FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Organizacija i poslovanje brodogradilišta

    (FETD06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa značajem organizacije složenih proizvodnih sustava kakav je brodograđevni. Studenti se upoznaju s načelima i oblicima organiziranja, poslovnim modelima brodogradilišta, financijskim pokazateljima poslovanja te zadacima pripremnog brodograđevnog procesa.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti načela i oblike organizacije.
    2. Objasniti poslovne modele brodogradilišta.
    3. Opisati postupke poslovanja s materijalom u brodogradnji.
    4. Objasniti vrste troškova kod gradnje novog broda.
    5. Primjeniti principe proizvodnog inženjerstva u brodogradnji.
    6. Objasniti podjelu tehničke i tehnološke dokumentacije u brodogradnji.
    7. Objasniti faze planiranja brodograđevne proizvodnje.
    8. Izraditi analizu strukture, vremena i sredstava projekta metodom kritičnog puta.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pristup organizaciji i poslovanju brodogradilišta, brodograĊevna djelatnost u društvu, osnovni organizacijski model brodogradilišta, poslovne-proizvodne funkcije brodogradilišta, trţište brodograĊevne djelatnosti, proces poslovanja brodogadilišta, financijski pokazatelji poslovanja brodogradilišta

    preporučena literatura
    • Ž.Sladoljev: «Organizacija i poslovanje brodogradilišta» skripta FSB Zagreb,

    • I. Vidović: «Upravljanje troškovima» Brodogradnja 49 (2001)2, str.191-203,

    • G. J. Bruce: «The business of Shipbuilding» LPP Limited, London.

    dopunska literatura
    • Zbornici radova sa simpozija Tehnologija i praksa brodogradnje «Sorta»

    • Časopis Brodogradnja

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji poduĉavaju srodne predmete suraĊuju i zajedniĉki vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija koja uključuju teorijski dio te predaja programskog zadatka – seminara, koji s teorijskim dijelom sačinjavaju ukupnu ocjenu. Prvi među-ispit je nakon u sedmom tjednu nastave, a drugi u petnaestom tjednu nastave. Predaja programskog zadatka je u posljednjem tjednu. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova iz teorijskog dijela, 70% nazočnosti nastavi te predaja programskog zadatka. Prvi među-ispit obuhvaća pismenu i usmenu provjeru teorijskog dijela do tada prijeđenog gradiva, a drugi dio obuhvaća ostatak teorijskog dijela. Predaja programskog zadatka obuhvaća i usmenu prezentaciju.
    Ocjena teorijskog dijela se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% dovoljan (2)
    51% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ocjena programskog zadatka se ocjenjuje ocjenama od dovoljan (2) do izvrstan (5).
    Ukupna ocjena računa se kao prosjek ocjene teorijskog dijela i programskog zadatka.
    Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje 70% nastave i predaja programskog zadatka.
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u organizaciju. Razvoj organizacije - klasična škola, neoklasična škola i modarna škola organizacije

    2 sata
    2.

    Načela organiziranja. Osnovni modeli organizacijskih struktura.

    2 sata
    3.

    Značajke i podjela brodograđevnog procesa. Organizacija brodograđevnog procesa.

    2 sata
    4.

    Poslovanje - definicija i podjele. Financijski rezultat. Pokazatelji uspješnosti. Poslovna suradnja brodogradilišta

    2 sata
    5.

    Poslovna politika - vrste i sheme donošenja. Poslovne funkcije. Značajke brodograđevnog tržišta

    2 sata
    6.

    Poslovni modeli brodogradilišta

    2 sata
    7.

    Vrste i značajke vlasništva. Šifriranje i raščlana proizvoda (broda)

    2 sata
    8.

    Poslovanje s materijalom u brodogradnji

    2 sata
    9.

    Sredstva poslovanja - vrste i značajke
    Troškovi. Vrste troškova kod gradnje novog broda

    2 sata
    10.

    Zadaci i značajke brodograđevnog pripremnog procesa. Utjecaj tehnologije na pripremni proces.

    2 sata
    11.

    Proizvodno inženjerstvo u modernom brodogradilištu.

    2 sata
    12.

    Tehnička dokumentacija - podjela i značajke predugovorne tehničke dokumentacije

    2 sata
    13.

    Tehnička dokumentacija - podjela i značajke projektne, radioničke i primopredajne tehničke dokumentacije

    2 sata
    14.

    Tehnološka dokumentacija - podjela i značajke projektne i radioničke tehnološke dokumentacije

    2 sata
    15.

    Planiranje brodograđevne proizvodnje - zadaci i značajke dugoročnog, osnovnog i operativnog planiranja

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Planiranje u brodograđevnom pripremnom i proizvodnom procesu

    2 sata
    2.

    Osnove tehnike mrežnog planiranja

    4 sata
    3.

    Teorijska osnova metode kritičnog puta

    6 sati
    4.

    Riješavanje primjera metodom kritičnog puta

    6 sati
    5.

    Riješavanje programskog zadatka metodom kritičnog puta

    8 sati
    6.

    Korekcije i predaja programskih zadataka

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.