FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Otpor i propulzija broda

    (FESD07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Geometrija broda, Mehanika fluida, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2
    ciljevi predmeta

    Naučiti studente temeljnim postupcima procjene otpora deplasmanskog broda i izbora propelera.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti porijeklo komponenti otpora broda.
    2. Proračunati ukupni otpor deplasmanskog broda: a. Na temelju rezultata modelskih ispitivanja. b. Primjenom empirijskih formula. c. Primjenom računalnih programa za hidrodinamiku broda.
    3. Objasniti postupak određivanja potrebne snage propulzije.
    4. Dimenzionirati propeler i izabrati pogonski stroj za zadani deplasmanski brod prema podacima o serijskim propelerima.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    Za 5 ili manje studenata nastava se izvodi kroz konzultacije i zadatke samostalni rad.
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijesni pregled razvoja hidrodinamike broda. Otpor broda. Podjele otpora broda na komponente. Viskozni otpor i otpor trenja. Brodski valni sustavi. Otpor valova. Ostali otpori. Eksperimentalne metode određivanja otpora broda. Korelacija otpora model-brod.
    Metode proračuna otpora. Pregled tipova propulzora. Definicija propulzijske snage.
    Komponente snage propulzije. Efikasnost propulzije.
    Propeler: geometrija, princip rada, osnovni pojmovi.
    Utjecajni parametri na rad propelera. Propelerske serije.
    Proračun propelera.
    Procjene snage propulzije za poznati brod.

    preporučena literatura
    • Blagojević B. Hidrodinamika broda. Predavanja. FESB, 2010.

    • ITTC dokumentacija.

    • Molland A. Ship Resistance and propulsion. 2014.

    • Vučinić A. Hidrodinamika broda (Otpor i propulzija). Tehnički fakultet Rijeka, 1997.

    dopunska literatura
    • Larsson L, Raven HC. Ship Resistance and Flow. SNAME, 2010.

    • Kerwin EJ, Hadler JB. Propulsion. SNAME, 2010.

    • Van Lameren, W. P. A., "Otpor i propulzija brodova", Brodarski institut, Zagreb, 1952.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Zadaci za samostalni rad (projektni zadatak) predaju se u el.obliku i brane usmeno. Polaganje ispita: pismeno i usmeno.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled razvoja hidrodinamike broda. Otpor broda. Podjele otpora broda na komponente.

    3 sata
    2.

    Viskozni otpor i otpor trenja.

    3 sata
    3.

    Brodski valni sustavi. Otpor valova.

    3 sata
    4.

    Ostali otpori

    3 sata
    5.

    Eksperimentalne metode određivanja otpora broda. Korelacija otpora model-brod.

    3 sata
    6.

    Metode proračuna otpora.

    3 sata
    7.

    Pregled tipova propulzora. Definicija propulzijske snage

    3 sata
    8.

    Komponente snage propulzije. Efikasnost propulzije.

    3 sata
    9.

    Propeler: geometrija, princip rada, osnovni pojmovi.

    3 sata
    10.

    Utjecajni parametri na rad propelera. Propelerske serije.

    3 sata
    11.

    Proračun propelera

    3 sata
    12.

    Procjene snage propulzije za poznati brod.

    3 sata
    13.

    Čvrstoća propelera. Proračun kormila.

    3 sata
    14.

    POPIS VJEŽBI

    15.

    Procjena otpora broda - razne metode. Primjena računalnih programa

    15 sati
    16.

    Proračun propulzije broda. Izbor propelera za zadani brod.

    24 sata
    17.

    Posjet projektnom uredu i/ili brodogradilištu

    3 sata
    18.

    Pozvano predavanje stručnjaka iz prakse

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      prazno
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.