FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 1

    (FEOE02)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenta za:
    • razvijanje vještina čitanja i razumijevanja stručnog/tehničkog teksta,
    • razvijanje govorne komunikacije na području struke,
    • upoznavanje osobitosti stručnog teksta,
    • usvajanje stručne terminologije,
    • savladavanje gramatičkih struktura karakterističnih za tehnički jezik.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    1. razumjeti stručni tekst iz područja navedenih u sadržaju predavanja,
    2. izdvojiti iz teksta bitne informacije,
    3. interpretirati tablice i dijagrame,
    4. koristiti se odgovarajućim stručnim nazivljem i frazama,
    5. koristiti pasivne oblike,
    6. pravilno postavljati pitanja vezana uz tekstove.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Primijenjena ili tehnička mehanika. Unutrašnji i vanjski učinci sile. Brojevi i matematika. Decimalni i binarni brojevi. Tehnički materijali. Metali i nemetali. Mehanička svojstva metala. Dozvoljeno naprezanje. Komunikacijski sadržaji iz općeg jezika. Uvod u leksičke i gramatičke strukture jezika struke iz studentova usmjerenja obradom tekstova i vježbi uz te tekstove.

    preporučena literatura
    • Pilković, Mara (1987). English for Students of Mechanical Engineering. Split: FESB.

    • Cunningham, Sarah; Peter Moor (2000). Cutting Edge. Longman

    dopunska literatura
    • Newby, David. (1996). Grammar for Communication. Zagreb: Školska knjiga

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na prvom ispitnom roku studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima, a na drugom roku polažu gradivo cijelog semestra. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu, odnosno na završnom ispitu.
    Konačna se ocjena utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri podskupine: 15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan, 35% slijedećih vrlo dobar, sljedećih 35% ocjenu dobar i posljednjih 15% ocjenu dovoljan. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku na kojem mogu dobiti ocjenu dovoljan. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Uvod, opis kolegija. Unit 1 –The engineering profession ( čitanje, prijevod, vježbe)

    2 sata
    2.

    Study section 1- upotreba gramatičke strukture pasiva u jeziku struke

    2 sata
    3.

    Unit 2 – Engineering mechanics

    2 sata
    4.

    Study section 2 – reducirane relativne rečenice

    2 sata
    5.

    Unit 3 – Numbers and mathematics

    2 sata
    6.

    Study section 3 – matematički izrazi u tehnici

    2 sata
    7.

    Unit 4 - Mathematics

    2 sata
    8.

    Međuispit

    2 sata
    9.

    Unit 5 – Mechanical properties of metals

    2 sata
    10.

    Study section 5 – višečlani jezični nazivi (složene imenice)

    2 sata
    11.

    Unit 6 – Stress and strain

    2 sata
    12.

    Study section 6 – nepravilna množina imenica latinskog ili grčkog porijekla

    2 sata
    13.

    Unit 7 – Design stresses and a factor of safety

    2 sata
    14.

    Study section 7 – pridjevi izvedeni iz glagola

    2 sata
    15.

    Međuispit

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.