FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  140 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Geometrija broda

    (FESD01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovnim pojmovima o brodu, njegovoj geometriji vanjskih i unutarnjih prostora, te načinima i metodama crtanja brodske forme broda ručno i na računalu.

    očekivani ishodi učenja

    1. Poznavati osnovne pojmove vezano za brod kao tehnički objekt,
    2. Pravilno upotrijebiti osnovne pojmove u geometriji broda.
    3. Poznavati osnovne matematske metode opisivanja brodske geometrije.
    4. Objasniti postupak izrade tehničkog brodograđevnog nacrta linija brodske forme.
    5. Nacrtati 3D prikaz brodske forme korištenjem računalnog programa (projektni zadatak).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Hrvatska brodograđevna baština. Osnovne odlike brodograđevnog procesa. Što je brod. Osnovna svojstva broda. Brodograđevna terminologija. Glavni dijelovi broda. Općenito o svojstvima brodske forme. Glavne izmjere broda, njihovi odnosi-omjeri, koeficijenti brodske forme. Parametri koji utječu na brodsku formu. Prikazivanje brodske forme. Podjela brodova. Osnovne odlike forme konvencionalnih i suvremenih brodova. Osnovne konstrukcijske metode u prikazivanju brodskih formi. Izrada brodskih linija na konvencionalan način. Grafičke informacije u brodogradnji. Osnovni pojmovi o CAD sustavima. Grafovi krivulja. Parametarski prikaz i izbor parametara. Osnovni postupci pri definiranju brodske forme računalom. Afine i neafine transformacije forme. Razmotive forme. Određivanje kritičnih ploha. Prikazivanje forme u izometriji i aksonometriji. Izrada brodskih linija s pomoću računala.

    preporučena literatura
    • Ban D. Geometrija broda. Interna skripta-neobjavljeno.

    • Blagojević B. Modeliranje forme broda pomoću računala. Radni materijali za vježbe, 2011.

    • Grubišić I. Geometrija broda. Digitalni udžbenik, FSB Zagreb. (http://www.fsb.hr/geometrija.broda/)

    • Lipschutz M. Differential Geometry. Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, Inc.

    dopunska literatura
    • Markovina R. Uvod u brodogradnju. Interna skripta-neobjavljeno.

    • Maxsurf User Manual. Formsys Systems, 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski, po potrebi se može izvoditi na engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra se održava jedan kolokvij prema rasporedu održavanja kolokvija. Kolokviji sadržavaju teoretska pitanja i zadatke.
    Ocjene
    Za ocjenu dovoljan (2) studenti moraju imati najmanje 50% bodova na kolokviju i pozitivno ocijenjen nacrt rebara zadanog broda.
    Za ocjenu dobar (3) studenti moraju imati najmanje 65% bodova na kolokviju, te pozitivno ocijenjen nacrt rebara i pozitivno ocijenjen nacrt linija broda.
    Za ocjenu vrlo dobar (4) studenti moraju imati najmanje 80% bodova iz kolokvija, nacrt rebara ocijenjen minimalno s vrlodobar (4) te nacrt linija broda ocijenjen minimalno s dobar (3).
    Ocjenu izvrstan (5) dobivaju studenti koji imaju minimalno 90% bodova iz kolokvija, izvrsno ocijenjen nacrt rebara i nacrt linija broda minimalno ocijenjen s vrlodobar (4).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    O geometriji broda.

    2 sata
    2.

    Osnovni pojmovi o brodskim formama.

    2 sata
    3.

    Predočavanje brodskih formi.

    2 sata
    4.

    Koeficijenti brodske forme.

    2 sata
    5.

    Svojstva brodskih formi.

    2 sata
    6.

    Modificiranje brodskih formi. Afine i neafine transformacije.

    2 sata
    7.

    3D prikazivanje brodskih formi.

    2 sata
    8.

    Matematsko opisivanje brodskih formi.

    2 sata
    9.

    Polinomsko opisivanje brodskih formi.

    2 sata
    10.

    Geometrijska svojstva krivulja i ploha.

    2 sata
    11.

    Opisivanje brodskih formi spline krivuljama.

    2 sata
    12.

    Opisivanje brodskih formi B-spline i NURB-spline krivuljama.

    2 sata
    13.

    3D parametarsko opisivanje brodskih formi. Uvjet razmotljivosti i pravčaste plohe.

    2 sata
    14.

    Seminar – elementi nacrta brodske forme.

    2 sata
    15.

    Seminar – ručna izrada nacrta brodske forme.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Raščlana broda. Glave dimenzije.

    2 sata
    2.

    2. Prikaz forme broda. Presjeci i projekcije. Nacrt linija broda.

    2 sata
    3.

    3. Pregled i objašnjenje metoda izrade nacrta linija. Zadavanje zadatka za samostalni rad.

    2 sata
    4.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    5.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    6.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    7.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    8.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    9.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    10.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    11.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    12.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    13.

    Izrada nacrta linija broda - samostalni rad.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.