FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Oprema broda

    (FESD10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa standardnom opremom broda u koju spada oprema za sidrenje, vez, spašavanje, kormilarenje, prekrcaj tereta, protupožar, navigaciju i ventilaciju te sa dokumentacijom koja je potrebna za opremanje broda.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti funkciju i elemente opreme za kormilarenje, navigaciju i spašavanje.
    2. Objasniti funkciju i elemente opreme za sidrenje i vez.
    3. Objasniti funkciju i elemente opreme za prekrcaj tereta raznih tipova modernih trgovačkih brodova.
    4. Objasniti funkciju i elemente opreme za protupožar i ventilaciju.
    5. Izraditi tehnološku dokumentaciju opremanja sekcija i blokova trupa broda.
    6. Izraditi plan opremanja broda prema zahtjevima klasifikacijskih društava i drugim propisima.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Uvod u brodsku opremu. Procesi opremanja broda i opremni radovi u brodogradnji.
    Osnovne značajke tereta. Tipovi brodova i pripadajuća oprema. Funkcionalna raščlana broda.
    Oprema za sidrenje. Oprema za vez.
    Oprema za spašavanje. Oprema za kormilarenje.
    Oprema za ukrcaj i iskrcaj tereta.
    Protupožarna oprema.
    Projektni i ekonomski zahtjevi za brodsku opremu.
    Rashladni prostori i oprema na brodu.
    Brodska ventilacija. Grijanje i klimatizacija.
    Brodske nastambe i oprema nastambi.
    Navigacijska oprema.
    Oprema za sigurno komuniciranje ljudi.
    Propisi za opremanje broda.
    Obrada programskog zadatka-seminar.

    preporučena literatura
    • Vukičević B.: Oprema broda, FSB, Zagreb, 1983.

    • Ozretić V.: Brodski pomoćni strojevi i uređaji, Split Ship Management Ltd., Split, 1996.

    dopunska literatura
    • 1. Zbornici radova simpozija Teorija I praksa brodogradnje – SORTA

    • 2. Časopis Brodogradnja.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Praćenje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi tijekom nastave na predavanjima. Polaganje kolokvija tokom semestra. Polaganje ispita: usmeni ispit nakon položenih kolokvija.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u brodsku opremu. Procesi opremanja broda i opremni radovi u brodogradnji.
    Osnovne značajke tereta. Tipovi brodova i pripadajuća oprema. Funkcionalna raščlana broda.

    4 sata
    2.

    Oprema za sidrenje. Oprema za vez.

    2 sata
    3.

    Oprema za spašavanje. Oprema za kormilarenje.

    2 sata
    4.

    Oprema za ukrcaj i iskrcaj tereta.

    4 sata
    5.

    Protupožarna oprema.

    2 sata
    6.

    Projektni i ekonomski zahtjevi za brodsku opremu.

    2 sata
    7.

    Rashladni prostori i oprema na brodu.

    2 sata
    8.

    Brodska ventilacija. Grijanje i klimatizacija.

    2 sata
    9.

    Brodske nastambe i oprema nastambi.

    2 sata
    10.

    Navigacijska oprema.

    2 sata
    11.

    Oprema za sigurno komuniciranje ljudi.

    2 sata
    12.

    Propisi za opremanje broda.

    2 sata
    13.

    Obrada programskog zadatka-seminar.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.