FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Dizajn industrijskih proizvoda

    (FESE04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Usvajanja temeljnih pojmova i metodologije dizajna, u razvoju proizvoda s ciljem optimalizacije uporabljivosti, oblika i izgleda proizvoda, a za uzajamnu korist i korisnika i proizvođača. Stječe se znanje o osnovama, metodama i tehnologijama kod dizajna industrijskih proizvoda. Obrađuje se razvoj proizvoda od istraživanja tržišta i koncepta, do realizacije finalnog proizvoda. Izradom CAD modela u programskom paketu SolidWorks i skeniranjem 3D objekata stječu se znanja iz naprednih metoda računalnog oblikovanja.

    očekivani ishodi učenja

    1) Imenovati osnovne epohe industrijskog dizajna
    2) Imenovati najvažnije predstavnike dizanja i najvažnije smjerove dizajna
    3) Objasniti osnove ergonomije, estetike i teorije oblike
    4) Objasniti poopćeni proces razvoja proizvoda
    5) Opisati napredne metode učitavanja i ispisivanja 3D geometrije
    6) Dizajnirati i kreirati jednostavni industrijski proizvod u programu SolidWorks

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u DIP i poopćeni razvoj proizvoda
    Planiranje proizvoda
    Potrebe korisnika
    Specifikacije proizvoda
    Generiranje i odabir i testiranje koncepta
    Arhitektura proizvoda
    Industrijski dizajn
    Dizajn za proizvodnju
    Prototipovi
    Povijest industrijskog dizajna
    Estetika
    Ergonomija
    Teorija oblika

    Popis konstrukcijskih vježbi:
    CAD modeliranju u programskog paketu SolidWorks
    3D skeniranje i obrada skenirane geometrije
    Razvoj proizvoda od istraživanja tržišta do CAD modela
    Priprema završnog izvještaja (programskog zadatka)

    preporučena literatura
    • Krstulović-Opara, L., Domazet, Ž: Dizajn industrijskih proizvoda, mrežna skripta, FESB, 2009.

    dopunska literatura
    • Ulrich, K.T., Eppinger, S.D.: Product Design and Development; McGraw-Hill; 2004.

    • Otto, K. N., Wood K. L., Product Design, Prentice Hall, New York, 2001.

    • Quarante D. Osnove industrijskog dizajna, Sveučilišna naklada Zagreb, 1991.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave: Tijekom semestra organiziraju se dva kolokvija u terminima predviđenim kalendarom nastavnih djelatnosti.
    Za prolaz je potrebno prikupiti ukupno 50 od 100 bodova. Svaki od kolokvija nosi maksimalno 50 bodova.
    Ispit: individualni
    Ispit: teorijski
    Polaganje ispita: pismeno

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u DIP i poopćeni razvoj proizvoda.

    2 sata
    2.

    Planiranje proizvoda.

    2 sata
    3.

    Potrebe korisnika.

    2 sata
    4.

    Specifikacije proizvoda.

    2 sata
    5.

    Generiranje koncepta.

    2 sata
    6.

    Odabir koncepta.

    2 sata
    7.

    Testiranje koncepta.

    2 sata
    8.

    Arhitektura proizvoda.

    2 sata
    9.

    Industrijski dizajn.

    2 sata
    10.

    Dizajn za proizvodnju.

    2 sata
    11.

    Prototipovi.

    2 sata
    12.

    Povijest industrijskog dizajna.

    2 sata
    13.

    Estetika.

    2 sata
    14.

    Ergonomija.

    2 sata
    15.

    Teorija oblika.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    CAD modeliranju u programskog paketu SolidWorks

    10 sati
    2.

    3D skeniranje i obrada skenirane geometrije

    4 sata
    3.

    Razvoj proizvoda od istraživanja tržišta do CAD modela

    12 sati
    4.

    Priprema završnog izvještaja (programskog zadatka)

    2 sata
    5.

    Prezentacija programskog zadatka

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.