FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove ekonomije

    (FEEE02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Glavni cilj predmeta je osigurati stjecanje sposobnosti studenata za razumijevanje osnovnih ekonomskih pojmova i procesa.

    očekivani ishodi učenja

    Ishod učenja predmeta:
    1. Identificirati i opisati osnovne ekonomske pojmove
    Pojedinačni ishod učenja:
    1. Sortirati i usporediti različite ekonomske teorije kroz povijest
    2. Oblikovati pojedinačnu i opću ravnotežu na tržištu
    3. Protumačiti osnovne ekonomske pokazatelje poslovanja kompanije
    4. Interpretirati ulogu države u gospodarstvu
    5. Razlikovati osnovne elemente tržišnog društva

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijesni razvitak ekonomske znanosti. Određenje ekonomije kao prakse i kao znanosti te njen odnos prema politici. Teoretski koncept tržišnog društva. Ekonomska analiza reprodukcijskog procesa. Mikroekonomija i makroekonomija. Ekonomska analiza proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje na mikroekonomskoj razini. Analiza troškova i cijena. Tipovi konkurencije na tržištu. Analiza nacionalnog gospodarstva. Osnovni makroekonomski tokovi. Potrošna, štedna, investicijska i funkcija ukupne potražnje. Makroekonomska ravnoteža. Proizvodno-tehnološka, vlasnička, organizacijska i upravljačka struktura tržišnog društva. Poduzetništvo i promjene tržišne strukture. Novčani, bankovni i kreditni sustav tržišnog društva. Ekonomska i politička uloga države. Međunarodni ekonomski odnosi. Proturječja i problemi suvremenog svijeta.

    preporučena literatura
    • Udžbenik: Reić, Z., Mihaljević Kosor, M., V. Šimić, Ekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, 2017.

    dopunska literatura
    • Power-point prezentacije s vježbi i dodatni zadaci koji će biti na web stranicama predmeta.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa koje provodi ovlaštena osoba iz sektora za unapređivanje kvalitete.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. 3. Eksterna evaluacija od strane agencije na razini RH koju formira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija iz predmeta. Oba kolokvija uključuju pismeni i usmeni dio. Student koji ostvari 60% i više na pismenom dijelu može pristupiti usmenom dijelu kolokvija. S oba položena kolokvija student ostvaruje ocjenu iz ovog kolegija.

    Studenti koji su ukupno na pismenom dijelu kolokvija ostvarili 60% i više, a nisu položili usmeni dio kolokvija, oslobođeni su pismenog ispita iz cijelog predmeta i odgovaraju samo usmeno.

    Ispitni rokovi su dio standardnih rokova oglašenih na FESBu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u ekonomiju

    1 sat
    2.

    Povijesni pregled razvitka ekonomske misli

    5 sati
    3.

    Ekonomija kao praksa

    1 sat
    4.

    Ekonomska analiza procesa reprodukcije: Proizvodnja

    5 sati
    5.

    Ekonomska analiza procesa reprodukcije: Raspodjela

    1 sat
    6.

    Ekonomska analiza procesa reprodukcije: Razmjena

    3 sata
    7.

    Ekonomska analiza procesa reprodukcije: Potrošnja

    2 sata
    8.

    Makroekonomska analiza

    4 sata
    9.

    Tehnološke promjene

    1 sat
    10.

    Vlasništvo, organizacija i upravljanje u suvremenom društvu

    1 sat
    11.

    Poduzetništvo

    2 sata
    12.

    Financijski sustav države

    1 sat
    13.

    Uloga države u tržišnom društvu

    1 sat
    14.

    Međunarodni ekonomski odnosi

    1 sat
    15.

    Otvorena pitanja suvremenog svijeta

    1 sat
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Vježbe iz predmeta prate teme iz predavanja i nastavljaju se na njih.

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.