FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Metalne konstrukcije

    (FESC24)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Konstruiranje i održavanje jednostavnijih metalnih konstrukcija. Konstrukcijski materijali, oblikovanje, spajanje, korozija i kontrola metalnih konstrukcija. Koncipiranje i projektna dokumentacija putem CAD programskog SolidWorks. Proračun konstrukcije putem metode konačnih elemenata i programskog paketa Framework i ADINA.

    očekivani ishodi učenja

    1. Osmisliti i konstruirati jednostavnu metalnu konstrukciju sastavljenu od valjanih profila.
    2. Dokazati nosivost konstrukcije.
    3. Objasniti proračuna vijčanog spoja i zavara.
    4. Provesti sustav antikorozivne zaštite.
    5. Upotrijebiti rezultate proračuna metodom konačnih elemenata.
    6. Provesti proračun vijčanog i zavarenog spoja.
    7. Opisati ispitivanje metalne konstrukcije metodom penetranata, magnetskih čestica i ultrazvuka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela konstrukcija. Ugovaranje, projektiranje i izrada metalnih konstrukcija. Kontrola kvalitete i antikorozivna zaštita. Tehnička dokumentacija. Propisi i standardi. Materijali za metalne konstrukcije. Pravilno oblikovanje. Dokazi o čvrstoći, deformacijama, stabilnosti, sigurnosti veza te sigurnosti protiv prevrtanja. Zamor materijala i mehanika loma. Vijčane veze, zavarene veze. Opterećenje konstrukcija (osnovna, dopunska i izvanredna). Ponašanje materijala kod statičkog i dinamičkog opterećenja. Dopuštena naprezanja. Uštede materijala i lake metalne konstrukcije. Primjeri tipičnih metalnih konstrukcija (dizalice, mostovi, posude pod tlakom, pomorski objekti i sl.). Izrada i montaža metalnih konstrukcija. Seminarski rad koji obuhvaća konstruiranje metalne konstrukcije uz pomoć CADa i metode konačnih elemenata.

    preporučena literatura
    • Ž. Domazet, L. Krstulović-Opara, Skripta iz Metalnih konstrukcija (online skripta u pripremi, nerecenzirani tiskani materijal dostupan na e-learning portalu)

    • Ž. Domazet, L. Krstulović-Opara, Skirpta iz Osnova strojarstva (online skripta dostupna na www.ktf-split.hr)

    • EUROCODE 1

    • EUROCODE 3

    dopunska literatura
    • B. Androić, D. Dumović, I. Džeba, Metalne konstrukcije I, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb 1994.

    • A. Vukov, Uvod u metalne konstrukcije, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu, Split 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija koja uključuju teorijski dio te predaja programskih zadataka koji s teorijskim dijelom sačinjavaju ukupnu ocjenu. Prvi kolokvij je u šestom tjednu nastave, drugi u šesnaestom tjednu nastave, a predaja programskih zadataka u posljednjem tjednu. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova iz teorijskog dijela, 70% prisustvovanja ukupno održanoj nastavi te predaja programskog zadatka. Prvi kolokvij obuhvaća pismenu provjeru teorijskog dijela uključujući vijčani spoj, drugi dio obuhvaća ostatak teorijskog dijela. Predaja programskog zadatka obuhvaća usmenu prezentaciju programskog projekta.

    Ocjena teorijskog dijela se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ocjena programskog zadatka se ocjenjuje ocjenama od dovoljan (2) do izvrstan (5).

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u konstrukcije i konstruiranje

    2 sata
    2.

    Materijali za metalne konstrukcije (čelici)

    2 sata
    3.

    Materijali za metalne konstrukcije (aluminijeve legure)

    2 sata
    4.

    Opterećenja konstrukcija prema HRN, DIN, EUROCODE 3

    2 sata
    5.

    Oblikovanje metalnih konstrukcija

    4 sata
    6.

    Spajanje metalnih konstrukcija (vijčani spojevi)

    2 sata
    7.

    Proračun vijčanog spoja

    2 sata
    8.

    Spajanje metalnih konstrukcija zavarivanjem

    2 sata
    9.

    Proračun zavarenog spoja

    2 sata
    10.

    Oblikovanje vijčanih i zavarenih spojeva obzirom na zamor

    2 sata
    11.

    Antikorozivna zaštita

    2 sata
    12.

    Ugovaranje i obnavljanje antikorozivne zaštite

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u programski paket SolidWorks i koncipiranje konstrukcije u programskom paketu SolidWorks.

    6 sati
    2.

    Rješavanje primjera dimenzioniranja vijčanog spoja

    4 sata
    3.

    Rješavanje primjera dimenzioniranja zavarenog spoja

    6 sati
    4.

    Uvod u programski paket ADINA i dimenzioniranje konstrukcije u programskom paketu ADINA

    6 sati
    5.

    Finalizacija programskog zadatka

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.