FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u informacijske sustave

    (FESE06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Sposobnost primjene računala u izgradnji informacijskih sustava,
    Stjecanje temeljnih kompetencija: HTML, programske skripte, baze podataka, aktivne web stranice, IS

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:
    - opisati informacijske sustave (IS), specificirati arhitekturu, funkcionalnosti, elemente, tehnologije,
    - izraditi skup HTML datoteka za IS,
    - izraditi jednostavne klijentske skripte Javascript,
    - kreirati jednostavnije baze podataka,
    - izraditi jednostavne SQL upite,
    - izraditi jednostavne dinamičke web stranice primjenom ASP

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    - Uvod. Računala, obrada informacija, informacijski sustavi IS, funkcionalne specifikacije i razvoj IS, arhitektura IS
    - HTML, statičke i dinamičke stranice
    - Skriptni jezici, VBScript
    - Baze podataka - osnovni pojmovi, primjeri
    - Baze podataka - osnove SQL, primjeri
    - Web aplikacije, osnove ASP
    - Web aplikacije - jednostavni primjeri IS

    preporučena literatura
    • • D. Vučina, M. Šušnjar, M. Uvodić 'Uvod u informacijske sustave', interna (radna) skripta

    • • Steven Alter, 'Information Systems: Foundation of E-Business (4-th edition)'

    • • Petroutsos, Database programming with Vbasic 6, Sybex

    • • online skripte: w3schools - 'HTML', 'VBScript', 'ASP', 'SQL'

    dopunska literatura
    • • NCSA, 'A Beginner's Guide to HTML', ili '

    • • HTML - An Interactive Tutorial for Beginners'

    • • MS VBScript Tuturial

    • • MS ASP pages

    • • R. Leinecker, 'Using ASP.net', Que, 2002

    • • N. Jerke, VB Developer's Guide to E.commerce with ASP and SQL server', Sybex, 2000

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon 5 tjedana nastave obvezna je obrana samostalnog seminarski rada (HTML).
    Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave.
    Ocjena(%) = 0,5*M1 + 0,5*M2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Student koji ne položi ispit preko kolokvija polaže pismeni ispit koji sadrži zadatke te teoretska pitanja. Uvjet za prolaz ispita je 50% bodova od ukupnog broja te pozitivno riješeni zadaci i teorija. Na jesenskim ispitnim rokovima može se djelomično priznati raniji rezultat samo u slučaju cjelovito položene ukupne teorije ili zadataka.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru FESBa

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Uvod. Sustavi, poslovni procesi, informacije, obrada informacija.

    2 sata
    2.

    2. Informacijski sustavi (IS). MIS. Elementi IS.

    2 sata
    3.

    3. Funkcionalnost i specifikacije IS. Razvoj IS. Modeliranje.

    2 sata
    4.

    4. Mreže, mrežne strukture i uređaji za IS, protokoli.

    2 sata
    5.

    5. Internet, servisi, www

    2 sata
    6.

    6. Razvoj sadržaja za web.

    2 sata
    7.

    7. Osnove HTML.

    2 sata
    8.

    8. Osnove programiranja, osnovni elementi programskih jezika

    2 sata
    9.

    9. Skriptni jezici, VBScript

    2 sata
    10.

    10. Baze podataka – osnovni pojmovi, projektiranje, razvoj, normiranje

    2 sata
    11.

    11. Baze podataka, osnove SQL. IS i baze podataka - primjeri

    2 sata
    12.

    12. Web aplikacije, ASP. Web aplikacije – primjeri

    2 sata
    13.

    13. Integracija elemenata IS.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    IS. Primjeri, modeliranje, razvoj. Funkcionalne specifikacije.

    1 sat
    2.

    HTML, izgradnja sustava stranica.

    2 sata
    3.

    VBScript. Primjeri.

    2 sata
    4.

    Baze podataka, modeliranje, normiranje.

    2 sata
    5.

    Baze podataka, SQL.

    2 sata
    6.

    ASP. Web aplikacije.

    2 sata
    7.

    Integracija IS, primjeri.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.