FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Proizvodnja podržana računalom

    (FETL07)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Tehnologija 2, Obradni strojevi, Engleski jezik.
    ciljevi predmeta

    – upoznavanje s mogućnostima primjene računala u proizvodnji s naglaskom na programiranje CNC alatnih strojeva i aditivne tehnologije.
    – savladavanje osnova ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima kod strojne obrade dijelova jednostavne i složene geometrije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati međudjelovanja i potrebu cjelovitog pristupa konstruiranju i izradi dijelova.
    2. Primijeniti usvojena znanja i vještine na rješavanje konkretnog zadatka.
    3. Primijeniti stečena znanja i vještine u timskom radu.
    4. Razmotriti ulogu CAD/CAM sustava u suvremenom projektiranju i proizvodnji.
    5. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju.
    6. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima.
    7. Identificirati motive primjene računalom upravljanih obradnih strojeva i sustava za brzu izradu prototipova.
    8. Komentirati prednosti i nedostatke u razvoju i izradi prototipova uporabom CNC obrade i aditivnih tehnologija.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja: osnovni pojmovi, osnove numeričkog upravljanja i povijesni razvoj CAM-a. Osnove obradnih strojeva. Geometrijsko modeliranje. Vrste upravljanja obradnim strojevima. NC i CNC. Programiranje CNC strojeva. CNC tokarenje. CNC glodanje. Posluživanje obradnih strojeva. Automatska izmjena alata. Automatska izmjena obradaka. Mjerni sustavi i automatska obrada.
    Tokarsko glodanje. Koaksijalno tokarsko glodanje. Ortogonalno tokarsko glodanje. Istraživanje ortogonalnog tokarskog glodanja - primjeri iz prakse. Aditivne tehnologije - općenito. Primjena aditivne proizvodnje. Brza izrada prototipova. Aditivni postupci. Izrada tekućim materijalima, praškastim, čvrstim materijalima. Izrada punilom. Usporedba aditivnih postupaka. Prednosti i nedostaci.

    preporučena literatura
    • Bajić, D., Jozić, S., "Proizvodnja podržana računalom“, predavanja, eLearning, 2020/21.

    • Hoffmann M.: CAD/CAM mit CATIA V5, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • McMahon, C., Brown, J.: CAD CAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Prentice Hall,

    • Cebalo, R.: Fleksibilni obradni sustavi, Vlastito izdanje, Zagreb, 2000.1998.

    dopunska literatura
    • Balič, J.: CAD/CAM postopki, Univerza v Mariboru, Maribor, 2002.

    • McMahon, C., Brown, J.: CAD CAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Prentice Hall, 1999.

    • WEB stranice o ovim temama.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo.

    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. 50 % bodova na svakom kolokviju (T, K1).
    2. Predani i pozitivno ocijenjeni projektni zadaci (P1, P2).

    Konačna ocjena - (%) = 0,3 T + 0,2 K1+0,2 K2 + 0,15 P1 + 0,15 P2

    T - ocjena na "teorijskom" kolokviju (nakon 13 tjedana nastave) izražena u postotcima,
    K1 - ocjena na "praktičnom" kolokviju (nakon 7 tjedana nastave) izražena u postotcima,
    K2 - ocjena na "praktičnom" kolokviju (nakon 6 tjedana nastave) izražena u postotcima,
    P1 - ocjena prvog projektnog zadatka izražena u postotcima,
    P2 - ocjena drugog projektnog zadatka izražena u postotcima.

    Ocjene se utvrđuju na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na kolokvijima.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodna razmatranja: osnovni pojmovi, povijesni razvoj CAM-a, definicija CAx

    2 sata
    2.

    Osnove obradnih strojeva.

    2 sata
    3.

    Geometrijsko modeliranje.
    Inženjersko modeliranje. Vrste geometrijskih modela. 2D i 3D geometrijski modeli. Modeliranje uporabom značajki. Parametarsko modeliranje. Nedostaci geometrijskih modelaOsnove računalnog upravljanja.

    3 sata
    4.

    Vrste upravljanja obradnim strojevima. NC i CNC
    Koordinatni sustav. Sustavi mjerenja. Referentne točke. Koordinatni sustav stroja i izratka. Referentna točka alata. Definiranje alata: izbor alata, izbor parametara rezanja, određivanje nul-točke alata.

    2 sata
    5.

    Programiranje CNC strojeva.
    Metode programiranja. Analiza crteža izratka. Tehnološka dokumentacija. Struktura i sadržaj programa. Popis G – funkcija i M – funkcija. Modalne i nemodalne funkcije. Izbor mjernih jedinica. Izbor radne površine. Zadavanje mjernog sustava. Definiranje reznih alata. Upravljanje glavnim vretenom. Upravljanje pomicanjem alata.

    2 sata
    6.

    CNC tokarenje.
    Definiranje nul točke. Definiranje načina programiranja. Uvjeti puta – oblik programske rečenice. Kompenzacija radijusa alata. Materijali za izradu alata za tokarenje. Alati za tokarenje. Izbor parametara rezanja. Tehnološka dokumentacija za tokarenje.

    3 sata
    7.

    Kolokvij 1

    8.

    CNC glodanje.
    Horizontalna i vertikalna CNC glodalica. Operacije i alati. Parametri obrade. Tehnološka dokumentacija.
    CNC programiranje – G Code. Definiranje načina programiranja. Uvjeti puta – oblik programske rečenice. Izrada navoja. Obradni ciklusi. Kompenzacija radijusa alata.

    2 sata
    9.

    Posluživanje obradnih strojeva. Automatska izmjena alata. Automatska izmjena obradaka.

    2 sata
    10.

    Mjerni sustavi i automatska obrada.

    2 sata
    11.

    Tokarsko glodanje. Koaksijalno tokarsko glodanje. Ortogonalno tokarsko glodanje. Istraživanje ortogonalnog tokarskog glodanja - primjeri iz prakse.

    2 sata
    12.

    Aditivne tehnologije - općenito. Primjena aditivne proizvodnje. Brza izrada prototipova.

    2 sata
    13.

    Aditivni postupci. Izrada tekućim materijalima, praškastim, čvrstim materijalima. Izrada punilom.
    Usporedba aditivnih postupaka. Prednosti i nedostaci.

    2 sata
    14.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnove modeliranja u programskom paketu CATIA V5
    Elementi CATIA V5 okruženja,
    Radni prostor za projektiranje skica i dijelova
    Part Design, Sketcher
    (1. 2. i 3. vježba) / (4. i 5. vježba)

    4 sata
    2.

    Osnove modeliranja u programskom paketu CATIA V5
    Radni prostor za izradu tehničke dokumentacije, Drafting
    Radni prostor za generativno projektiranje oblika, Generative Shape Design. (6. i 7. vježba)
    Nacrtati model (8. vježba)

    2 sata
    3.

    Osnove modeliranja u programskom paketu CATIA V5
    Ponavljanje Part Design i Drafting
    EMCO CNC PROGRAMIRANJE – TOKARENJE
    G code
    Ručno programiranje CNC tokarilice
    Zadavanje prvog programskog zadatka

    2 sata
    4.

    EMCO CNC PROGRAMIRANJE – TOKARENJE
    G code
    Ručno programiranje CNC tokarilice
    Izrada programa pomoću ciklusa

    2 sata
    5.

    Osnove CNC programiranja u programskom paketu CATIA V5
    Programski modul strojne obrade (Machining), Tokarenje

    4 sata
    6.

    EMCO CNC PROGRAMIRANJE – GLODANJE
    Programiranje u ShopMill-u

    2 sata
    7.

    VC Spinner 560
    Programiranje u ShopMill-u
    Izrada dijela na obradnom centru VC560

    2 sata
    8.

    Strojna obrada u programskom paketu CATIA V5 i izrada modela na CNC vertikalnom obradnom centru.
    Otvoriti model 8. vježba.
    Programski modul strojne obrade (Machining), Glodanje (Prismatic machining), Više operacija pri jednom stezanju obratka
    Generiranje NC koda, editiranje NC koda u programskom paketu CIMCO EditV7, priprema za strojnu obradu
    Zadavanje drugog programskog zadatka

    2 sata
    9.

    Strojna obrada u programskom paketu CATIA V5 i izrada modela na CNC vertikalnom obradnom centru
    Modeliranje izratka, Programski modul strojne obrade (Machining), Glodanje (Surface machining), Više operacija pri prvom stezanju obratka

    2 sata
    10.

    Strojna obrada u programskom paketu CATIA V5 i izrada modela na CNC vertikalnom obradnom centru
    Modeliranje izratka, Programski modul strojne obrade (Machining), Glodanje (Surface machining), Više operacija pri drugom stezanju obratka

    2 sata
    11.

    Kalup_donji dio, strojna obrada s dva stezanja, simulacija izrade.
    Generiranje NC koda, editiranje NC koda u programskom paketu CIMCO EditV7, priprema za strojnu obradu.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.