FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Poslovni informacijski sustavi

    (FETK01)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu položenim ispitima iz prve četiri godine studija (uz temeljna ekonomska znanja).
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih podjela poslovnih informacijskih sustava
    • razumijevanje različitih oblika proizvoda/artikla u informacijskim i poslovnim sustavima
    • razumijevanje osnovnih funkcionalnosti ERP rješenja
    • projektiranje, implementiranje i održavanje transakcijskih sustava
    • projektiranje, implementiranje i održavanje sustava za manipulaciju dokumentima

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. projektirati transakcijske sustave manjeg funkcionalnog opsega (aplikacije)
    2. projektirati sustave za manipulaciju dokumentima manjeg funkcionalnog opsega (aplikacije)
    3. primijeniti postupak odabira adekvatnih postojećih aplikativnih rješenja (s tehnološkog i funkcionalnog aspekta) za neki poslovni sustav
    4. planirati projekte implementacije odabranih aplikativnih rješenja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovu predmeta čine:
    - arhitektura informacijskih sustava
    - poslovni procesi
    - zrelost poslovne organizacije
    - financijsko-računovodstveni procesi
    - funkcionalnosti PIS-a
    - vrste i (ili) podsustavi PIS-a
    - životni ciklus PIS-a s kratkim uvodom u povijest PIS-a (od poslovnih aplikacija do integriranih aplikativnih paketa – EAS).
    Obrađuju se aktualna pitanja i dileme:
    • centralizirani ili distribuirani informacijski sustav (IS)
    • graditi vlastito ili kupiti gotovo rješenje
    • „najbolja” tehnologija – „najbolji” operativni sustav – „najbolja” baza podataka. Poseban naglasak stavljen je na dvije faze životnog ciklusa PIS-a:
    • faza nabave – ključno je odstupanje poslovnih procesa od izabranog rješenja
    • faza implementacije.
    Obrađuju se tržišni segmenti i daje pregled postojećih EAS rješenja. Dublje upoznavanje nekih rješenja moguće je kroz seminarski rad i laboratorijske vježbe. Daje se uvid u suvremene trendove u u poslovnim IS (SaaS, Cloud Computing,...) a kroz kontakte s konkretnim tvrtkama iz okruženja studentima se omogućuje povezivanje s autorima (ICT-tvrtkama) informacijskih sustava.

    preporučena literatura
    • S. Čelar: vlastiti materijali

    jezik poduke
    Hrvatski. Nastavni materijali su na hrvatskom i engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i usmeni ispit. Prvi međuispit je u tijeku nastave, a drugi nakon završetka nastave. Student(ica) koji položi međuispite (položi ih pojedinačno s više od 50%) oslobođen je pisanog dijela ispita. Nepoloženi dio gradiva s međuispita student(ica) polaže na pisanom dijelu ispita u ispitnom roku.
    Na usmenom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu međuispitâ je minimalno 50 % bodova na svakom međuispitu kojem student(ica) pristupi. Student može pristupiti i samo jednom međuispitu. Uvjet za pozitivnu ocjenu je i pozitivna ocjena (minimalno 50%) iz laboratorijskih vježbi i usmenog ispita.

    Ocjena(%) = 0,5*(M1 + M2)*0,4 + U*0,4 + LAB*0,2
    M1, M2 – bodovi na međuispitima, izraženi u postocima
    U – bodovi na usmenom ispitu, izraženi u postocima
    LAB – bodovi iz laboratorijskih vježbi, izraženi u postocima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Arhitektura informacijskih sustava (IS). TOGAF. MODAF.

    2 sata
    3.

    Interoperabilnost IS. European Interoperability Framework

    2 sata
    4.

    Poslovni procesi. Modeliranje poslovnih procesa

    2 sata
    5.

    (Integrirani) informacijski sustavi. Principi integriranih informacijskih sustava

    2 sata
    6.

    Povijesni prikaz razvoja EAS rješenja

    2 sata
    7.

    ERP sustavi. Funkcionalnosti stranih i domaćih sustava za male i srednje velike tvrtke (SME): SCM, proizvodnja, financije - principi i tehnologije

    6 sati
    8.

    E-government inicijative i rješenja

    2 sata
    9.

    Specifična rješenja – trendovi

    2 sata
    10.

    Životni ciklus informacijskog sustava. Razvoj IT rješenja. Troškovi razvoja.

    2 sata
    11.

    Odabir informatičkog rješenja. Kriteriji odabira. Implementacija IT rješenja. Rizici razvoja i implementacije

    2 sata
    12.

    Kolokvij

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Modeliranje procesa – ARIS

    2 sata
    3.

    Mentorirano modeliranje dodijeljenog poslovnog procesa

    4 sata
    4.

    Prezentacija obrađenih tema

    2 sata
    5.

    Vježbe na testnim ERP sustavima i aplikacijama

    20 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.