FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Plovnost i stabilitet broda

    (FESD25)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Geometrija broda, Mehanika 1, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovama brodske hidrostatike, metodama proračuna svojstava plovnosti i stabiliteta broda u neoštećenom i oštećenom stanju, te propisima klasifikacijskih društava vezano za odobravanje stabiliteta.

    očekivani ishodi učenja

    1. Poznavati osnove brodske hidrostatike, te 3 osnovna uvjeta plovnosti.
    2. Opisati postupak proračuna hidrostatskih svojstava broda,
    3. Odrediti svojstva stabiliteta neoštećenog broda.
    4. Objasniti postupke proračuna stabiliteta oštećenog broda.
    5. Izračunati, prema raspoloživim podacima, plovnost i stabilitet neoštećenog broda za zadana stanja krcanja (projektni zadatak).
    6. Upotrijebiti pravila klasifikacijskih društava za ocjenu stabiliteta neoštećenog broda.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
    Za grupe manje od 10 studenata vježbe se mogu zamijeniti konzultacijama i domaćim radovima.
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    Za grupe manje od 10 studenata vježbe se mogu zamijeniti konzultacijama i radom na projektnom zadatku.
    sadržaj

    Osnove hidromehanike broda. Arhimedov zakon. Uvjeti plovnosti.
    Proračun centracije. Glavne grupe masa broda. Težište sustava.
    Utjecaj ukrcaja, iskrcaja ili pomaka težina na brodu. Pokus nagiba. Trim broda.
    Proračun hidrostatskih karakteristika uronjenog trupa broda.
    Izrada Bonjeanovih krivulja. Izrada dijagramnog lista.
    Statički stabilitet, početni stabilitet i metacentar.
    Krivulja poluga statičkog stabiliteta. Dinamički stabilitet. Prekretni momenti broda.
    Stabilitet velikih kuteva nagiba. Objedinjavanje proračuna stabiliteta.
    Jednostupanjski oscilator.
    Utjecaj slobodnih površina na stabilitet broda.
    Knjiga trima i stabiliteta. Propisi klasifikacijskih društava i IMO propisi za stabilitet.
    Proračun nepotonivosti broda. Nasukavanje broda.
    Proračun stabiliteta oštećenog broda.
    Vjerojatnosna metoda proračuna stabiliteta broda.

    preporučena literatura
    • Uršić J. Plovnost broda. FSB Zagreb, 1991.

    • Uršić J. Stabilitet broda I. FSB Zagreb, 1991.

    • Uršić J. Stabilitet broda II. FSB Zagreb, 1993.

    dopunska literatura
    • Kobylinski L., Kaster S. Stability and Safety of Ships, Elsevier, 2003.

    • Biran AB. Ship Hydrostatics and Stability. Butterworth-Heinemann, 2007.

    • IMO propisi za proračun stabiliteta broda.

    • "MAXSURF Stability" User Manual. Bentley Engineering, 2016.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski.
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Projektni zadatak predan u el. obliku je preduvjet za polaganje predmeta. Kontinuirana provjera znanja provodi tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Zadaci za samostalni rad se predaju u el.obliku i brane usmeno. Polaganje ispita: usmena obrana projekta i pismena provjera znanja (teorija).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnove hidromehanike broda. Arhimedov zakon. Uvjeti plovnosti.

    3 sata
    2.

    Proračun centracije. Glavne grupe masa broda. Težište sustava.

    3 sata
    3.

    Utjecaj ukrcaja, iskrcaja ili pomaka težina na brodu. Pokus nagiba. Trim broda.

    3 sata
    4.

    Proračun hidrostatskih karakteristika uronjenog trupa broda.

    3 sata
    5.

    Izrada Bonjeanovih krivulja. Izrada dijagramnog lista.

    3 sata
    6.

    Statički stabilitet, početni stabilitet i metacentar.

    3 sata
    7.

    Krivulja poluga statičkog stabiliteta. Dinamički stabilitet. Prekretni momenti broda.

    3 sata
    8.

    Stabilitet velikih kuteva nagiba. Objedinjavanje proračuna stabiliteta.

    3 sata
    9.

    Jednostupanjski oscilator.

    3 sata
    10.

    Utjecaj slobodnih površina na stabilitet broda.

    3 sata
    11.

    Knjiga trima i stabiliteta. Propisi klasifikacijskih društava i IMO propisi za stabilitet.

    3 sata
    12.

    Proračun nepotonivosti broda. Nasukavanje broda.

    3 sata
    13.

    Proračun stabiliteta oštećenog broda.
    Vjerojatnosna metoda proračuna stabiliteta broda.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Izrada projekta (sadrži razne proračune iz plovnosti i stabiliteta broda).

    39 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.