FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 1

    (FEOE02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenta za:
    • razvijanje vještina čitanja i razumijevanja stručnog/tehničkog teksta,
    • razvijanje govorne komunikacije na području struke,
    • upoznavanje osobitosti stručnog teksta,
    • usvajanje stručne terminologije,
    • savladavanje gramatičkih struktura karakterističnih za tehnički jezik.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    1. razumjeti stručni tekst iz područja navedenih u sadržaju predavanja,
    2. izdvojiti iz teksta bitne informacije,
    3. interpretirati tablice i dijagrame,
    4. koristiti se odgovarajućim stručnim nazivljem i frazama,
    5. koristiti pasivne oblike,
    6. pravilno postavljati pitanja vezana uz tekstove.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u inženjersku tehniku. Pojam sile, mehanika, statika i dinamika. Mjerne jedinice i matematički izrazi. Vrste metala i nemetala. Mehanička i fizikalna svojsta metala. Naprezanja i deformacije. Sila i radno naprezanje.

    Komunikacijski sadržaji iz stručnog jezika. Uvod u leksičke i gramatičke strukture jezika struke iz usmjerenja za industrijsko inženjerstvo obradom tekstova i vježbi uz te tekstove.

    preporučena literatura
    • Pilković, Mara (1987). English for Students of Mechanical Engineering. Split: FESB.

    • Morgan, David; Regan Nicholas (2008). Take Off. Technical English for Engineering. Garnet Publishing Ltd. Reading.

    dopunska literatura
    • Glendinng, Eric H.; Glendinning, Norman (2001). Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford: Oxford University Press.

    • Newby, David. (1996). Grammar for Communication. Zagreb: Školska knjiga

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji i ispiti polažu se u pismenom obliku. Za prolaznu ocjenu potrebno je imati pozitivno riješeno 50% od svakog dijela gradiva.
    Kolokviji i ispiti održat će se prema planu i terminima određenim kalendarom nastave za tekuću akademsku godinu.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Module 1 – Introduction in the Engineering Profession

    2 sata
    2.

    Skills and Language: skimming ans scanning text, voices in English

    2 sata
    3.

    Module 2 – Mechanics, Statics and Dynamics, Forces

    2 sata
    4.

    Skills and Language: contracted relative clauses: active and passive

    2 sata
    5.

    Module 3 – Numbers and Measurements

    2 sata
    6.

    Skills and Language: reading of mathematical expressions, aymbols and abbreviations, interpreting graphs, tables and charts

    2 sata
    7.

    Module 4 - Metals and Non -Metals

    2 sata
    8.

    Midterm

    2 sata
    9.

    Skills and language: cause and effect clauses

    2 sata
    10.

    Module 5 - Mechanical and Physical Properties of Metals. Strength, Ductility, Elasticity, Brittleness, Toughness, Stiffness, Hardness.

    2 sata
    11.

    Skills and Language: word formation - compounds

    2 sata
    12.

    Module 6 – Resistance and Deformation

    2 sata
    13.

    Skills and language: word formation - irregular plurals

    2 sata
    14.

    Module 7 – Forces and Working Stresses

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.