FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Sunčane ćelije

    (FELH35)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je steći osnovna znanja o komponentama i sustavima za fotonaponsku pretvorbu električne energije. Studenti se upoznaju s karakteristikama Sunčeva zračenja, fizikalnim osnovama rada i osnovnim parametrima sunčane ćelije, materijalima koji se trenutno koriste za izradu sunčanih ćelija. Osim konvencionalnih, studenti se upoznaju i s potencijalnim konceptima i tehnologijama koji se ubrajaju u tzv. treću generaciju sunčanih ćelija. Konačno, studenti će naučiti projektirati jednostavni umreženi fotonaponski sustav i proračunati očekivanu proizvodnju električne energije.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. proračunati komponente Sunčevog zračenja na nagnutu plohu,
    2. objasniti fizikalni princip rada sunčane ćelije,
    3. usporediti postojeće tehnologije za proizvodnju sunčanih ćelija,
    4. dizajnirati umreženi fotonaponski sustav,
    5. proračunati očekivanu proizvodnju električne energije iz fotonaponskog sustava.

    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sunčevo zračenje: osnovni parametri Sunčeve geometrije. Modeli za proračun Sunčeva zračenja na nagnutu plohu. Osnovna struktura i princip rada sunčane ćelije. Karakteristični parametri sunčane ćelije i njihova ovisnost o temperaturi i zračenju. Nadomjesni modeli sunčane ćelije. Sunčane ćelije od kristaliničnog silicija. Tankoslojne sunčane ćelije. Višespojne (tandem) strukture sunčanih ćelija. Fotoelektrokemijske i organske sunčane ćelije. Fotonaponski sustavi. Komponente fotonaponskih sustava: fotonaponski moduli, izmjenjivači, baterije i regulatori punjenja, nosači, kabeli. Projektiranje fotonaponskog sustava.

    preporučena literatura
    • J. Vuletin, P. Kulišić, I. Zulim: Sunčane ćelije, Školska knjiga Zagreb 1994.

    • C. Honsberg, S. Bowden: Photovoltaics: Devices, Systems and Applications, CDROM, University of New South Wales, 1998.

    • Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Planning and Installing Photovoltaic Systems, 2nd edition, Earthscan, London 2010.

    dopunska literatura
    • M. A. Green: Solar Cells: operating principles, technology, and system applications, Prentice-Hall, 1982;

    • T. Markvart, L. Castañer: Solar Cells - Materials, Manufacture and Operation, Elsevier, Amsterdam 2006.

    • A. McEvoy, T. Markvart, L. Castañer: Practical Handbook of Photovoltaics - Fundamentals and Applications, Elsevier, Amsterdam 2003.

    • A. Luque, S. Hegedus: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Wiley, Chichester, 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) koji se sastoje od teorijskih pitanja i zadataka. Uz to, studenti u grupama po dvoje izrađuju seminarski rad.
    Nakon završetka nastave provodi se pisani ispit znanja koji se sastoji od teorijskih pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivno ocijenjen seminarski rad, pozitivno ocijenjen rad u laboratoriju te pozitivno ocijenjeni međuispiti/ispit znanja. Konačna ocjena formira se prema formuli:
    Ocjena(%)=0,3M1+0,3M2+0,3S+0,1L
    gdje su:
    M1, M2 - bodovi ostvareni na međuispitima izraženi u postocima,
    S - bodovi ostvareni preko seminara izraženi u postocima,
    L - bodovi ostvareni radom u laboratoriju.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50%-62% - dovoljan (2)
    63%-74% - dobar (3)
    75%-87% - vrlo dobar (4)
    88% - 100% - izvrstan (5).

    Ispitni rokovi (ispitna grupa 23): Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Sunčevo zračenje: ozračenje i ozračenost. Osnovni parametri solarne geometrije.

    2 sata
    2.

    Komponente Sunčeva zračenja. Mjerenje Sunčeva zračenja. Proračun komponenata Sunčeva zračenja.

    2 sata
    3.

    Fizikalni princip rada sunčane ćelije. Strujno-naponska karakteristika i osnovni parametri sunčane ćelije. Definicija serijskog i paralelnog otpora sunčane ćelije.

    2 sata
    4.

    Modeli sunčane ćelije. Ovisnost parametera sunčane ćelije o temperaturi i ozračenju.

    2 sata
    5.

    Sunčane ćelije od amorfnog silicija.

    2 sata
    6.

    Sunčane ćelije od kristaliničnog silicija.

    2 sata
    7.

    Hibridne sunčane ćelije. Drugi poluvodički materijali za izradu sunčanih ćelija.

    2 sata
    8.

    Organske sunčane ćelije.

    2 sata
    9.

    Koncepti sunčanih ćelija 3. generacije. Sunčane ćelije temeljene na nanostrukturama.

    2 sata
    10.

    Fotonaponski sustavi: samostojni i umreženi. Komponente fotonaponskog sustava: pretvarači (inverteri), regulatori punjenja, baterije, nosači, kabeli.

    2 sata
    11.

    Projektiranje umreženog i samostojnog fotonaponskog sustava. Utjecaj zasjenjenja i efekt vruće točke.

    2 sata
    12.

    Proračun očekivane proizvodnje električne energije u fotonaponskom sustavu.

    2 sata
    13.

    Testiranje fotonaponskih modula i sustava. Utjecaj fotonaponskih sustava na okoliš. Fotonaponski sustavi u konceptu tzv. pametnog energetskog sustava (smart grid).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Sunčevo zračenje. Mjerenje Sunčeva zračenja.

    3 sata
    2.

    Proračun Sunčeva zračenja iz insolacije.

    3 sata
    3.

    Proračun Sunčeva zračenja na nagnutu plohu.

    6 sati
    4.

    Mjerenje utjecaja zasjenjenja.

    3 sata
    5.

    Projektiranje umreženog fotonaponskog sustava.

    6 sati
    6.

    Proračun očekivane proizvodnje fotonaponskog sustava.

    3 sata
    7.

    Obilazak fotonaponske elektrane FESB.

    3 sata
    8.

    Testiranje fotonaponskog modula i sustava. Fotonaponski sustav u konceptu pametnih energetskih sustava (smart home i smart grid).

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.