FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Praktikum

    (FENB02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Fizika 1, Elektotehnika, Elektronika
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • mjerenje napona, struje i otpora u jednostavnim električnim mrežama; mjerenje osciloskopom
    • snimanje karakteristika osnovnih poluvodičkih elektroničkih elemenata (poluvodička dioda, bipolarni tranzistor, unipolarni tranzistor)
    • mjerenje parametara pojačala realiziranih bipolarnim i unipolarnim tranzistorom
    • mjerenje karakteristika operacijskog pojačala i osnovnih sklopova realiziranih operacijskim pojačalom

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. realizirati jednostavne električne mreže na didaktičnim pločama u laboratoriju
    2. koristiti univerzalni instrument za mjerenje napona, struje i otpora u jednostavnim električnim mrežama
    3. koristiti signal generator (podesiti odgovarajući valni oblik naponskog signala na izlazu signal generatora)
    4. koristiti osciloskop (snimanje valnih oblika naponskih signala, snimanje strujno-naponskih karakteristika osnovnih poluvodičkih elektroničkih elemenata)
    5. izmjeriti osnovne parametre pojačala realiziranih bipolarnim i unipolarnim tranzistorom (naponsko pojačanje, frekvencijski opseg)
    6. izmjeriti karakteristike jednostavnih sklopova realiziranih operacijskim pojačalom

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Laboratorijske vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Upoznavanje s osnovnom mjernom opremom za mjerenje električnih signala. Mjerenje napona, struje i otpora u jednostavnim električnim mrežama. Mjerenje osciloskopom. Mjerenje karakteristika osnovnih poluvodičkih elektroničkih elemenata (poluvodička dioda, bipolarni tranzistor, unipolarni tranzistor). Mjerenje valnih oblika na sklopu ispravljača. Mjerenje parametara pojačala realiziranih bipolarnim i unipolarnim tranzistorom. Mjerenje karakteristika operacijskog pojačala i osnovnih sklopova realiziranih operacijskim pojačalom.

    preporučena literatura
    • S. Bovan: Upute za laboratorijske vježbe – interna skripta, FESB, Split, 2015.

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisutnost na laboratorijskim vježbama mora biti stopostotna (100%).
    Tijekom svake vježbe ocjenjuje se izrada vježbe. Nakon prvih 7 tjedana nastave (prvih 7 laboratorijskih vježbi) održat će se prvi kolokvij, a na kraju semestra nakon odrađenog drugog ciklusa vježbi održat će se drugi kolokvij. Kolokviji će se održavati za svaku grupu laboratorijskih vježbi posebno u terminu u kojem se održavaju vježbe. Kolokvij se sastoji od praktičnog dijela (mjerenja na konkretnom sklopu) te od usmenog dijela u kojem će studenti komentirati napisana izvješća s vježbi i dobivene rezultate mjerenja. Student može 4 puta polagati kolokvij iz laboratorijskih vježbi. Ukupna ocjena zaključuje se na osnovi ocjena obaju kolokvija.
    Ispitni rokovi (ispitna grupa 11): Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje napona i struje

    3 sata
    2.

    Spajanje otpora; Analiza jednostavnih električkih mreža

    3 sata
    3.

    Mjerenje osciloskopom

    3 sata
    4.

    Poluvodička dioda

    3 sata
    5.

    Zener dioda

    3 sata
    6.

    Bipolarni tranzistor

    3 sata
    7.

    Unipolarni tranzistor

    3 sata
    8.

    Ispravljački sklop

    3 sata
    9.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE

    3 sata
    10.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZB i spoju ZC

    3 sata
    11.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS

    3 sata
    12.

    Operacijsko pojačalo - invertirajuće i neinvertirajuće pojačalo

    3 sata
    13.

    Operacijsko pojačalo - sklop za zbrajanje naponskih signala; Operacijsko pojačalo u dinamičkim uvjetima rada

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.