FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Skladišta podataka

    (FELK16)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Završen dodiplomski studij
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje arhitekture skladišta podataka
    • razumijevanje koncepata dimenzijskog modela podataka
    • analizu poslovnih procesa i izradu jednostavnijih dimenzijskih modela podataka
    • primjenu alata i tehnologija za izradu i korištenje skladišta podataka
    • sudjelovanje u svim fazama projekta skladištenja podataka

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    razumjeti arhitekturu skladišta podataka
    • opisati alate i tehnologije koje se koriste za izradu skladišta podataka
    • napraviti osnovni dimenzijski model poslovnog područja (s 5-10 dimenzija) u izabranoj tehnologiji i alatu
    • projektirati skladište podataka za manje opsežan poslovni proces (proces s 5-10 dimenzija)
    • realizirati funkcionalno skladište s testnim podatcima prema definiranom konceptualnom, logičkom i fizičkom modelu
    • moći sudjelovati u većim projektima skladištenja podataka

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    PREDUVJET: Baze podataka (položen kolegij) ili poznavanje osnova relacijskih baza (ako se ovaj kolegij upisuje bez položenog kolegija Baze Podataka)
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Primjena skladišta podataka. Arhitektura skladišta podataka. Principi projektiranja skladišta podataka. Planiranje i analiza ponašanja skladišta podataka. ETL sustavi i alati. Distribuirana skladišta podatka. Održavanje skladišta podataka. Indexiranje podataka u skladištima podataka. Principi agregiranja i OLAP sustavi. Optimizacija spremanja podataka.

    preporučena literatura
    • 1. S. Čelar, Skladištenje podataka, materijali s predavanja, FESB, 2014. (ppt prezentacija u pdf formatu)

    • 2. Kimball, R. i Ross, M., The Data Warehouse Toolkit, Second Edition (The Complete Guide to Dimensional Modeling), Wiley Computer Publishing, 2002.

    • 3. Inmon, W. H., Building the Data Warehouse, Third Edition, Wiley Computer Publishing 2002.

    dopunska literatura
    • 1. Chris Todman, Designing a Data Warehouse: Supporting Customer Relationship Management , 1st Edition, Prentice Hall PTR, ISBN: 0-13-089712-4, 2000

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra studenti dobivaju projektni zadatak. Izrađuju ga tijekom semestra, kroz konzultacije s profesorom. Projekt studenti prezentiraju tijekom semestra, po fazama izrade. Finalna prezentacija je ujedno i usmeni ispit. Finalna prezentacija je javna, pred svojim projektim timom i ostalim studentima koji su položili ispit.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Osnovni pojmovi

    2 sata
    3.

    Značajke skladišta podataka

    2 sata
    4.

    Konceptualni višedimenzionalni model podataka

    2 sata
    5.

    Logički višedimenzionalni model podataka

    4 sata
    6.

    Logičko oblikovanje skladišta podataka

    4 sata
    7.

    Proces ekstrakcije podataka i punjenje skladišta podacima

    4 sata
    8.

    Rudarenje podataka

    4 sata
    9.

    Analiza rizika DW projekata – primjeri iz prakse

    2 sata
    10.

    Kolokvij

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvodne vježbe - relacijski model podataka

    2 sata
    2.

    Pripremanje radnog okruženja - instalacija

    2 sata
    3.

    Testni model skladišta - AdventureWorks skladište podataka

    4 sata
    4.

    Odabir projektnog zadatka

    2 sata
    5.

    Izrada vlastitog skladišta podataka

    18 sati
    6.

    Prezentacija projekta

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.