FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  113 Elektrotehnika
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektrotehnička sigurnost

    (FENA14)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • uočavanje opasnosti od udara električne struja,
    • usvajanje najvažnijih tehničkih zaštitnih mjera od udara električne struje,
    • razumijevanje metodologije, postupaka i mjera zaštite u radu s električnim uređajima, strojevima i postrojenjima,

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti temeljne opasnosti od mogućeg udara električne struje u postrojenjima niskog i visokog napona,
    2. opisati i definirati najvažnije tehničke zaštitne mjere od udara električne struje u postrojenjima niskog i visokog napona,
    3. procijeniti ispravnost zaštite od direktnog dodira u električnim postrojenjima,
    4. ispitati ispravnost zaštite od indirektnog dodira u električnim instalacijama.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Djelovanje električne struje na čovjeka. Vrste opasnosti od električne struje. Opasnost i zaštita od direktnog i indirektnog dodira u električnim instalacijama. Ispitivanje ispravnosti zaštite od indirektnog dodira. Tehnička sigurnost u izvedbi električnih instalacija i postrojenja niskog napona. Tehnička sigurnost u izvedbi postrojenja visokog napona. Uzemljenje i zaštita od atmosferskih prenapona.

    preporučena literatura
    • Jurić-Grgić, I., "Predavanja iz predmeta Elektrotehnička sigurnost'', FESB, Split, 2023.

    dopunska literatura
    • Mileusnić, E.: Ispitivanje električnih instalacija niskog napona, ZIRS, Zagreb, 2006.

    • Siemens: Electrical Instalation Handbook-Third Edition,(Editor:Gunter G Seip) John & Wiley, 2000.

    • HRN IEC norme

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    ankete studenata

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva dijela gradiva. Tijekom semestra biti će jedan kolokvij. Na ostalim ispitima studenti polažu ostale dijelove gradiva kao i dio gradiva koji nisu položili na kolokviju. Ako na nekom od ispita student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati na idućim ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz pojedinog dijela gradiva jest da student ostvari najmanje 50 % bodova iz tog dijela gradiva.

    Konačna se ocjena (u postocima) utvrđuje prema formuli:

    Ocjena (%) = 0,1*LV+0,45*(G1 + G2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi
    G1 - bodovi iz prvog dijela gradiva
    G2 - bodovi iz drugog dijela gradiva

    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Na svakom od ispita bit će 5 zadatka iz svakog dijela gradiva. Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati i i laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Shodno tome student treba izraditi 100% izvještaja sa laboratorijskih vježbi. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Djelovanje električne struje na čovjeka.

    2 sata
    2.

    Vrste opasnosti od električne struje: direktan dodir, indirektan dodir, iznošenje potencijala, inducirani naponi, preskok VN na postrojenje NN, el. luk, statički elektricitet, zaostali naboj, atmosferski prenaponi, utjecaj električnih i magnetskih polja na čovjeka.

    4 sata
    3.

    Tehnička sigurnost u izvedbi postrojenja niskog napona. Vrste nn sustava, uzemljenja i uzemljivači, zaštita od direktnog i indirektnog dodira, istodobna zaštita od direktnog i indirektnog dodira.

    10 sati
    4.

    Kolokvij

    2 sata
    5.

    Zaštitne mjere i zaštita niskonaponskih instalacija. Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

    6 sati
    6.

    Zaštita električnim odvajanjem, zaštita od prenapona iz mreže visokog napona, zaštita od atmosferskih prenapona i sklopnih prenapona. Posebne mjere zaštite na gradilištima i ograničenim vodljivim prostorima.

    2 sata
    7.

    Tehnička sigurnost u postrojenjima visokog napona. Nadzemni vodovi, sigurnosni razmaci i visine. Uzemljenje stupova. Pravila i mjere sigurnosti pri radovima na električnim postrojenjima. Mjere sigurnosti u rasklopnim postrojenjima, transformatorskim stanicama i elektranama Mjere sigurnosti kod radova na nadzemnim vodovima, kabelima i u podzemnim postrojenjima. Rad pod naponom.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje otpora izolacije cjelokupne instalacije

    3 sata
    2.

    Mjerenje impedancije petlje kvara u TT i TN sustavu

    4 sata
    3.

    Odabir osigurača na temelju mjerenja impedancije kratkospojne petlje te izračuna struje kratkog spoja

    4 sata
    4.

    Provjera funkcionalnosti strujne zaštitne sklopke u svrhu zaštite od direktnog i indirektnog dodira u TN i TT sustavu

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.