FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove elektroenergetike

    (FENA04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu temeljnih znanja o:
    • električnim transformatorima,
    • istosmjernim i izmjeničnim rotacijskim električnim strojevima,
    • niskonaponskim električnim instalacijama,
    • zaštiti građevina od djelovanja munje i sklopnih prenapona,
    • zaštiti električnih vodova i postrojenja od djelovanja munje i sklopnih prenapona,
    • izvorima energije i energetskim pretvorbama,
    • elektranama,
    • elementima i strukturi elektroenergetskih mreža i postrojenja
    • analizi trofaznih električnih mreža.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. primijenjti stečena znanja o električnim transformatorima,
    2. definirati temeljne principe elektromehaničke pretvorbe energije,
    3. objasniti princip rada rotacijskih električnih strojeva,
    4. primijeniti stečena znanja o niskonaponskim električnim instalacijama,
    5. definirati temeljne principe zaštite od djelovanja munje i sklopnih prenapona,
    6. opisati izvore energije i energetske pretvorbe,
    7. objasniti osnovne principe rada najznačajnijih tipova elektrana,
    8. objasniti strukturu i osnovne karakteristike prijenosne i distribucijske mreže,
    9. osim izračuna strujno-naponskih prilika, računati i tokove snaga u trofaznim
    izmjeničnim mrežama.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Transformatori: idealni transformator, realni transformator, ekvivalentna shema, Teslin transformator, trofazni transformatori. Elektromehanička pretvorbe energije:sinkroni, asinkroni, istosmjerni i univerzalni strojevi; električni strojevi posebne namjene. Vrste i način izvedbi električnih instalacija. Zaštita od električnog udara. Zaštitni uređaji u električnim instalacijama. Zaštita od munje. Zaštita od atmosferskih i sklopnih prenapona. Izvori energije i energetske pretvorbe. Struktura i elementi elektroenergetskog sustava: elektrane, prijenosna i distribucijska mreža, potrošači. Elementi elektroenergetskih mreža i postrojenja. Pregled metoda za analizu izmjeničnih električnih krugova. Analiza trofaznih električnih mreža. Snaga i energija u elektroenergetskoj mreži.

    preporučena literatura
    • Vujević, S., "Predavanja iz Osnova elektroenergetike – prvi dio", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2022. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    • Goić, R., "Predavanja iz Osnova elektroenergetike – drugi dio", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2019. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    dopunska literatura
    • Guru, B. S. and Hiziroglu, H. R., "Electric Machinery and Transformers",Oxford University Press, New York - Oxford, 2001.

    • Hasse, P.; Wiesinger, J. and Zischank, W., "Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenje", Kigen d.o.o., Zagreb, 2009.

    • Bergen, A.R., Vittal, V. „Power System Analysis“, Prentice Hall, New Jersey, 1986.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda / šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se satoji iz dva dijela. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij iz prvog dijala gradiva. Na četiri ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokviju ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu jest da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva na kolokviju ili na ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    Ocjena (%) = 0,1* LV + 0,45 * (G1 + G2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi,

    G1, G2 - bodovi iz pojedinog dijela gradiva obrađenog na predavanjima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave. Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće steći pravo izlaska na ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Transformatori.

    9 sati
    2.

    Elektromehanička pretvorbe energije: sinkroni strojevi.

    3 sata
    3.

    Elektromehanička pretvorbe energije: asinkroni strojevi.

    3 sata
    4.

    Elektromehanička pretvorbe energije: istosmjerni strojevi.

    3 sata
    5.

    Vrste i način izvedbi električnih instalacija. Zaštita od električnog udara, zaštitni uređaji u električnim instalacijama, zaštita od atmosferskih i sklopnih prenapona.

    3 sata
    6.

    Izvori energije i energetske pretvorbe.

    3 sata
    7.

    Elementi elektroenergetskih mreža i postrojenja.

    3 sata
    8.

    Struktura i osnovne karakteristike elektroenergetskog sustava: elektrane, prijenosna i distribucijska mreža, potrošači.

    3 sata
    9.

    Pregled metoda za analizu izmjeničnih električnih krugova.

    3 sata
    10.

    Analiza trofaznih električnih mreža.

    3 sata
    11.

    Snaga i energija u elektroenergetskoj mreži.

    3 sata
    12.

    Jedan kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Utvrđivanje parametara trofaznog transformatora

    3 sata
    2.

    Ispitivanje asinkronog motora

    3 sata
    3.

    Ispitivanje električnih instalacija

    3 sata
    4.

    Posjet elektroenergetskom postrojenju

    3 sata
    5.

    Proračun strujno-naponskih prilika u trofaznoj mreži

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.