FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Moderna fizika

    (FEMG01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Fizika1, Fizika 2
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost apstraktnog razmišljanja. Razumijevanje osnovnih zakona i pojmova kvantne fizike, te njihova inženjerska primjena u modernoj tehnici, tehnologiji i informatici. Usvojena znanja služe kao podloga za usvajanje daljnjih stručnih znanja kroz specijalizirane kolegije, te kao priprema za usvajanje profesionalnih znanja tijekom cijele karijere.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti temeljene koncepte kvatne fizike a koja je u temelju modernih tehnologija.
    2. Opisati električna i magnetska svojstva materijala polazeći od atomostičke grade tvari.
    3. Opisati osnove supravodiča te grašu jezgre.
    4. Opisati vrste radioaktivnog zračenja i fizikalne procese fizije i fuzije koji se koriste u modernim nuklearnim reaktorima.
    5. Objasniti moderne dijagnostičke metode i tretmane liječenja (nuklearna magnetska rezonanca (NMR), pozitronska tomografija (PET), hadronska terapija

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Specijalna teorija relativnosti. Uvod u kvantnu fiziku: Valovi materije. Postulati kvantne mehanike. Heisenbergove relacije neodređenosti. Schrödingerova valna jednadžba. Tunel efekt.
    Osnove i primjena klasične i kvantne statistike. Električna svojstva materijala. Magnetska svojstva materijala. Supravodljivost. Laseri. Uvod u nuklearnu fizku.

    preporučena literatura
    • N. Godinović: On-line materijali na e-learning portalu

    • A. Beiser: Concepts of Modern Physics, sixt edition, McGraw-Hill 2003.

    • Knapp, V.; Colić, P.: Uvod u električna i magnetska svojstva materijala, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

    dopunska literatura
    • E.V. Wichmann: Kvantna Fizika, udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeley, svezak 4., Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    • Bouwmeester, D. ; Ekert, A.; Zeilinger, A.; The Physics of Quantum Information, Springer 2004.

    • Ho-Kim, Q.; Kumar, N.; Lam, C. S.: Invitation to Contemporary Physics, Worlds Scientific, 2004.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispiti će se održavati usmeno i/ili pismeno te preko seminara kako bi se studenti osposobili samostalno usvajati nova znanja i izvještili u prezentiranju.
    Ukupna ocjena se određuje temeljem ukupno ostvarenih bodova, maksimalni broj bodova je 100. Tijekom semestra bit će dva međuispita s tri pitanja. Završni i popravni ispiti imat će 6 pitanja.
    Konačan ocjena se određuje iz bodova ostvarenih iz teorijskog dijela ispita te iz laboratorijskih vježbi, na sljedeći način:
    L - laboratorijske vježbe
    T- teorija
    Ukupno bodovi = 0,7*T+0,3*L
    Konačna se ocjena utvrđuje se prema ukupnom broju bodova:
    50 do 60- dovoljan (2)
    60 do 75 - dobar (3)
    75 do 90 - vrlo dobar (4)
    90 do 100- izvrstan (5)
    Teorijsko znanje i na međuispitima i na završnim ispitima polaže se kombinirano u pisanoj i usmenoj formi, pisani dio ispita je eliminacijski a na usmenom dijelu ispita se provjerava znanje i definira konačna ocjena na kojem se provjerava cjelokupno znanje iz dijela gradiva kojeg je student polagao.
    Ispitni rokovi:
    Ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Specijalna teorija relativnosti.

    2 sata
    2.

    2. Čestična svojstva valova.

    2 sata
    3.

    3. Valna svojstva čestica

    2 sata
    4.

    4. Uvod u valnu mehaniku: Schrodingerova jednadžba

    2 sata
    5.

    5. Primjene Schrodingerove jednadžbe

    2 sata
    6.

    6. Schropdingerova jednadžba za vodikov atom

    2 sata
    7.

    7. Električna svojstva materijala.

    2 sata
    8.

    8. Poluvodiči.

    2 sata
    9.

    9. Magnetska svojstva materijala.

    2 sata
    10.

    10. Supravodljivost

    2 sata
    11.

    11. Laseri

    2 sata
    12.

    12. Jezgra atoma

    2 sata
    13.

    13. Primjena nuklearne fizike u tehnici i medicini

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1.Uvod u mjerenje i obradu podataka

    2 sata
    2.

    2. Mjerenje omjera naboja i mase elektrona

    3.

    3. Mjerenje Planckove konstante.

    2 sata
    4.

    4.Numeričko rješavanje Schrodingerove jednadžbe

    5.

    5. Mjerenje karakteristika solarne ćelije.

    2 sata
    6.

    6. Hallov efekt.

    2 sata
    7.

    7. Mjerenje širine zabranjenog područja u poluvodiču.

    2 sata
    8.

    8. Mjerenje atenuacije gama-zračenja.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.