FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Forenzička analiza digitalne slike

    (FELK36)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    • Razumijevanje procesa akvizicije, kodiranja i pohrane digitalne slike
    • Detaljno upoznavanje s formatima digitalne slike te tehnikama kompresije sa i bez gubitka informacije
    • Razumijevanje strukture digitalnih podataka, upoznavanje sa metodama analize digitalnih podataka, sposobnost uočavanja uzoraka i nepravilnosti u podacima
    • Razumijevanje matematičkih postupaka u obradi slike, izdvajanje globalnih i lokalnih značajki slike, primjena metoda za manipulaciju slikom
    • Usvajanje znanja potrebnih za forenzičku analizu digitalne fotografije sa ciljem otkrivanja izvora, autentičnosti i manipulacija fotografijom

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • forenzički analizirati digitalne zapise s ciljem otkrivanja nepravilnosti u digitalnim datotekama
    • analizirati digitalnu fotografiju s ciljem provjere autentičnosti fotografije
    • primjeniti forenzičke metode sa ciljem otkrivanja izvora fotografije i opreme s kojom je fotografija snimljena
    • analizirati fotografiju s ciljem otkrivanja i prepoznavanja manipulacija na fotografiji
    • primjeniti metode manipulacije digitalnom fotografijom
    • Samostalno pretraživati i analizirati znanstvenu i stručnu literaturu u području digitalne obrade i analize slike te forenzičke analize digitalne fotografije

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove digitalne fotografije: akvizicija digitalne fotografije, optički filtri, antialiasing, CFA mozaik filtri, pretvorba analognog optičkog signala u digitalni električni signal, CCD i CMOS senzori, kvantizacija
    Analiza digitalne slike: matematički model digitalne slike, prostori boja, histogrami, transformacija histograma, gama korekcija
    Formati zapisa digitalne slike: sirovi zapis, kompresija bez gubitka informacija, kompresija s gubitkom informacija, standardni formati digitalnih slika (JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF)
    Strukturna analiza digitalne datoteke: globalna struktura digitalnog zapisa, heksadecimalni podaci, EXIF podaci, MAC vremena
    Tehnike identifikacije izvora: otkrivanje vrste uređaja za akviziciju slike, otkrivanje proizvođača i modela uređaja
    Forenzička analiza senzora kamere: PRNU uzorak – jedinstveni otisak prsta za svaki pojedini senzor kamere, neispravni pikseli
    Tehnike procjene integriteta slike: utvrđivanje autentičnosti digitalne fotografije, otkrivanje otisaka procesa digitalne obrade slike
    Otkrivanje manipulacija strukturnom analizom digitalne fotografije: analiza intenziteta svjetla, analiza tona i zasićenja boje, kvantizacijske tablice, analiza razine kompresije
    Analiza JPEG zapisa: kromatske i luminacijske komponente, DCT koeficijenti, frekvencijska domena
    Forenzička analiza JPEG blokova, stupanj kompresije, duhovi u JPEG fotografijama
    Analiza lokalne strukture fotografije: detekcija manipuliranog područja, otkrivanje ljepljenih elemenata, otkrivanje kloniranja uzoraka, nekonzistentna aberacija boja
    Tehnike otkrivanja dvostrukih rubova: detekcija rubova pomoću operatora prvog reda, detekcija rubova pomoću operatora drugog reda, alternativne tehnike detekcije rubova
    Kontraforenzika digitalne slike: metode prikrivanja izvora fotografije, tehnike prikrivanja tragova manipulacije digitalnom fotografijom.

    preporučena literatura
    • H. T. Sencar, N. Memon, Digital Image Forensics, ISBN: 978-1-4614-0756-0, Springer, 2013

    • J. C. Russ, Forensic Uses of Digital Imaging, ISBN: 9781498733076, CRC Press, 2016.

    • A. K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, ISBN: 0-13-336165-9, Prentice Hall Int., London, 1989.

    • B. Jahne, Digital Image Processing, ISBN: 978-3-662-11565-7, Springer-Verlag, Berlin, 1991.

    dopunska literatura
    • W. B. Pennebaker, J. L. Mitchell, JPEG: Still Image Data Compression Standard, ISBN 978-0-442-01272-4, Springer US, New York, 1993.

    • D. Taubman, M. Marcellin, JPEG2000 Image Compression Fundamentals, Standards and Practice, ISBN 978-1-4615-0799-4, Springer, 2002.

    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vrednovanjem rezultata u skladu s navedenim ishodima učenja
    • povratna informacija od studenata putem ankete
    • samoevaluacija nastavnika
    • institucijske i izvaninstitucijske provjere

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu su odrađene laboratorijske vježbe, predan i obranjen seminarski rad te minimalno 50% bodova na svakom od kolokvija.

    Ocjena se utvrđuje temeljem:
    • ocjene laboratorijskih vježbi (20%)
    • ocjene seminarskog rada te njegove usmene prezentacije (20%)
    • ocjene ostvarene na oba kolokvija, ili ispitu, ukoliko na jednom ili oba kolokvija nije ostvarena pozitivna ocjena (60%)

    Konačna ocjena utvrđuje se prema postotku ostvarenih bodova:
    • 51% do 65% dovoljan (2)
    • 66% do 76% dobar (3)
    • 77% do 89% vrlo dobar (4)
    • 90% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.