FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 2

    (FEOO03)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - Podučavanje studenata kako primijeniti, u govoru i pisanju, osnovnu stručnu terminologiju i gramatičke strukture specifične za tehnički engleski jezik
    - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama
    - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
    - Trajno usvajanje znanja iz područja jezika elektrotehničke i računalne struke

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Objasniti i komentirati pojmove vezane uz računalnu tehnologiju
    2. Opisati strukturu računala i njegove performanse
    3. Nabrojiti i opisati vrste telekomunikacija i njihovu ulogu u suvremenom društvu
    4. Objasniti i predstaviti funkciju internetske tehnologije
    5. Objasniti i predstaviti ulogu transformatora, generatora i električnih postrojenja
    6. Samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove iz područja tehnike te interpretirati grafikone, tablice i dijagrame
    7. Koristiti gramatičke strukture svojstvene jeziku struke (postavljanje pitanja, pasiv, tvorba riječi, komparacija pridjeva, modalni glagoli, veznici,participi).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Seminar
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Specifična obilježja jezika struke. Tematske cjeline: računalna tehnologija, računalni programi i informatika, sustav upravljanja bazom podataka, telekomunikacije, internetska tehnologija.
    Gramatičke i jezične strukture (pasiv, slaganje vremena, upravni i neupravni govor, modalni glagoli, složenice, tvorba riječi, pisanje sažetaka, životopisa, okvir za izradu stručnih prezentacija.)

    preporučena literatura
    • Štambuk, Anuška (2005). English in Electrical Engineering and Computing. Split: FESB.

    • Kovač, Mirjana Matea, Sirković Nina (2014). Presentaton, Writing and Interpersonal Communication Skills. Split; FESB

    • Glendinning, Eric H., John McEwan. (2006). Oxford English for Information Technology. Oxford:OUP

    dopunska literatura
    • Cunningham, Sarah; Peter Moor (2000). Cutting Edge. Longman.

    jezik poduke
    Engleksi
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija; prvi kolokvij je nakon 7 tjedana, a drugi nakon 13 tjedana neposredne nastave. Tijekom nastave studenti su dužni održati prezentaciju o temi iz njihove struke kojom pokazuju svoje usmene jezične kompetencije. Ocjena dobijena iz prezentacije ubraja se u konačnu ocjenu. Po završetku nastave slijede tri ispitna termina. Na prvom ispitnom roku studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima ili gradivo cijelog semestra, a na drugom i trećem ispitnom roku polaže se gradivo cijelog semestra.
    Rezultat ostvaren na kolokvijima i tijekom prva dva ispitna termina utvrđuje se na sljedeći način:
    15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5);
    35% sljedećih dobiva ocjenu vrlo dobar (4);
    35% sljedećih dobiva ocjenu dobar (3);
    15% posljednjih dobiva ocjenu dovoljan (2).
    Studenti koji polože ispit u trećem ispitnom terminu dobivaju ocjenu dovoljan (2).
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.