FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 2

    (FEOE03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenta za:
    • razvijanje vještina čitanja i razumijevanja stručnog/tehničkog teksta,
    • razvijanje govorne komunikacije na području struke,
    • upoznavanje osobitosti stručnog teksta,
    • usvajanje stručne terminologije,
    • savladavanje gramatičkih struktura karakterističnih za poslovni jezik.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    - primijeniti osnovne gramatičke strukture: kondicionale i odnosne rečenice u
    svakodnevnim situacijama,
    - razumjeti stručni tekst iz područja navedenih u sadržaju predavanja,
    - izdvojiti iz teksta bitne informacije,
    - koristiti se odgovarajućim stručnim nazivljem i frazama karakterističnim za poslovni jezik,
    - prezentirati stručne sadržaje,
    - primijeniti vještinu pisanja poslovnih pisama, životopisa, molbi.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Tematske cjeline: Oglašavanje i promidžba. Prodaja. Rukovođenje. Etička pitanja. Zakoni poslovanja.
    Komunikacijski sadržaji iz općeg jezika.
    Gramatičke i jezične strukture (komparacija pridjeva, slaganje vremena, upravni i neupravni govor, modalni glagoli, odnosne rečenice, članovi).
    Priprema i izrada stručne prezentacije prema načelu piramide: verbalna, glasovna, neverbalna, tehnička i dijalektička razina izvedbe; Pisano komuniciranje: Pisanje sažetka i životopisa.

    preporučena literatura
    • Hughes, John. Success with BEC. Vantage, Summertown Publishing, 2008.

    dopunska literatura
    • Cotton, D., Falvey, D. i Kent, S. Market Leader. Intermediate Business English, Longman, 2000.

    • Kovač, M. M. i Sirković, N. Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills, Split, FESB, 2014.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji i ispiti se polažu u pismenom obliku.
    Za prolaznu ocjenu potrebno je imati pozitivno riješeno 50% od svakog dijela gradiva.
    Kolokviji i ispiti održavaju se prema planu i terminima određenim kalendarom nastave za tekuću akademsku godinu.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Uvod, opis kolegija. Usmena provjera znanja jezika.

    2 sata
    2.

    Unit 4.1 – Advertising– uvod, slušanje, obrada teksta, rad na vokabularu; gramatika – modalni glagoli, utvrđivanje gradiva kroz vježbe.

    2 sata
    3.

    Unit 4.2.- Delegating- uvod, slušanje, pisanje izvještaja

    2 sata
    4.

    Unit 7.1 – Sales – uvod, rad na vokabularu, slušanje, obrada teksta; gramatika – komparacija pridjeva, utvrđivanje gradiva kroz vježbe.

    2 sata
    5.

    Unit 7.2 - Selling- uvod, slušanje, pisanje faxa

    2 sata
    6.

    Unit 9.1 – Branding – uvod, diskusija, rad na vokabularu, obrada teksta, slušanje; gramatika – odnosne rečenice.

    2 sata
    7.

    Unit 9.2 -Getting through-uvod, slušanje, vještina pisanja- ispravljanje i prepisivanje

    2 sata
    8.

    Prvi međuispit

    2 sata
    9.

    Unit 10.1 – Management– uvod, slušanje, obrada teksta, rad na vokabularu; gramatika – pogodbene rečenice, utvrđivanje gradiva kroz vježbe.

    2 sata
    10.

    Unit 10.2 - Solving problems- uvod, slušanje, pisanje elektronske poruke

    2 sata
    11.

    Unit 11.1 – Ethical economics– uvod, slušanje, obrada teksta, rad na vokabularu; gramatika – članovi, utvrđivanje gradiva kroz vježbe.

    2 sata
    12.

    Unit 11.2 - Discussing trends -uvod, slušanje, pisanje prijedloga

    2 sata
    13.

    Unit 12.1 – Advertising– uvod, slušanje, obrada teksta, rad na vokabularu; gramatika – indirektna pitanja, utvrđivanje gradiva kroz vježbe.

    2 sata
    14.

    Unit 12.2 - Handeling questions - uvod, slušanje, pisanje izvještaja za medije

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.