FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u distribuirane informacijske sustave

    (FELB15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Objektno orijentirano programiranje, Algoritmi, Strukture podataka
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje studenata sa:
    • Osnovnim vrstama distribuiranih informacijskih sustava
    • Osnovnim konceptima i tehnologijama za izgradnju distribuiranih sustava
    • Problemima i načinima rješavanja istih kod izgradnje distribuiranih informacisjkih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • Definirati distribuirane sustave, nabrojati vrste distribuiranih sustava te opisati razlike
    • Klasificirati arhitekture distribuiranih sustava
    • Opisati korake izvođenja višeprocesnih i višenitnih apliakcija
    • Dizajnirati i implementirati jednostavne distribuirane sustave kod kojih sastavni dijelovi komuniciraju korištenjem tehnologija Socket, RPC, RMI i web servisi
    • Opisati mehanizme imenovanja u distribuiranim sustavima
    • Opisati algoritme za sinkronizaciju distribuiranih sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pregled, modeli i koncepti distribuiranih sustava. Lokalno i mrežno distribuirani sustavi. Osnovi problemi u distribuiranim sustavima (vrijeme, sinkronizacija i koordinacija, grupna komunikacija, konkurentno programiranje, konsenzus). Međuprocesna komunikacija i middleware. Socket, RPC, ORPC, Servisi

    preporučena literatura
    • Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen: Distributed Systems, Principles and Paradigms, 2007 Pearson Education

    • Cameron Hughes, Tracey Hughes: Parallel and Distributed Programming Using C++, Addison Wesley 2003

    dopunska literatura
    • Tom Barnaby: Distributed .NET Programming in C#, Apress 2002

    • Ajay D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal: Distributed Computing, Principles,

    • Algorithms, and Systems, Cambridge University Press 2008

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Uvjet za polaganje kolegija je 100% riješenih zadataka iz laboratorijskih vježbi. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama. Studenti koji iz opravdanog razloga nisu prisustvovali nekoj od laboratorijskih vježbi istu su dužni odraditi u terminu nadoknade.

    Ukupnu ocjena kolegija računa se na temelju rezultata dva kolokvija (K1 i K2) i rezultati kratkih provjera koje će se provoditi na predavanjima (Tp).

    Tijekom semestra, u okviru predavanja, kontinuirano će se provoditi provjere znanja kratkim kvizovima. Kvizovima će pristupati samo studenti prisutni na predavanjima. Biti će dopušteno ponavljanje kviza u okviru dozvoljenog vremena kako bi se postigao što bolji rezultat. Studentu se pridjeljuje najbolji ostvareni rezultat u postotcima na kvizu ili 0% bodova ako nije prisutan na satu predavanja ili nije pristupio kvizu. Ukupan postotak maksimalnog broja bodova na kvizu čini postotak - Tp.
    U 8. tjednu nastave održati će se prvi međuispit (K1) , a nakon završetka nastave održati će se termin prvog ispitnog roka na kojem studenti mogu polagati gradivo prvog i drugog međuispita.

    Broj bodova kolegija se računa prema sljedećoj formuli:
    Ocjena(%)= 0.45 x K1 + 0.45 x K2 + 0.1 x Tp

    K1, K2- bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Tp - broj bodova kratkih provjera na predavanjima %

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Distribuirani informacijski sustavi, definicija, ciljevi, svojstva, vrste distribuiranih sustava

    2 sata
    2.

    Arhitekture distribuiranih sustava: klijent server, p2p, arhitekture distribuiranih objekata, centralizirane, decentralizirane, hibridne, cloud arhiektura

    2 sata
    3.

    Procesi i niti, stanja procesa

    2 sata
    4.

    Procesi klijenta i servera. Virtualizacija

    2 sata
    5.

    Komunikacijski mehanizmi. Međuprocesna komunikacija (IPC, System V IPC)) , mrežna komunikacija (Socket, RPC, Message oriented modeli, Straming, multicast)

    2 sata
    6.

    Soketi, definicija, priprema podataka. NBO

    2 sata
    7.

    Soketi, realizacija, C, C#, Java

    2 sata
    8.

    RPC

    2 sata
    9.

    ORPC (DCOM, RMI, CORBA)

    2 sata
    10.

    Message orijentirani distribuirani sustavi

    2 sata
    11.

    Web servisi, SOAP, REST, XML RPC

    2 sata
    12.

    Imenovanje i rezolucija imena

    2 sata
    13.

    Sinkronizacija procesa, sinkronizacija vremena. UTC, logički sat, vektorski sat

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    POSIX niti

    2 sata
    2.

    C++ thread biblioteka

    2 sata
    3.

    Soket aplikacija u programskim jezicima C, C# i Java

    6 sati
    4.

    RPC aplikacija u C-u

    4 sata
    5.

    RMI aplikacija u javi

    4 sata
    6.

    DCOM aplikacija u C-u

    2 sata
    7.

    Web servis u PHP-u

    4 sata
    8.

    Nadoknade

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.