FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Financije

    (FEEE09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovnim monetarnim kategorijama, financijskim institucijama, tržištima i politikama te razmatrati financijsko okruženju iz perspektive poduzetnika u svrhu donošenja financijskih odluka.

    očekivani ishodi učenja

    Ishod učenja predmeta:
    1. Identificirati i analizirati novčane kategorije, institucije, tržišta i politike te ih povezati sa poslovanjem poduzeća.
    Pojedinačni ishodi učenja:
    1. Identificirati i klasificirati osnovne novčane agregate – novac i kredit (6. razina).
    2. Povezati ulogu novca sa gospodarstvom na nacionalnom i međunarodnom planu (6. razina).
    3. Identificirati subjekte koji stvaraju suvremeni novac, analizirati načine njegovog stvaranja te analizirati monetarnu politiku i njene instrumente (6. razina).
    4. Kategorizirati i analizirati ulogu financijskih posrednika u suvremenoj ekonomiji (6. razina).
    5. Analizirati fiskalnu politiku, raščlaniti njene instrumente i vrste poreznih oblika (6. razina).
    6. Identificirati položaj poduzeća u danom financijskom okruženju te donositi financijske odluke (6. razina)

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Novac i funkcije novca. Kredit i njegova uloga u privrednom životu. Financijski posrednici (banke i financijska tržišta). Monetarno kreditna politika i njene implikacije na poslovanje gospodarskih subjekata. Javno financiranje i njegove specifičnosti. Osnove poreznog sustava. Proračunska politika i njene implikacije na poslovanje gospodarskih subjekata.
    Cilj poslovanja poduzeća. Financijsko okruženje poduzeća – tržišta novca i kapitala. Devizna tržišta i devizni tečaj. Izvori financiranja poduzeća.

    preporučena literatura
    • Nikolić, N. i Pečarić, M.: Uvod u financije, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, 2012.g.

    dopunska literatura
    • Nikolić, N. i Pečarić, M.: Osnove monetarne ekonomije, Naklada Protuđer, Split, 2007.g.

    • Nikolić, N.: Počela javnog financiranja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 1999.g.

    • Vidučić, Lj., Pepur, S i Šimić Šarić M.: Financijski menadžment, IX . izdanje, RRiF, Zagreb, 2015.g.

    • Materijali sa predavanja i vježbi.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.
    Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra provodit će se studije slučaja/zadaci/seminari, te će se održati dva kolokvija za provjeru teoretskog i praktičnog znanja. Završni ispit je na kraju semestra, kada se daje i konačna ocjena predmeta.

    Ispit se provodi pismenim putem. U posebnim okolnostima provodi se usmeni ispit.

    Uvjet za polaganje ispita je prisustvovanje studijama slučaja/seminarima i pohađanje 50% predavanja.
    Uvjet za oslobađanje od pisanog dijela ispita: položene studije slučaja i oba kolokvija.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    55% do 70% dovoljan (2)
    70% do 80% dobar (3)
    80% do 90% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi:
    Termini ispita bit će definirani u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u financije i financijska fenomenologija

    2 sata
    2.

    Osnovne funkcije novca, mjerenje novca - monetarni agregati

    2 sata
    3.

    Devizno tržište i devizni tečaj

    2 sata
    4.

    Tehnike predviđanja deviznoga tečaja

    2 sata
    5.

    Pojam i uloga kredita u suvremenoj privredi
    Glavne odrednice kredita

    2 sata
    6.

    Kamatna stopa - definicije, tržišno određivanje

    2 sata
    7.

    Ponavljanje

    2 sata
    8.

    Financijske institucije - središnja banka, kreditne institucije

    2 sata
    9.

    Financijska tržišta

    2 sata
    10.

    Država u financijskom svijetu - javno financiranje

    2 sata
    11.

    Osnove poreznog sustava

    2 sata
    12.

    Osnove financijskog upravljanja poduzeća; izvori financiranja poduzeća

    2 sata
    13.

    Analiza financijskih izvješća

    2 sata
    14.

    Metode ocjene investicijskih projekata

    2 sata
    15.

    Ponavljanje

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Značaj financijskog sustava u robno-novčanoj privredi

    2 sata
    2.

    Nastanak i evolucija novca; seminar

    2 sata
    3.

    Odrednice deviznoga tečaja

    2 sata
    4.

    Predviđanje deviznoga tečaja - studija slučaja

    2 sata
    5.

    Monetarno-kreditna multiplikacija
    Vrste kredita u poslovnoj praksi

    2 sata
    6.

    Analiza razlika kamatnih stopa; vrednovanje obveznica

    2 sata
    7.

    Ponavljanje

    2 sata
    8.

    Financijske institucije u RH - HNB; studija slučaja

    2 sata
    9.

    Financijska tržišta u RH; Zagrebačka burza - studija slučaja

    2 sata
    10.

    Javne potrebe

    2 sata
    11.

    Porezni sustav RH - seminar

    2 sata
    12.

    Alternativni izvori financiranja - seminar

    2 sata
    13.

    Analiza financijskih izvješća

    2 sata
    14.

    Metode ocjene investicijskih projekata

    2 sata
    15.

    Ponavljanje

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.