FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Konstrukcija broda

    (FESD05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Mehanika 1, Mehanika materijala 1, Geometrija broda, Plovnost i stabilitet broda
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s funkcijom komponenti, sklopova i brodske strukture u cjelini, metodama za njihovo dimenzioniranje, uzimajući u obzir pravila klasifikacijskih društava i međunarodne propise i norme.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon polaganja ispita studenti će moći:
    1. Opisati uloga i aktivnosti klasifikacijskih društava i drugih propisa u brodogradnji.
    2. Objasniti funkciju i interakciju strukturnih komponenti i skicirati njihov raspored.
    3. Opisati opterećenja kojima su izloženi plovni objekti.
    4. Proračunati elemente brodske strukture primjenom pravila klasifikacijskih društava (projektni zadatak).
    5. Izraditi nacrt djela brodske strukture u mjerilu i na računalu (projektni zadatak).
    6. Proračunati moment otpora glavnog rebra broda.
    7. Predložiti izmjene strukturnih elemenata u proračunu uzdužne čvrstoće.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    Za 5 ili manje studenata nastava se izvodi kroz konzultacije i zadatke samostalni rad.
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    Za 5 ili manje studenata nastava se izvodi kroz konzultacije i zadatke samostalni rad.
    sadržaj

    Opći pregled projektiranja brodskih konstrukcija. Razine pristupa projektiranju brodskih konstrukcija.Tipovi plovnih objekata. Klasifikacija brodova. Klasifikacijska društva. Međunarodne norme i propisi.Osnovni građevni elementi. Sustavi gradnje. Entiteti čvrstoće. Opterećenja. Odzivi. Načina oštećenja.Struktura dna. Vanjska oplata. Nepropusne pregrade.Struktura boka. Orebrenje. Palube. Potpalubne strukture. Grotla. Struktura tankova. Nadgrađa. Pramčani i krmeni pik. Vezne strukture. Paneli. Nosači. Uzdužna čvrstoća. Posjet brodogradilištu terenska nastava. Pozvana predavanja stručnjaka iz industrije.

    preporučena literatura
    • Blagojević B. Ship Structural Design. Lectures, FESB 2014. Online, pdf

    • Pravila klasifikacijskih društava. online

    • Eyres DJ. Ship Construction. 7th ed. Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN-10: 0750680709

    dopunska literatura
    • - Grubišić M. Konstrukcija broda. Pomorski fakultet, Split.

    • - Uršić J. Čvrstoća broda I. FSB, Zagreb 1972.

    • - Žiha K. Konstrukcija broda, FSB, Zagreb.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Zadatak za samostalni treba predati u el. obliku (proračun i nacrti) i preduvjet je za polaganje ispita. Kontinuirana provjera znanja provodi tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Polaganje ispita: pismeno i usmeno.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Opći pregled projektiranja brodskih konstrukcija. Razine pristupa projektiranju brodskih konstrukcija.

    3 sata
    2.

    Tipovi plovnih objekata. Klasifikacija brodova. Klasifikacijska društva. Međunarodne norme i propisi.

    3 sata
    3.

    Osnovni građevni elementi. Sustavi gradnje. Entiteti čvrstoće.

    3 sata
    4.

    Opterećenja. Odzivi. Načina oštećenja.

    3 sata
    5.

    Struktura dna. Vanjska oplata. Nepropusne pregrade.

    3 sata
    6.

    Struktura boka. Orebrenje. Palube. Potpalubne strukture. Grotla

    3 sata
    7.

    Struktura tankova. Nadgrađa. Pramčani i krmeni pik.

    3 sata
    8.

    Vezne strukture. Paneli. Nosači.

    3 sata
    9.

    Uzdužna čvrstoća.

    6 sati
    10.

    Posjet brodogradilištu terenska nastava

    9 sati
    11.

    Pozvana predavanja stručnjaka iz industrije.

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Izrada projektnog zadatka i zadaci za samostalni rad.

    45 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.