ispitu slijedom čega student može biti ocijenjen i nižom ocjenom, uključujući i negativnu.

    Konačna ocjena(%)= 0,5*(M1 + M2)

    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postotcima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    - 50% do 65% dovoljan (2)
    - 65% do 77.5% dobar (3)
    - 77.5% do 90% vrlo dobar (4)
    - 90% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijesni pregled. Klasifikacija robota. Robotske paradigme.

    1 sat
    2.

    Komponente robota. Stupnjevi slobode. Koordinatni sustavi i konfiguracije robotskih sustava. Karakteristike robotskih sustava. Radni prostor. Primjena robota.

    1 sat
    3.

    Kinematika robota: Robot kao mehanizam. Homogena matrica transformacije. Predstavljanje transformacija.

    2 sata
    4.

    Karakteristični sustavi u robotskom radnom prostoru i njihovi odnosi. Inverzna transformacijska matrica. Koordinatni sustav kamere.

    2 sata
    5.

    Direktna kinematika robota. Primjeri za različite robotske konfiguracije.

    2 sata
    6.

    Rješenje inverzne kinematike robota.

    2 sata
    7.

    Danavit-Hartenbergov prikaz direktne kinematike robota.

    2 sata
    8.

    Diferencijalni pomaci i brzine: Odnosi među diferencijalnim veličinama. Jakobijan robota. Singulariteti.

    2 sata
    9.

    Dinamička analiza i sile: Newton-Euler-ova formulacija dinamike. Lagrangian-ova formulacija sinamike manipulatora.

    2 sata
    10.

    Generiranje trajektorije: Opis trajektorije. Način predstavljanja trajektorije pomoću unutrašnjih i vanjskih koordinata robotskog sustava.

    2 sata
    11.

    Pogoni u robotici

    2 sata
    12.

    Aktuatori i senzori robotskih sustava.

    2 sata
    13.

    Linearno upravljanje robotskim sustavom.

    2 sata
    14.

    Modeliranje i vođenje robotskog sustava vidom.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izračun homogene transformacijske matrice.

    2 sata
    2.

    Direktna kinematika robotskog manipulatora.

    2 sata
    3.

    Inverzna kinematika robotskog manipulatora.

    2 sata
    4.

    Jakobijan robota.

    1 sat
    5.

    Dinamika robotskog manipulatora.

    2 sata
    6.

    Projekt kinematičkog i dinamičkog opisa konkretnog robotskog manipulatora.

    4 sata
    7.

    Programiranje robota.

    2 sata
    8.

    Programiranje mobilnog robota.

    4 sata
    9.

    Izračun i simulacija trajektorije.

    2 sata
    10.

    Vođenje mobilnog robota.

    1 sat
    11.

    Izračun i simulacija robotskih koordinata pomoću koordinata slike.

    2 sata
    12.

    Projekt vođenja vidom

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.