FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Inženjerska grafika i prezentacija

    (FELA08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i tehnologija grafičke komunikacije i prezentacije u tehničkim primejnama,
    • poznavanje osnovnih pojmova računarske grafike,
    • primjenu računalnih sustava i alata za grafičku komunikaciju,
    • usvajanje i produbljivanje znanja iz područja grafičke komunikacije i prezentacije u tehničkim primjenama.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:

    - definirati i primjenjivati osnovne koncepte grafičke komunikacije u tehnici,
    - definirati osnovne koncepte računarske grafike,
    - identificirati značajke prikaznih tehnologija i uređaja,
    - definirati i primjenjivati osnovne metode crtanja primitivnih oblika,
    - definirati i primjenjivati osnovne koncepte boje i animacije u računarskoj grafici,
    - primjenjivati standardne grafičke alate i okoline (AutoCAD, MATLAB),
    - primjenjivati metode i tehnike za grafičku komunikaciju i prezentaciju u području elektrotehnike i informacijske tehnologije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Grafička komunikacija u tehničkim primjenama. Osnovni pojmovi tehničkog crtanja. Ortogonalna i aksonometrijska projekcija. Kotiranje; shematski prikazi i simboli. Tehnike tehničkog crtanja pomoću računala. Primjene i osnovni pojmovi računarske grafike. Arhitekture grafičkih računalnih sustava. Rasterski i vektorski grafički sustavi. Interaktivna računarska grafika. Prikazne tehnologije. Matematički pristup računarskoj grafici. Crtanje primitivnih oblika. Grafičke transformacije. Boja i modeli boja u računarskoj grafici. Osnovni pojmovi i tehnike računalne animacije. Standardni grafički alati i okoline (AutoCAD, MATLAB).

    preporučena literatura
    • Dinko Begušić: Inženjerska grafika i prezentacija, interaktivni digitalni udžbenik, 2015.

    dopunska literatura
    • Lukša Padovan: Inženjerska grafika i dokumentiranje, Graphis, Zagreb 1999.

    • James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd ed. in C, Addison-Wesley, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Međuispiti su dio postupka kontinuirane provjere znanja. Međuispiti se održavaju u pisanom obliku. Međuispit sadrži deset pitanja, a trajanje međuispita je jedan školski sat. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi, predan seminarski rad i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja utvrđuje se na sljedeći način:
    Ocjena (%) = 0,4 L + 0,3 (M1 + M2)
    L - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postotcima
    M1, M2 - ocjene međuispita izražene u postotcima

    Ocjena se utvrđuje u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja, članak 21.:
    15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5),
    30% sljedećih dobiva ocjenu vrlo dobar (4),
    30% sljedećih dobiva ocjenu dobar (3)
    i posljednjih 15% dobiva ocjenu dovoljan (2).

    Kalendarom nastave utvrđena su dva termina za završne ispite i jedan termin za popravni ispit. Preduvjet za pristup završnom ili popravnom ispitu je pozitivna ocjena svih laboratorijskih vježbi ipredan seminarski rad.
    Završnom ispitu studenti mogu pristupiti na prva dva roka nakon završetka nastave u semestru u kojem su predmet upisali. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koji nisu uspješno položili na međuispitima. Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu. Na popravnom ispitu polaže se cjelovito gradivo predmeta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    grafička komunikacija u tehničkim primjenama

    1 sat
    2.

    osnovni pojmovi tehničkog crtanja

    1 sat
    3.

    ortogonalna i aksonometrijska aprojekcija

    1 sat
    4.

    kotiranje; shematski prikazi i simboli

    1 sat
    5.

    uvod u računarsku grafiku

    1 sat
    6.

    arhitekture grafičkih računalnih sustava

    1 sat
    7.

    interaktivna računarska grafika

    1 sat
    8.

    prvi međuispit

    1 sat
    9.

    prikazne tehnologije

    1 sat
    10.

    matematički pristup računarskoj grafici

    1 sat
    11.

    crtanje primitivnih oblika

    1 sat
    12.

    crtanje krivulja

    1 sat
    13.

    boja i modeli boja u računarskoj grafici

    1 sat
    14.

    osnovni pojmovi i tehnike računalne animacije

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u laboratorijske vježbe, AutoCAD: upoznavanje koriničkog sučelja

    2 sata
    2.

    AutoCAD: crtanje okvira i zaglavlja

    2 sata
    3.

    AutoCAD: ortogonalna projekcija

    2 sata
    4.

    AutoCAD: 3D prikaz

    2 sata
    5.

    Microsoft VISIO : upoznavanje korisničkog sučelja

    2 sata
    6.

    Microsoft VISIO izrada zadanog prikaza (1)

    2 sata
    7.

    Microsoft VISIO izrada zadanog prikaza (2)

    2 sata
    8.

    Microsoft VISIO izrada zadanog prikaza (3)

    2 sata
    9.

    MATLAB: crtanje matematičkih funkcija

    2 sata
    10.

    MATLAB: transformacije 2D objekata

    2 sata
    11.

    MATLAB: animacija

    2 sata
    12.

    MATLAB: upravljanje interaktivnošću

    13.

    Priprema za seminarski rad (1)

    2 sata
    14.

    Priprema za seminarski rad (2)

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.